doc. Ing.

Petr Hýzl

Ph.D.

FAST, PKO – docent

+420 54114 7418
hyzl.p@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D.

Projekty

 • 2020

  CK01000095, Plán řízení rizik pro vybrané kritické objekty dopravní infrastruktury , zahájení: 01.03.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2019

  TH04030342, Recyklované stavební materiály pro stavby dopravní infrastruktury, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2018

  TH03020283, Využití technologie pěnoasfaltu v asfaltových směsích, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  TH03030316, Maximálně efektivní využití sekundárních materiálových zdrojů při výstavbě a rekonstrukcích vozovek , zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2016

  Využití pokročilých zkušebních metod pro hodnocení asfaltových pojiv, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2016
  Detail

  Recyklovaný materiál v obrusných vrstvách vozovek, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2014

  TA04031328, Recyklace asfaltových koberců mastixových a vývoj speciálního celulózového vlákna do těchto typů asfaltových směsí, zahájení: 01.07.2014, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2013

  TA03030381, Nové zkušební metody asfaltových pojiv a směsí umožňující prodloužení životnosti asfaltových vozovek , zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2012

  TA02030639, Trvanlivé akustické asfaltové vrstvy s uplatněním výkonových asfaltových pojiv modifikovaných mikrogranulátem pryže včetně inovativní technologie jejího mletí, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  TA02031156, Optimalizace hospodaření s vodorovným dopravním značením, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2010

  Vývoj softwaru pro automatizaci laboratorního návrhu asfaltové směsi, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2007

  CG712-043-910, Systém hospodaření s druhotnými materiály do pozemních komunikací pro ČR, zahájení: 01.04.2007, ukončení: 01.04.2011
  Detail

 • 2006

  Školení pracovníků silničních laboratoří 2006, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 30.06.2006
  Detail

 • 2005

  Školení pracovníků silničních laboratoří, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 30.06.2005
  Detail

  GP103/05/P128, Sledování účinnosti nových technologií pro zlepšení provozní způsobilosti vozovek z hlediska trhlin, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2007
  Detail

  5 RP SCORE, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.05.2005
  Detail

 • 2004

  1F45B/066/120, Zavedení evropských norem týkajících se specifikací materiálů pro zlepšení provozní způsobilosti, životnosti a bezpečnosti dopravy, zahájení: 01.04.2004, ukončení: 31.03.2007
  Detail

 • 2003

  Sustainable and Advanced MAterials for Road InfraStructure, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 28.02.2006
  Detail