Ing.

Petr Dvořák

Ph.D.

CEITEC VUT, RG-1-04 – vědecký pracovník

petr.dvorak@ceitec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

Publikace

 • 2020

  LIŠKA, J.; LIGMAJER, F.; PINHO NASCIMENTO, P.; KEJÍK, L.; KVAPIL, M.; DVOŘÁK, P.; HORKÝ, M.; LEITNER, N.; REIMHULT, E.; ŠIKOLA, T. Effect of deposition angle on fabrication of plasmonic gold nanocones and nanodiscs. MICROELECTRONIC ENGINEERING, 2020, roč. 228, č. 1, s. 1-6. ISSN: 0167-9317.
  Detail | WWW

  DVOŘÁK, P.; ROVENSKÁ, K.; LIGMAJER, F.; CHMELÍK, R.; ŠIKOLA, T. Optické metapovrchy a 2D optika. Československý časopis pro fyziku, 2020, roč. 70, č. 5, s. 323-325. ISSN: 0009-0700.
  Detail | WWW

 • 2019

  TURČANOVÁ, M.; HRTOŇ, M.; DVOŘÁK, P.; BURŠA, J. Influnce of Mutual Rotation of Polarizing Filters on Light Intensity Measured with Collagen Fibres. In VipIMAGE 2019. Porto, Portugalsko: Springer, 2019. s. 279-285. ISBN: 978-3-030-32040-9.
  Detail | WWW

  BOUCHAL, P.; DVOŘÁK, P.; BABOCKÝ, J.; BOUCHAL, Z.; LIGMAJER, F.; HRTOŇ, M.; KŘÁPEK, V.; FAßBENDER, A.; LINDEN, S.; CHMELÍK, R.; ŠIKOLA, T. High-Resolution Quantitative Phase Imaging of Plasmonic Metasurfaces with Sensitivity down to a Single Nanoantenna. NANO LETTERS, 2019, roč. 19, č. 2, s. 1242-1250. ISSN: 1530-6984.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  BOUCHAL, P.; DVOŘÁK, P.; BABOCKÝ, J.; BOUCHAL, Z.; LIGMAJER, F.; HRTOŇ, M.; KŘÁPEK, V.; FAßBENDER, A.; LINDEN, S.; CHMELÍK, R.; ŠIKOLA, T. Kvantitativní fázové měření plazmonických metapovrchů pomocí geometricko-fázové holografické mikroskopie. Jemná mechanika a optika, 2019, roč. 64, č. 4, s. 95-98. ISSN: 0447-6441.
  Detail | WWW

  BOUCHAL, P.; DVOŘÁK, P.; BABOCKÝ, J.; BOUCHAL, Z.; LIGMAJER, F.; HRTOŇ, M.; KŘÁPEK, V.; FAßBENDER, A.; LINDEN, S.; CHMELÍK, R.; ŠIKOLA, T. Geometric-Phase Microscopy for Quantitative Phase Imaging of Plasmonic Metasurfaces. 2019. s. 1-2. ISBN: ISBN: 978-1-943580-5.
  Detail | WWW

 • 2018

  DVOŘÁK, P.; KVAPIL, M.; BOUCHAL, P.; ÉDES, Z.; ŠAMOŘIL, T.; HRTOŇ, M.; LIGMAJER, F.; KŘÁPEK, V.; ŠIKOLA, T. Near-field digital holography: a tool for plasmon phase imaging. Nanoscale, 2018, roč. 10, č. 45, s. 21363-21368. ISSN: 2040-3372.
  Detail | WWW

  FAßBENDER, A.; BABOCKÝ, J.; DVOŘÁK, P.; KŘÁPEK, V.; VAN DER LINDEN, S. Invited Article: Direct phase mapping of broadband Laguerre-Gaussian metasurfaces. APL Photonics, 2018, roč. 3, č. 11, s. 110803-1 (110803-7 s.)ISSN: 2378-0967.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2017

  BABOCKÝ, J.; KŘÍŽOVÁ, A.; ŠTRBKOVÁ, L.; KEJÍK, L.; LIGMAJER, F.; HRTOŇ, M.; DVOŘÁK, P.; TÝČ, M.; ČOLLÁKOVÁ, J.; KŘÁPEK, V.; KALOUSEK, R.; CHMELÍK, R.; ŠIKOLA, T. Quantitative 3D phase imaging of plasmonic metasurfaces. ACS Photonics, 2017, roč. 4, č. 6, s. 1389-1397. ISSN: 2330-4022.
  Detail | WWW

  DVOŘÁK, P.; ÉDES, Z.; KVAPIL, M.; ŠAMOŘIL, T.; LIGMAJER, F.; HRTOŇ, M.; KALOUSEK, R.; KŘÁPEK, V.; DUB, P.; SPOUSTA, J.; VARGA, P.; ŠIKOLA, T. Imaging of near-field interference patterns by a-SNOM – influence of illumination wavelength and polarization state. OPTICS EXPRESS, 2017, roč. 25, č. 14, s. 16560-16573. ISSN: 1094-4087.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2016

  DVOŘÁK, P.; KOLÍBAL, M.; SPOUSTA, J.; ŠIKOLA, T. Fotoluminiscence h- BN detekována pomocí rastrovací optické mikroskopie v blízkém poli. Jemná mechanika a optika, 2016, roč. 61, č. 6, s. 149-150. ISSN: 0447-6441.
  Detail

  BABOCKÝ, J.; DVOŘÁK, P.; LIGMAJER, F.; HRTOŇ, M.; ŠIKOLA, T.; BOK, J.; FIALA, J. Patterning large area plasmonic nanostructures on nonconductive substrates using variable pressure electron beam lithography. JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY B, 2016, roč. 34, č. 6, s. 06K801-1 (06K801-4 s.)ISSN: 1071-1023.
  Detail

 • 2014

  DVOŘÁK, P.; LIGMAJER, F.; ŠAMOŘIL, T.; HRTOŇ, M.; KLEMENT, R.; BABOCKÝ, J.; TUČEK, M.; SPOUSTA, J.; ŠIKOLA, T. Využití reflexní optické spektroskopie v plazmonice. Jemná mechanika a optika, 2014, roč. 59, č. 6- 7, s. 162-164. ISSN: 0447- 6441.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; MACH, J.; BISCHOFF, D.; LIŠKOVÁ, Z.; DVOŘÁK, P.; VAŇATKA, M.; SIMONET, P.; VARLET, A.; HEMZAL, D.; PETRENEC, M.; KALINA, L.; BARTOŠÍK, M.; ENSSLIN, K.; VARGA, P.; ČECHAL, J.; ŠIKOLA, T. Ultrasmooth metallic foils for growth of high quality graphene by chemical vapor deposition. NANOTECHNOLOGY, 2014, roč. 25, č. 18, s. 185601-1 (185601-8 s.)ISSN: 0957-4484.
  Detail

 • 2013

  BŘÍNEK, L.; ÉDES, Z.; DVOŘÁK, P.; NEUMAN, T.; ŠAMOŘIL, T.; KALOUSEK, R.; DUB, P.; ŠIKOLA, T. Interference povrchových plazmonů v blízkém poli. Československý časopis pro fyziku, 2013, roč. 63, č. 4, s. 234-236. ISSN: 0009- 0700.
  Detail

  BŘÍNEK, L.; DVOŘÁK, P.; NEUMAN, T.; DUB, P.; KALOUSEK, R.; ŠIKOLA, T. Aplikace rastrovací optické mikroskopie v blízkém poli pro plasmoniku. Jemná mechanika a optika, 2013, roč. 58, č. 6, s. 169-171. ISSN: 0447- 6441.
  Detail

  DVOŘÁK, P.; NEUMAN, T.; BŘÍNEK, L.; ŠAMOŘIL, T.; KALOUSEK, R.; DUB, P.; VARGA, P.; ŠIKOLA, T. Control and Near- Field Detection of Surface Plasmon Interference Patterns. NANO LETTERS, 2013, roč. 13, č. 6, s. 2558-2563. ISSN: 1530- 6984.
  Detail

 • 2011

  ZAMAN, S.; DVOŘÁK, P.; RITTER, R.; BUCHSBAUM, A.; STICKLER, D.; OEPEN, H.; SCHMID, M.; VARGA, P. In-situ magnetic nano-patterning of Fe films grown on Cu(100). Journal of Aplied Physics, 2011, roč. 110, č. 2, s. 024309- 1 (024309-6 s.)ISSN: 0021- 8979.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.