doc. Ing.

Pavel Charvát

Ph.D.

FSI, EÚ OTTP – docent

+420 54114 3245
charvat@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2016 doc. Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, Obor: Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2003 Ph.D. Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, Obor: Inženýrská mechanika
 • 1995 ing Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, Obor: Stavba letadel

Přehled zaměstnání

 • 2016 - dosud, docent na Odboru termomechaniky a techniky prostředí, FSI VUT v Brně
 • 2003 – 2016, odborný asistent na Odboru termomechaniky a techniky prostředí, FSI VUT v Brně
 • 1998 – 2003, asistent na Odboru termomechaniky a techniky prostředí, FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

Technika prostředí

Energetické simulace

Základy techniky vnitřního prostředí budov

Vědeckovýzkumná činnost

 • 2018 - dosud, Projekt GAČR č. 18-19617S Hysteresis of the temperature-enthalpy curve during partial phase change of latent heat storage materials, (odpovědný řešitel).
 • 2015 - 2017, Projekt GAČR č. 15-11977S An adaptive front tracking method for parallel computing of phase change problems, (člen řešitelského kolektivu).
 • 2015 - 2017, Projekt GAČR č. 15-19162S Research and development of heat storage media based on the phase change materials for higher energy performance of buildings, (člen řešitelského kolektivu).
 • 2012 - 2014, Projekt GAČR č. GAP104/12/1838 Využití akumulace latetního tepla materiály s fázovou změnou pro snížení spotřeby primární energie v budovách, (člen řešitelského kolektivu).
 • 2011 -2013, Projekt GAČR č. GAP101/11/1047 Tlumení kolísání teploty tekutiny pomocí akumulace tepla při změně skupenství, (odpovědný řešitel).
 • 2010 - 2012, Phase change materials for increased energy efficiency of air-based solar thermal systems in buildings, projekt COST akce TU0802, (odpovědný řešitel).
 • 2007 - 2009, Solar chimneys and phase-change materials for passive cooling of buildings, projekt GAČR, (odpovědný řešitel).
 • 2004 - 2008, BRITA in PuBs (Bringing Retrofit Innovation to Application in Public Buildings) projekt 6. rámcového programu EU, (člen řešitelského kolektivu).
 • 2004 –dosud, Hybridní větrání obytných budov s využitím solárních komínů, postdoktorandský projekt Grantové agentury ČR, (odpovědný řešitel).
 • 2002 – 2004, RESHYVENT (RESidential HYbrid VENTilation), projekt 5. rámcového programu EU.
 • 2001 – 2003, COST G3 Solar Radiation Induced Convection In Highly Glazed Spaces.
 • 1999 – 2004, Výzkumný záměr VUT Brno CEZ:J22/98:262100001, Počítačové a fyzikální modelování problémů inženýrské termofluidní mechaniky, mechaniky těles a fázových přeměn.
 • 1999 – 2003, COST G3 Performance, Efficiency and Optimization of Ventilation System in Solar Buildings.

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

373

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

302