prof. Ing.

Pavel Fiala

Ph.D.

FEKT, UTEE – vedoucí ústavu

+420 54114 6280
fialap@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Pavel Fiala, Ph.D.

Funkce

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Kolegium děkana, člen


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.