Ing.

Pavel Blažek

CEITEC VUT, RG-1-06

Pavel.Blazek@ceitec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Pavel Blažek

Tvůrčí aktivity

 • BŘÍNEK, A.; KAISER, J.; ZIKMUND, T.; KAREŠ, M.; BLAŽEK, P.; PATÁKOVÁ, Z.: 3D spatial resolution; 3D resolutioon software. Ceitec VUT B010. URL: https://vutbr-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/laznovsky_vutbr_cz/EkEQaod0bD5FkqqpDdzsIz4BXJmnE2LXIhfkMrLUcv--aA?e=iva87c. (software)
  https://vutbr-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/laznovsky_vutbr_cz/EkEQaod0bD5FkqqpDdzsIz4BXJmnE2LXIhfkMrLUcv--aA?e=iva87c, počet stažení: 0
  Detail

 • BŘÍNEK, A.; ZIKMUND, T.; KAISER, J.; KAREŠ, M.; BLAŽEK, P.: Mnohakuličkový fantom; Mnohakuličkový fantom. Laboratoř rentgenové počítačové tomografie (CEITEC VUT, Purkyňova 123, Brno, budova B, místnost B012). (funkční vzorek)
  Detail

 • BŘÍNEK, A.; KAREŠ, M.; ZIKMUND, T.; KAISER, J.; BLAŽEK, P.: Fantom pro 3D rozlišení; Fantom pro 3D rozlišení. Laboratoř rentgenové počítačové tomografie (CEITEC VUT, Purkyňova 123, Brno, budova B, místnost B012). (funkční vzorek)
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.