prof. Ing.

Pavel Fiala

Ph.D.

FEKT, UTEE – vedoucí ústavu

+420 54114 6280
fialap@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Pavel Fiala, Ph.D.

Výuka

Konzultační hodiny

E415 pátek 12.00-13.00
pátek, 13:00 - 15:00, T12/SC 4.56 (Technická 12, Brno 61600)SC 4.56

Garantované předměty

DTE2ANumerical Computations with Partial Differential Equations
Anglicky, letní, FEKT, UTEE
DTE2Numerické úlohy s parciálními diferenciálními rovnicemi
Česky, letní, FEKT, UTEE
DTE2Numerické úlohy s parciálními diferenciálními rovnicemi
Česky, letní, FIT, UTEE
BMEMPočítačové modelování elektrotechnických zařízení a komponentů
Česky, zimní, FEKT, UTEE
BSCPSeminář C++
Česky, letní, FEKT, UTEE

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2017/2018

Vyučované předměty

BMEMPočítačové modelování elektrotechnických zařízení a komponentů
Přednáška, Česky, zimní, FEKT, UTEE

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2017/2018

Absolventi doktorského studia

Ing. Dušan Nešpor, Ph.D. (2014)
téma dizertační práce: Numerické modelování metamateriálů

doc. Ing. Eva Kroutilová, Ph.D. (2004)
téma dizertační práce: Automatizovaný systém výpočtu odrazné plochy svítidel

Ing. Michael Hanzelka, MBA, Ph.D. (2016)
téma dizertační práce: Nízkoúrovňová měření pro vyhodnocením vlivu magnertických polí na lidský organismu, jeho chování a rozhodování

doc. Ing. Petr Drexler, Ph.D. (2007)
téma dizertační práce: Metody měření ultrakrátkých neperiodických elektromagnetických impulsů