• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
prof. Ing. Pavel Fiala, Ph.D.

prof. Ing. Pavel Fiala, Ph.D.

Hlavní e-mail fialap@feec.vutbr.cz
Osobní číslo VUT 2113
 
Odeslat VUT zprávu

Konzultační hodiny
E415 pátek 12.00-13.00
pátek, 13:00 - 15:00, SC4.56 (Technická 12), SC 4.56
Garantované předměty
DTE2A Numerical Computations with Partial Differential Equations FEKT, UTEE , Anglicky, letní
DTE2 Numerické úlohy s parciálními diferenciálními rovnicemi FEKT, UTEE , Česky, letní
DTE2 Numerické úlohy s parciálními diferenciálními rovnicemi FIT, UTEE , Česky, letní
BMEM Počítačové modelování elektrotechnických zařízení a komponentů FEKT, UTEE , Česky, zimní
BSCP Seminář C++ FEKT, UTEE , Česky, letní
* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2017/2018
Vyučované předměty
BMEM Počítačové modelování elektrotechnických zařízení a komponentů
Přednáška
FEKT, UTEE , Česky, zimní
* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2017/2018
Absolventi doktorského studia
Ing. Dušan Nešpor, Ph.D. (2014)
téma dizertační práce: Numerické modelování metamateriálů
doc. Ing. Eva Kroutilová, Ph.D. (2004)
téma dizertační práce: Automatizovaný systém výpočtu odrazné plochy svítidel
Ing. Michael Hanzelka, Ph.D. (2016)
téma dizertační práce: Nízkoúrovňová měření pro vyhodnocením vlivu magnertických polí na lidský organismu, jeho chování a rozhodování
doc. Ing. Petr Drexler, Ph.D. (2007)
téma dizertační práce: Metody měření ultrakrátkých neperiodických elektromagnetických impulsů


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.