Ing.

Petr Havlík

Ph.D.

FSI, ÚMVI OKM – odborný asistent

+420 54114 4971
Petr.Havlik1@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Petr Havlík, Ph.D.

Publikace

 • 2019

  HAVLÍK, P.; KOUŘIL, J.; VÁLKA, L.; DLOUHÝ, I.; CHALUPNÍK, P. The production optimization of steel impellers by using of the electron beam welding method. In Technological Forum 2019 - Book of Proceeding. 1. Jaroměř: TISK AS, s.r.o., 2019. s. 235-241. ISBN: 978-80-87583-30-2.
  Detail

 • 2018

  HAVLÍK, P.; KOUŘIL, J.; DLOUHÝ, I. Improvement the root stability of thick welds during electron beam welding. In METAL 2018 - Conference Proceedings. 1. Keltickova 62, 710 00 Ostrava, Czech Republic, EU: Tanger Ltd., 2018. s. 700-705. ISBN: 978-80-87294-84-0.
  Detail

  HAVLÍK, P.; ČUPERA, J.; KOUŘIL, J.; DLOUHÝ, I.; FORET, R. Optimization of EB keyhole welding of aluminum to titanium alloy. In Elektrotechnica & Elektronica. Elektrotechnica & Elektronica. 108 "Rakovski" str., Sofia 1000, Bulgaria: The Union of Electronics, Electrical Engineering and Telecommunications /CEEC/, Bulgaria, 2018. s. 125-131. ISSN: 0861-4717.
  Detail

  HAVLÍK, P.; ČUPERA, J.; DLOUHÝ, I. Influence of the process parameters of electron beam to the weldability of aluminum and titanium alloys. In METAL 2017 26th International Conference on Metallurgy and Materials - CONFERENCE PROCEEDINGS. 1. Keltickova 62, 710 00 Ostrava, Czech Republic, EU: TANGER Ltd., 2018. s. 1543-1548. ISBN: 978-80-87294-79-6.
  Detail

 • 2017

  JAN, V.; ČUPERA, J.; HAVLÍK, P. ELECTRON BEAM WELDING OF TUNGSTEN AND ODS ALLOYS. In METAL 2017: 26TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON METALLURGY AND MATERIALS. KELTICKOVA 62, SLEZSKA, OSTRAVA 710 00, CZECH REPUBLIC: TANGER LTD, 2017. s. 1746-1750. ISBN: 978-80-87294-79-6.
  Detail

  JAN, V.; ČUPERA, J.; ŠOHAJ, P.; HAVLÍK, P. Microstructure Evaluation of Heterogeneous Electron Beam Weld between Stabilised Austenitic and ODS Ferritic Steel. Materials Science Forum, 2017, roč. 891, č. 1, s. 185-189. ISSN: 0255-5476.
  Detail | WWW

 • 2016

  HAVLÍK, P.; KOUŘIL, J.; FORET, R. Characterization of electron beam welds of precipitation hardened aluminum alloys. In MULTI-SCALE DESIGN OF ADVANCED MATERIALS CONFERENCE PROCEEDINGS. Brno: Brno University of Technology, 2016. s. 50-58. ISBN: 978-80-214-5358-6.
  Detail | WWW

  HAVLÍK, P.; DLOUHÝ, I. Optimization of welding parameters of Ti6Al4V alloy using electron beam. Materials Engineering - Materiálové inžinierstvo (online version), 2016, roč. 23, č. 1, s. 11-19. ISSN: 1338-6174.
  Detail | WWW

  HAVLÍK, P.; FORET, R. Electron Beam Welding of Ti6Al4V alloy. In 25th Annivesary International Conference on Metallurgy and Materials - Conference proceedings. 1. Ostrava: TANGER, Ltd., 2016. s. 1266-1271. ISBN: 978-80-87294-67-3.
  Detail

  HAVLÍK, P.; KOUŘIL, J.; FORET, R.; DLOUHÝ, I.; ENZINGER, N.; WIEDNIG, CH. Evaluation of Weldability of Titanium Alloy Ti-6Al-4V and Aluminium Alloy 6061 Produced by Electron Beam Welding. Materials Science Forum, 2016, č. 879, s. 714-719. ISSN: 1662-9752.
  Detail | WWW

 • 2015

  HAVLÍK, P.; KOUŘIL, J.; FORET, R. Influence of post weld heat treatments on structure of electron beam welds of Ti-6Al-4V alloy. In MULTI-SCALE DESIGN OF ADVANCED MATERIALS CONFERENCE PROCEEDINGS. Velké Bílovice: Brno University of Technology, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, 2015. s. 131-138. ISBN: 978-80-214-5146-9.
  Detail | WWW

  HAVLÍK, P.; KOUŘIL, J.; FORET, R.; DLOUHÝ, I. Vliv procesních parametrů při svařování elektronovým svazkem na výskyt vad. In Využití laseru v průmyslu. Plzeň: 2015. s. 144-149.
  Detail

 • 2014

  KOUŘIL, J.; DLOUHÝ, I.; VYKLICKÝ, O.; HAVLÍK, P.; MATLÁK, J. Možnosti využití technologie elektronového paprsku pro zpracování vybraných materiálů. In 25. dny tepelného zpracování s mezinárodní účastí. 2014. s. 131-138. ISBN: 978-80-904462-7- 4.
  Detail

  HAVLÍK, P.; KOUŘIL, J.; FORET, R. INFLUENCE OF SETTINGS OF EBW PARAMETERS ON RESULTING STRUCTURES OF HETEROGENEOUS WELDS. Plzeň: Tanger Ltd., 2014.
  Detail

  HAVLÍK, P.; ŠOHAJ, P.; KOUŘIL, J.; FORET, R.; DLOUHÝ, I. EBW of stainless steels and ODS ferritic steel. Elektrotechnica & Elektronica, 2014, roč. 49, č. 5-6/2014, s. 82-89. ISSN: 0861-4717.
  Detail

 • 2013

  HAVLÍK, P.; ŠOHAJ, P. Electron Beam Welds of Austenitic Stainless Steels and ODS steels. In METAL 2013 Conference proceedings. 1. 2013. s. - (- s.)ISBN: 978-80-87294-39- 0.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.