Ing.

Petr Dvořák

Ph.D.

CEITEC VUT, RG-1-04 – vědecký pracovník

petr.dvorak@ceitec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

2002 - 2006 SPŠ Jihlava - Strojírenství

2006 - 2011 VUT Brno FSI - Fyzikální inženýrství (Bc + Ing)

2007 - 2010 MU Brno PřF - Fyzika (Bc)

2011 - 2018 VUT Brno FSI - Fyzikální inženýrství (PhD)

Přehled zaměstnání

2002 - 2010 Elektroinstalace Z. Jirák, Herálec

2011 - 2012 Procesní inženýrství Valeo, Humpolec

2012 -2018 Technický pracovník FSI VUT v Brně (PhD)

2012 -2018 Vědecký pracovník FSI VUT v Brně (PhD)

2018 - dosud Odborný asistent FSI VUT v Brně (postdoc)

2018 - dosud Junior researcher CEITEC BUT (postdoc)

Pedagogická činnost

Vybrané kapitoly z fyziky I a II

Fyzika I - teoretická cvičení

Fyzika II - teoretická cvičení + laboratorní cvičení

Speciální praktika I

NaturTech + Popularizace CEITEC + Generace Y - projekty na podporu zájmu o technické a přírodovědné obory

Vědeckovýzkumná činnost

Výzkum v oblasti:

Nanofotonika, Plazmonika, Rastrovací optická mikroskopie v blízkém poli (SNOM)

Citace celkem: 89

h-index: 5

Impaktované publikace:

[1] ZAMAN, S.; DVOŘÁK, P.; RITTER, R.; BUCHSBAUM, A.; STICKLER, D.; OEPEN, H.; SCHMID, M.; VARGA, P.: In-situ magnetic nano-patterning of Fe films grown on Cu(100). Journal of Aplied Physics, (2011), vol. 110, no. 2, p. 024309- 1 (024309-6 p.) DOI: http://dx.doi.org/10.1063/1.3609078. Impact factor 2.185

[2] DVOŘÁK, P.; NEUMAN, T.; BŘÍNEK, L.; ŠAMOŘIL, T.; KALOUSEK, R.; DUB, P.; VARGA, P.; ŠIKOLA, T.: Control and Near-Field Detection of Surface Plasmon Interference Patterns. Nano Letters, (2013), vol. 13, no. 6, p. 2558-2563. DOI: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nl400644r. Impact factor 13.779

[3] PROCHÁZKA, P.; MACH, J.; BISCHOFF, D.; LIŠKOVÁ, Z.; DVOŘÁK, P.; VAŇATKA, M.; SIMONET, P.; VARLET, A.; HEMZAL, D.; PETRENEC, M.; KALINA, L.; BARTOŠÍK, M.; ENSSLIN, K.; VARGA, P.; ČECHAL, J.; ŠIKOLA, T.: Ultrasmooth metallic foils for growth of high quality graphene by chemical vapor deposition. Nanotechnology, (2014), vol. 25, no. 18, p. 185601- 1 (185601-8 p.) DOIhttps://doi.org/10.1088/0957-4484/25/18/185601. Impact factor 3.672

[4] BABOCKÝ, J.; DVOŘÁK, P.; LIGMAJER, F.; HRTOŇ, M.; ŠIKOLA, T.; BOK, J.; FIALA, J.: Patterning large area plasmonic nanostructures on nonconductive substrates using variable pressure electron beam lithography. Journal of Vacuum Science & Technology B, (2016), vol. 34(6), p. 06K801. DOI: http://dx.doi.org/10.1116/1.4966959. Impact factor 1.398

[5] BABOCKÝ, J.; KŘÍŽOVÁ, A.; ŠTRBKOVÁ, L.; KEJÍK, L.; LIGMAJER, F.; HRTOŇ, M.; DVOŘÁK, P.; M.; TYČ, M.; ČOLLAKOVÁ, J.; KŘÁPEK, V.; KALOUSEK, R.; CHMELÍK, R.; ŠIKOLA, T.: Quantitative 3D Phase Imaging of Plasmonic Metasurfaces. ACS Photonics, (2017), vol. 4, no. 6, p. 1389-1397. DOI: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsphotonics.7b00022. Impact factor 6.756

[6] DVOŘÁK, P.; ÉDES, Z.; KVAPIL, M.; ŠAMOŘIL, T.; LIGMAJER, F.; HRTOŇ, M.; KALOUSEK, R.; KŘÁPEK, V.; DUB, P.; SPOUSTA, J.; VARGA, P.; ŠIKOLA, T.: Imaging of near-field interference patterns by a-SNOM – influence of illumination wavelength and polarization state. Optics Express, (2017), vol. 25, issue 14, p. 16560-16573, DOIhttps://doi.org/10.1364/OE.25.016560. Impact factor 3.148

[7] DVOŘÁK, P.; ÉDES, Z.; KVAPIL, M.; ŠAMOŘIL, T.; HRTOŇ, M.; LIGMAJER, F.; KŘÁPEK, V.; ŠIKOLA, T.: Near-field digital holography: a tool for plasmon phase imaging. Nanoscale, (2018), vol. 10, p. 21363-21368, DOI: https://doi.org/10.1039/C8NR07438K. Impact factor 7.233

[8] FASSBENDER, A.; BABOCKÝ, J.; DVOŘÁK, P.; KŘÁPEK, V.; LINDEN, S. Direct phase mapping of broadband Laguerre-Gaussian metasurfaces. APL Photonics, (2018), vol. 3, p. 110809, DOI: https://doi.org/10.1063/1.5049368Impact factor 6.880

[9] BOUCHAL, P.; DVOŘÁK, P.; BABOCKÝ, J.; BOUCHAL, Z.; LIGMAJER, F.; HRTOŇ, M.; KŘÁPEK, V.; FASSBENDER, A.; LINDEN, S.; CHMELÍK, R.; ŠIKOLA, T.: High-resolution quantitative phase imaging of plasmonic metasurfaces with sensitivity down to a single nanoantenna. Nano Letters, (2019), vol. 19, p. 1242-1250, DOI: https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.8b04776. Impact factor 12.080

[10] LIŠKA, J.; LIGMAJER, F.; PINHO, P. V.; KEJÍK, L.; KVAPIL, M.; DVOŘÁK, P.; LEITNER, N. S.; REIMHULT, E.; ŠIKOLA, T.: Effect of deposition angle on fabrication of plasmonic gold nanocones and nanodiscs. Microelekctonic Engineering, (2020), , DOI: https://doi.org/10.1016/j.mee.2020.111326. Impact factor 1.654

Ostatní publikace:

[1] DVOŘÁK, P.; LIGMAJER, F.; ŠAMOŘIL, T.; HRTOŇ, M.; KLEMENT, R.; BABOCKÝ, J.; TUČEK, M.; SPOUSTA, J.; ŠIKOLA, T. Využití reflexní optické spektroskopie v plazmonice. Jemná mechanika a optika, 2014, roč. 59, č. 6- 7, s. 162-164. ISSN: 0447- 6441.

[2] BŘÍNEK, L.; DVOŘÁK, P.; NEUMAN, T.; DUB, P.; KALOUSEK, R.; ŠIKOLA, T. Aplikace rastrovací optické mikroskopie v blízkém poli pro plasmoniku. Jemná mechanika a optika, 2013, roč. 58, č. 6, s. 169-171. ISSN: 0447- 6441.

[3] BŘÍNEK, L.; ÉDES, Z.; DVOŘÁK, P.; NEUMAN, T.; ŠAMOŘIL, T.; KALOUSEK, R.; DUB, P.; ŠIKOLA, T. Interference povrchových plazmonů v blízkém poli. Československý časopis pro fyziku, 2013, roč. 63, č. 4, s. 234-236. ISSN: 0009- 0700.

Akademické stáže v zahraničí

2010 únor - srpen: Erasmus na Vienna University of Technology, vědecká skupina prof. Peter Varga

2019 leden - červenec: Mobilita na City University of Hong Kong, vědecká skupina prof. Dangyaun Lei

Univerzitní aktivity

2014 - 2017 Člen Studentské komory a Ekonomické komise Akademického senátu VUT.

2014 - 2017 Člen Studentské komory, Finanční komise a Komise pro vědu a výzkum Akademického senátu FSI VUT.

2014 - 2017 Člen Dozorčí rady Kolejí a menz

2015 - 2017 Předseda Interního fondu studentských projektů

 

Ocenění vědeckou komunitou

2011 - Cena děkana

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

71