• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
Ing. Petr Dvořák

Ing. Petr Dvořák

Hlavní e-mail 100860@vutbr.cz
Osobní číslo VUT 100860
ORCID ID 0000-0003-3659-9249
Odeslat VUT zprávu

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.

2017
BABOCKÝ, J.; KŘÍŽOVÁ, A.; ŠTRBKOVÁ, L.; KEJÍK, L.; LIGMAJER, F.; HRTOŇ, M.; DVOŘÁK, P.; TÝČ, M.; ČOLLÁKOVÁ, J.; KŘÁPEK, V.; KALOUSEK, R.; CHMELÍK, R.; ŠIKOLA, T. Quantitative 3D phase imaging of plasmonic metasurfaces. ACS Photonics, 2017, roč. 4, č. 6, s. 1389-1397. ISSN: 2330-4022.
Detail | WWW
DVOŘÁK, P.; ÉDES, Z.; KVAPIL, M.; ŠAMOŘIL, T.; LIGMAJER, F.; HRTOŇ, M.; KALOUSEK, R.; KŘÁPEK, V.; DUB, P.; SPOUSTA, J.; VARGA, P.; ŠIKOLA, T. Imaging of near-field interference patterns by a-SNOM – influence of illumination wavelength and polarization state. OPTICS EXPRESS, 2017, roč. 25, č. 14, s. 16560-16573. ISSN: 1094-4087.
Detail
 
2016
BABOCKÝ, J.; DVOŘÁK, P.; LIGMAJER, F.; HRTOŇ, M.; ŠIKOLA, T.; BOK, J.; FIALA, J. Patterning large area plasmonic nanostructures on nonconductive substrates using variable pressure electron beam lithography. JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY B, 2016, roč. 34, č. 6, s. 06K801- 1 (06K801-4 s.)ISSN: 1071-1023.
Detail
DVOŘÁK, P.; KOLÍBAL, M.; SPOUSTA, J.; ŠIKOLA, T. Fotoluminiscence h- BN detekována pomocí rastrovací optické mikroskopie v blízkém poli. Jemná mechanika a optika, 2016, roč. 61, č. 6, s. 149-150. ISSN: 0447-6441.
Detail
 
2014
PROCHÁZKA, P.; MACH, J.; BISCHOFF, D.; LIŠKOVÁ, Z.; DVOŘÁK, P.; VAŇATKA, M.; SIMONET, P.; VARLET, A.; HEMZAL, D.; PETRENEC, M.; KALINA, L.; BARTOŠÍK, M.; ENSSLIN, K.; VARGA, P.; ČECHAL, J.; ŠIKOLA, T. Ultrasmooth metallic foils for growth of high quality graphene by chemical vapor deposition. NANOTECHNOLOGY, 2014, roč. 25, č. 18, s. 185601- 1 (185601-8 s.)ISSN: 0957- 4484.
Detail
DVOŘÁK, P.; LIGMAJER, F.; ŠAMOŘIL, T.; HRTOŇ, M.; KLEMENT, R.; BABOCKÝ, J.; TUČEK, M.; SPOUSTA, J.; ŠIKOLA, T. Využití reflexní optické spektroskopie v plazmonice. Jemná mechanika a optika, 2014, roč. 59, č. 6- 7, s. 162-164. ISSN: 0447- 6441.
Detail
 
2013
BŘÍNEK, L.; DVOŘÁK, P.; NEUMAN, T.; DUB, P.; KALOUSEK, R.; ŠIKOLA, T. Aplikace rastrovací optické mikroskopie v blízkém poli pro plasmoniku. Jemná mechanika a optika, 2013, roč. 58, č. 6, s. 169-171. ISSN: 0447- 6441.
Detail
DVOŘÁK, P.; NEUMAN, T.; BŘÍNEK, L.; ŠAMOŘIL, T.; KALOUSEK, R.; DUB, P.; VARGA, P.; ŠIKOLA, T. Control and Near- Field Detection of Surface Plasmon Interference Patterns. NANO LETTERS, 2013, roč. 13, č. 6, s. 2558-2563. ISSN: 1530- 6984.
Detail
BŘÍNEK, L.; ÉDES, Z.; DVOŘÁK, P.; NEUMAN, T.; ŠAMOŘIL, T.; KALOUSEK, R.; DUB, P.; ŠIKOLA, T. Interference povrchových plazmonů v blízkém poli. Československý časopis pro fyziku, 2013, roč. 63, č. 4, s. 234-236. ISSN: 0009- 0700.
Detail
 
2011
ZAMAN, S.; DVOŘÁK, P.; RITTER, R.; BUCHSBAUM, A.; STICKLER, D.; OEPEN, H.; SCHMID, M.; VARGA, P. In-situ magnetic nano-patterning of Fe films grown on Cu(100). Journal of Aplied Physics, 2011, roč. 110, č. 2, s. 024309- 1 (024309-6 s.)ISSN: 0021- 8979.
Detail
 


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.