prof. Ing.

Pavel Ošmera

CSc.

FSI, ÚAI OAI – profesor

+420 54114 2294
osmera@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2009 Prof. pro obor Řízení strojů a procesů, ČVUT  v Praze
 • 2002 Doc. pro obor Řízení strojů a procesů, VŠB  TU Ostrava
 • 1987 Doc. pro obor Regulační a automatizační technika.
 • 1978 CSc. VAAZ Brno, formou interní aspirantury, disertační práce na téma Číslicové metody určení základního tónu řeči.
 • 1969 Ing. VUT v Brně, fakultě elektrotechnické, obor Technická kybernetika, s vyznamenáním.
 • 1964 Maturita - Střední průmyslová škola elektrotechnická v Brně, obor měřící a řídící technika, s vyznamenáním.

Přehled zaměstnání

 • 24. 11. 1969 - 31. 8. 1971 EZ Praha, pracoviště v Brně; zařazení: projektant (projektování elektronického řízení válcovacích stolic)
 • 1. 9. 1971 - 31. 3. 1983 VAAZ Brno; zařazení: 1971 asistent; 1973 odborný asistent
 • 1. 10. 1973 - 7. 9. 1978 vědeckým aspirantem pracovníků školících pracovišť, formou na plánovaných úkolech
 • 1. 4. 1983 - 31. 12. 1983 VÚ 060 Brno; zařazení: vědecký pracovník
 • 1. 1. 1984 - 31. 8. 1991 odborný asistent katedry přístrojů a automatizace, VUT Brno, fakulta strojní
 • 1. 9. 1987 jmenován docentem pro obor Automatizační a regulační technika
 • 1.10.1988-4.2.1999 vedoucí postgraduálního studia „Aplikovaná umělá inteligence
 • 1.9.1991-1.4.1994 vedoucí katedry informatiky,
 • 1.4.1994 zřízen Ústav automatizace a informatiky, pověřen řízením ústavu
 • 1.5.1994 –30.4.2000 ředitel Ústavu automatizace a informatiky,
 • 1.5.2000 - 18.9.2009 docent, Ústav automatizace a informatiky, FSI VUT v Brně
 • 18.9.2009 - dosud:   profesor, Ústav automatizace a informatiky, FSI VUT v Brně
 • další současný zaměstnavatel (název a sídlo): EPI Kunovice                                     

Pedagogická činnost

 • odborná pedagogická praxe 47 let, z toho vedení přednášek, konzultací ve 14 předmětech (1971 - 2017 ve všech formách studia (bakalářské, inženýrské, doktorandské), včetně vedení diplomových prací (71 diplomantů), 7 doktorandů

Vědeckovýzkumná činnost

 • Optimalizace práce spolupracujících robotů (společenství robotů, agentové systémy). Automatická identifikace a automatické generování řídicích programů adaptivních regulátorů (fuzzy, neuronové sítě, vyšší formy řízení).

Akademické stáže v zahraničí

 • TU Magdeburg (1986,1988,1989) - celkem 3 týdny
 • Loughborough University of Technology - Velká Británie (1993) - celkem 3 měsíce
 • University of Hamilton, University of Toronto - Kanada (1997) - celkem 3 týdny
 • TU Plovdiv, TU Gabrovo, Bulharsko (1998, 1999, 2000) - celkem 6 týdnů
 • Shizuoko University of Japan, Japonsko ( 1999) - celkem 3 týdny

Spolupráce s průmyslem

2010- 2012 Vývoj powerline komunikace s Elektrobock Kuřim

Projekty

 • Odborná činnost po roce 1987:
 • 1990 řešení státního úkolu III-4-1/0506 Modelování dynamických systémů, dílčí v 1991 grantového úkolu C1/VUT, zavádění číslicového distribuovaného řídícího systému pro vytápění a vzduchotechniku
 • 1992 grantový úkol VUT FS č. 211 Výpočetní metody mechatroniky
 • 1992 grantového úkolu VUT Brno č. A5 Mechatronické systémy
 • 1992 grantový úkol č. 212 Simulace provozu výtahů na strojní fakultě
 • 1992 do 1994 projekt TEMPUS
 • 1998 do 2004 projekt CEEPUS
 • 1993 grantový projekt č. 1266/93 Fondu dynamického rozvoje vysokých škol
 • od roku 1995 organizování mezinárodních konferencí MENDEL 95, MENDEL 96, MENDEL 97, MENDEL98, MENDEL 99, MENDEL 2000, MENDEL 2001, , MENDEL 2002, MEN-DEL 2003, MENDEL 2004-2014
 • 1995-1996 projektu Fondu rozvoje vysokých škol
 • 1995-1996 spuluřešitel grantů VUT:
 • 1995-1997 řešitelem grantu GAČR: Využití genetických algoritmů pro řízení homo-genity magnetického pole v magnetu spektrometru NMR
 • 1999 spoluřešitel výzkumného záměru Automatizace technologií a výrobních procesů ev. č.CEZ J22/98: 260000013. Následoval výzkumný záměr do konce roku 2004 s ev. č. MSM 260000013.

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

7

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

22

Citace ostatní (bez autocitací)

53