Ing.

Petr Huták

Ph.D.

FEKT, UVEE – odborný asistent

+420 54114 6736
hutak@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Petr Huták, Ph.D.

Publikace

 • 2018

  VOREL, P.; MARTIŠ, J.; HUTÁK, P. Battery Supplied Arc Welder. In Proceedings of the 2018 18th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME). 1. 2018. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5543-6.
  Detail

 • 2017

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; VÍTEK, O.; HUTÁK, P. Forwarder Trailer with Auxiliary Electric Drive Unit. ECS Transactions, 2017, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  PAZDERA, I.; PROCHÁZKA, P.; HUTÁK, P. Speed Estimator for Low Speed PMSM Aerospace Application. In MECHATRONICS 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer International Publishing AG 2018, 2017. s. 452-457. ISBN: 978-3-319-65959- 6. ISSN: 2194-5357.
  Detail | WWW

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; VÍTEK, O.; HUTÁK, P. Electric Drive Unit for Forwarder Trailer. In Conference proceeding ABAF. 2017. s. 1-3. ISBN: 978-80-214-5529- 0.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.;HUTÁK, P.;KNOBLOCH, J.; LAZEK, T. Design of Battery Powered Wheelbarrow. In 18th Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells, ABAF - 18th. 2017. s. 1-3. ISBN: 978-80-214-5529- 0.
  Detail

  PAZDERA, I.; PROCHÁZKA, P.; HUTÁK, P.; CIPÍN, R.; CTIBOR, J.; PATOČKA, M. Induction Machine Models and Equivalent Circuits Based on Hybrid Parameters of Two– Port Network. In Mechatronics 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer International Publishing AG 2018, 2017. s. 202-210. ISBN: 978-3-319-65959- 6. ISSN: 2194-5357.
  Detail | WWW

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.;HUTÁK, P.;KNOBLOCH, J.; LAZEK, T. Battery Powered Wheelbarrow. ECS Transactions, 2017, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1938-5862.
  Detail

 • 2014

  BRADÁČ, Z.; HUTÁK, P.; VOREL, P.; PROCHÁZKA, P.; MÁSLO, P.; PŘIKRYL, R.; ČERVINKA, D.; PAZDERA, I.; VEBR, Z. TA03020907 - Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013. 2014. s. 1-28.
  Detail

  CIPÍN, R.; KADLEC, J.; HUTÁK, P.; KLÍMA, B. Battery System for the Airplane VUT 051 RAY. ECS Transaction, 2014, roč. 48, č. 1, s. 217-222. ISSN: 1938- 6737.
  Detail

 • 2012

  CIPÍN, R.; KLÍMA, B.; HUTÁK, P.; KADLEC, J. Battery System for the Airplane VUT 051 RAY. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells - 13th ABAF Book of Proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2012. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-4610- 6.
  Detail

  FAJKUS, P.; KLÍMA, B.; HUTÁK, P. High Speed Range Field Oriented Control for Permanent Magnet Synchronous Motor. In 2012 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion. 2012. s. 225-230. ISBN: 978-1-4673-1300- 1.
  Detail

  CIPÍN, R.; KLÍMA, B.; HUTÁK, P.; NOUMAN, Z.; KNOBLOCH, J.; VONDRUŠ, J. Battery Monitoring System for the Airplane VUT 051 RAY. ECS Transaction, 2012, roč. 2012(40), č. 1, s. 261-265. ISSN: 1938- 6737.
  Detail

 • 2011

  PROCHÁZKA, P.; VOREL, P.; KLÍMA, B.; HUTÁK, P. Small Electric Vehicle Drive Control According to Maximal Efficiency Criteria. In 2011 IEEE International Symposium on Industrial Electronics. Gdaňsk, Poland: 2011. s. 745-749. ISBN: 978-1-4244-9311- 1.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; KLÍMA, B.; HUTÁK, P. A Control System for Mobile Forestry Cableway with Hydrostatic Drives part 1. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium. 1. Vienna, AT: DAAAM International, 2011. s. 1419-1420. ISBN: 978-3-901509-83- 4.
  Detail | WWW

  KLÍMA, B.; PROCHÁZKA, P.; HUTÁK, P. A Control System for Mobile Forestry Cableway with Hydrostatic Drives part 2. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium. 1. Vienna, AT: DAAAM International, 2011. s. 1405-1406. ISBN: 978-3-901509-83- 4.
  Detail | WWW

  PATOČKA, M.; HUTÁK, P.; ČERVINKA, D.; VOREL, P. E- Car Energy Management Simulation. ECS Transaction, 2011, roč. 11, č. 32, s. 99-105. ISSN: 1938- 6737.
  Detail

  PATOČKA, M.; ČERVINKA, D.; HUTÁK, P.; VOREL, P. Ultracapacitors in E-cars, YES or NOT. ECS Transaction, 2011, roč. 11, č. 32, s. 33-38. ISSN: 1938- 6737.
  Detail

  HUTÁK, P.; KLÍMA, B.; PROCHÁZKA, P. A Control System for Mobile Forestry Cableway with Hydrostatic Drives: Winding Drums Control. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium. 1. Vienna, AT: DAAAM International, 2011. s. 1413-1414. ISBN: 978-3-901509-83- 4.
  Detail

 • 2010

  VOREL, P.; HUTÁK, P.; PROCHÁZKA, P. Maximum Efficiency of an Induction Machine Operating in a Wide Range of Speed and Torque - Part 1 (Theoretical Analysis). In IEEE International Symposium on Industrial Electronics. Bari: 2010. s. 120-127. ISBN: 978-1-4244-6391- 6.
  Detail

  VOREL, P.; HUTÁK, P.; PROCHÁZKA, P. Maximum Efficiency of an Induction Machine Operating in a Wide Range of Speed and Torque - Part 2 (Calculation, Simulation and Measurement Results). In IEEE International Symposium on Industrial Electronics. Bari: 2010. s. 128-132. ISBN: 978-1-4244-6391- 6.
  Detail

 • 2009

  PROCHÁZKA, P.; VOREL, P.; KLÍMA, B.; HUTÁK, P.; ČERVINKA, D.; PATOČKA, M. Pohon automobilu s vodíkovým palivovým článkem. In XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2009. s. 79-82. ISBN: 978-80-02-02151- 3.
  Detail

 • 2007

  HUTÁK, P.; LAPČÍK, J.; LÁNÍČEK, T. Drive and control system for TAH application. In Recent Advances in Mechatronics. Springer. Warsaw University of Technology, Faculty of Mechatronics, Sw. Andrzeja Boboli 8 street, 02- 525 Warsaw, Poland: Springer- Verlag Berlin Heidelberg 2007, 2007. s. 222-226. ISBN: 978-3-540-73955- 5.
  Detail

  HUTÁK, P.; PAZDERA, I.; LÁNÍČEK, T. DRIVE AND CONTROL SYSTEM FOR TAH APPLICATION. In Sborník konference Liberecké pohony LIPO2007. 1. Liberec: TU Liberec, 2007. s. 179-184. ISBN: 978-80-7372-272- 2.
  Detail

 • 2006

  LAPČÍK, J.; LÁNÍČEK, T.; HUTÁK, P. Mechatronic systems with magnetic transmission force and magnetic levitation. In Simulation modeling of mechatronic systems II. Mechatronika. 2006. s. 33-59. ISBN: 80-214-3341- 8.
  Detail

 • 2004

  KLÍMA, B., HUTÁK, P. Řízení hydrostatických pohonů lanovky pro těžbu dřeva – výzkumná zpráva. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Školní lesní podnik Křtiny, 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  HUTÁK, P., PATOČKA, M. State control of backup power source. In Telecommunications and signal procesing TSP2004. Brno: SEI- UTKO, 2004. s. 225 ( s.)ISBN: 8021426845.
  Detail

  HUTÁK, P., KLÍMA, B. ŘÍZENÍ HYDROSTATICKÉ LANOVKY PRO TĚŽBU DŘEVA. In Elekrické pohony a výkonová elektronika 2004. Brno: VUT Brno, 2004. s. 116 ( s.)ISBN: 80-214-2766- 3.
  Detail

 • 2003

  HUTÁK, P., PATOČKA, M. Řízení třífázového měniče pro záložní zdroj s plynovou turbínou. In EPVE 2003. Brno: VUT Brno FEKT U, 2003. s. 246 ( s.)ISBN: 80-214- 2497.
  Detail

  PATOČKA, M., HUTÁK, P. Levitation electromagnet. In National conference with international participation Engineering mechanics. Praha: Akademie věd České republiky, 2003. s. 238 ( s.)ISBN: 80-86246-18- 3.
  Detail

  PATOČKA, M., HUTÁK, P. Levitační magnet. In XXVII. celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: Česká elektrotechnická splolečnost. ÚOS Elektrické pohony, 2003. s. 311 ( s.)ISBN: 80-02-1536- 0.
  Detail

  PATOČKA, M., HUTÁK, P. ALTERNATIVNÍ NÍZKOEMISNÍ ZDROJ SE SPALOVACÍ TURBÍNOU – VÝKONOVÁ ČÁST MĚNIČE. In XXVII. celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: Česká elektrotechnická splolečnost. ÚOS Elektrické pohony, 2003. s. 316 ( s.)ISBN: 80-02-1536- 0.
  Detail

  AUBRECHT, V., HUTÁK, P. Informatika v silnoproudé elektrotechnice_ L. UVEE FEKT: 2003. s. 1 ( s.)
  Detail

  PATOČKA, M., HUTÁK, P. LOW – EMISSION 100 KW SUPPLY SOURCE WITH GAS TURBINE – POWER CONVERTER – POWER PART. In Eletrical Drives and Power Electronics. Košice: Mercury Smékal, Košice, 2003. s. 264 ( s.)ISBN: 80-89061-77- X.
  Detail

  HUTÁK, P., PATOČKA, M. LOW – EMISSION 100 KW SUPPLY SOURCE WITH GAS TURBINE – POWER CONVERTER – CONTROL OF CONVERTER. In 15th international conference on electrical drives and power electronics. Košice: Mercury-Smékal, Košice, 2003. s. 181 ( s.)ISBN: 80-89061-77- X.
  Detail

  HUTÁK, P., PATOČKA, M. ALTERNATIVNÍ NÍZKOEMISNÍ ZDROJ SE SPALOVACÍ TURBÍNOU – ŘÍDÍCÍ ČAST. In XXVII. celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: Česká elektrotechnická splolečnost. ÚOS Elektrické pohony, 2003. s. 235 ( s.)ISBN: 80-02-1563- 0.
  Detail

  VOREL, P., HUTÁK, P. Eliminace proudových nárazů akumulátoru elektromobilu pomocí ultrakapacitoru. In XXVII. celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2003. s. 235 ( s.)ISBN: 80-02-1563- 0.
  Detail

  VOREL, P., HUTÁK, P. A traction drive with a battery and ultracapacitor. In Advanced Batteries and Accumulators - 4rd. Brno: VUT Brno, 2003. s. 78 ( s.)ISBN: 80-214-2083- 1.
  Detail

  VOREL, P., HUTÁK, P. Traction drive of an electric vehicle using an ultracapacitor. In National conference with international participation Engineering mechanics. Praha: Akademie věd České republiky, 2003. s. 120 ( s.)ISBN: 80-86246-18- 3.
  Detail

  VOREL, P., HUTÁK, P. Ultracapacitors in electric vehicles. In Telecommunications and signal processing TSP - 2003. Brno: VUT Brno, 2003. s. 263 ( s.)ISBN: 80-214-2433- 8.
  Detail

  VOREL, P., HUTÁK, P. Ultracapacitors in electric vehicles. In Telecommunications and signal processing TSP- 2003. Brno: VUT Brno, 2003. s. 263 ( s.)ISBN: 80-214-2433- 8.
  Detail

 • 2002

  SKALICKÝ, J., AZIZIAN, M., HUTÁK, P., VOREL, P. Sensorless Brushless DC Motor Drive Using a Frequency Independent Phase Shifter. In EPVE 2002 Elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: VUT FEKT v Brně, ÚVEE, 2002. s. 164 ( s.)ISBN: 80-214-2246- 7.
  Detail

  SKALICKÝ, J., AZIZIAN, M., HUTÁK, P., VOREL, P. Sensorless control of brushless drives using a frequency independent phase shifter. In X. international symposium on electrical machinery in Prague, International Workshop on Robot-Multi- Agent- Systems. Praha: abc Praha, 2002. s. 82 ( s.)ISBN: 80-000- 000.
  Detail

  PATOČKA, M., HUTÁK, P. Magnetická ložiska. In Inženýrská mechanika 2002. Svratka: VUT v Brně, FSI, UMT, 2002. s. 211 ( s.)ISBN: 80-214-2109- 6.
  Detail

  PATOČKA, M., HUTÁK, P., VOREL, P. MOŽNOSTI SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ MĚNIČŮ PRO VYSOKOPROUDOVÉ ZDROJE. Řešeno v rámci projektu FD-K/111. 123. EPRONA a. s., Rokytnice nad Jizerou, 2002. s. 1 ( s.)
  Detail

  PATOČKA, M., HUTÁK, P., VOREL, P. Záložní síťový zdroj 100kW s plynovou turbínou. In Elektrické pohony a výkonová elektronika EPVE 2002. Brno: VUT, 2002. s. 145 ( s.)ISBN: 80-214-2246- 7.
  Detail

  HUTÁK, P., VOREL, P. Ultrakapacitory v elektromobilech. In Elektrické pohony a výkonová elektronika EPVE 2002. Brno: VUT, 2002. s. 139 ( s.)ISBN: 80-214-2246- 7.
  Detail

  AZIZIAN, M., SKALICKÝ, J., HUTÁK, P., VOREL, P. Sensorless control of brushless DC motor drives using a frequency independent phase shifter. In X. international symposium on electric machinery in Prague. Praha: abc, 2002. s. 82 ( s.)ISBN: 80-000- 000.
  Detail

  HUTÁK, P., PATOČKA, M., VOREL, P. The control of the switched- mode power supplies. In Telekomunications and signal processing TSP - 2002. Brno: VUT, 2002. s. 247 ( s.)ISBN: 80-214-2172- X.
  Detail

  HUTÁK, P., VOREL, P. Použití ultrakapacitoru v elektrické trakci. In SYMEP 2002. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2002. s. 210 ( s.)ISBN: 80-7083-612- 1.
  Detail

  PATOČKA, M., HUTÁK, P. Matematický model levitačního elektromagnetu. In Inženýrská mechanika 2002. Svratka: VUT v Brně, FSI, UMT, 2002. s. 213 ( s.)ISBN: 80-214-2109- 6.
  Detail

 • 2001

  PATOČKA, M., HUTÁK, P. Matematické modely levitačního elektromagnetu. In XXVII. celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: 2001. s. 169 ( s.)ISBN: 80-02-01434- 0.
  Detail

  PATOČKA, M., HUTÁK, P. ZPĚTNOVAZEBNÍ REGULACE SPÍNANÝCH ZDROJŮ. In XXVII Celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2001. s. 158 ( s.)ISBN: 80-02-01434- 0.
  Detail

  HUTÁK, P., PATOČKA, M. REGULACE VÝKONOVÝCH SPÍNANÝCH ZDROJŮ. In EPVE 2001. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky, Technická 8, 616 00 Brno, 2001. s. 238 ( s.)ISBN: 80-214-1987- 3.
  Detail

  PATOČKA, M., HUTÁK, P. MATHEMATICAL MODELS OF THE LEVITATION ELECTROMAGNET. In EDPE 2001. Podbánské: Mercury - Smékal, 2001. s. 130 ( s.)ISBN: 80-89061-46- X.
  Detail

  HUTÁK, P., PATOČKA, M., VOREL, P. Conrol of switched-mode power supplies. In EDPE' 01. Košice: Mercury- Smékal Publishing House, 2001. s. 342 ( s.)ISBN: 80-89061-46- X.
  Detail

  PATOČKA, M., HUTÁK, P., VOREL, P. Studie pro návrh výkonového rekuperačního měniče. Studie pro návrh výkonového rekuperačního měniče. VUT FEI Brno: UNIS Brno, 2001.
  Detail

 • 2000

  PATOČKA, M., HUTÁK, P., FEILER, Z. Position control of Levitation Electromagnet and Magnetic Bearings. In Proc. of 9th Int. Conf. PEMC 2000. Košice: TU Košice, 2000. s. 35- 39 ( s.)ISBN: 80-88922-24- 0.
  Detail

  PATOČKA, M., FEILER, Z., HUTÁK, P. Engineer Design of Levitation Electromagnet. In Proc. of 9th Int. Conf. PEMC 2000. Košice: TU Košice, 2000. s. 203- 205 ( s.)ISBN: 80-88922-22- 4.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.