• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
prof. Ing. Pavel Fiala, Ph.D.

prof. Ing. Pavel Fiala, Ph.D.

Hlavní e-mail fialap@feec.vutbr.cz
Osobní číslo VUT 2113
 
Odeslat VUT zprávu

2017
GA17-00607S, Komplexní umělé elektromagnetické struktury a nanostruktury, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
Detail
2014
Podpora výzkumné a vědecké činnosti doktorandů a mladých vědeckých pracovníků UTEE, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
Detail
2013
7H13014, Devices for Neurocontrol and Neurorehabilitation DeNeCoR , zahájení: 01.06.2013, ukončení: 31.05.2016
Detail
Realizace metamateriálu se záporným indexem lomu, zahájení: 28.02.2013, ukončení: 21.03.2014
Detail
GA13-09086S, Výzkum umelých elektromagnetických materiálu a metamateriálu s užitými numerickými a zobrazovacími metodami, zahájení: 01.02.2013, ukončení: 31.12.2016
Detail
2011
Podpora výzkumné a vědecké činnosti UTEE, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
Detail
2010
Podpora výzkumné a vědecké činnosti UTEE, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
Detail
2009
FR-TI1/368, Diagnostika velmi rychlých objektů pro testy bezpečnosti, zahájení: 01.10.2009, ukončení: 31.12.2012
Detail
FR-TI1/001, Výzkum a vývoj detekce výbojové aktivity ve výkonových olejových transformátorech, zahájení: 01.05.2009, ukončení: 23.04.2013
Detail
GA102/09/0314, Studium vlastností metamateriálů a mikrovlnných struktur s využitím šumové spektroskopie a magnetické rezonance, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2012
Detail
2006
Multimediální podpora výuky předmětu seminář C++, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
Detail
2002
Koncepce a analýza modelu výkonového mikrovlnného generátoru elektromagnetického impulsu, zahájení: 25.09.2002, ukončení: 31.12.2002
Detail
Využití světlovodů v laboratorní výuce osvětlovací techniky, zahájení: 10.04.2002, ukončení: 09.02.2004
Detail
2001
Analýza sdruženého elektromagnetického modelu pulzního zdroje napětí nebo proudu, zahájení: 05.10.2001, ukončení: 30.08.2002
Detail
FD-K/042, Mikrovlnné generátory elektromagnetického impulsu., zahájení: 01.09.2001
Detail
1998
Analýza a modelování elektromagnetického pole v měřicích transformátorech, zahájení: 15.10.1998, ukončení: 19.02.1999
Detail
Modelování sdružených úloh, výkonový vysokofrekvenční transformátor proudu Pn=4kW., zahájení: 13.07.1998, ukončení: 30.08.1998
Detail
1997
Analýza a výpočet elektrického pole venkovního transformátoru proudu, zahájení: 02.05.1997, ukončení: 30.12.1997
Detail
Analýza a výpočet elektrického pole v transformátoru TJC7, zahájení: 07.04.1997, ukončení: 30.04.1997
Detail
1996
Analýza elektrického pole v transformátoru VN s maximálním provozním napětím 150kV., zahájení: 03.01.1996, ukončení: 30.12.1996
Detail


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.