Ing.

Pavel Matějka

Ph.D.

FIT, UPGM – vědecký pracovník

+420 54114 1283
matejkap@fit.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Pavel Matějka, Ph.D.

Výuka

Konzultační hodiny

Ut: 9-11, ustav UPGM FIT kdykoliv po domluve: klapka 1283, 541141283, matejkap@feec.vutbr.cz