doc. Ing.

Otto Plášek

Ph.D.

FAST, ZEL – vedoucí ústavu

+420 54114 7320
plasek.o@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.

Projekty

 • 2020

  Výhybka 4.0, zahájení: 01.04.2020, ukončení: 29.03.2024
  Detail

  Cenově dostupný chytrý snímací systém pro železnice 4.0, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2019

  Zlepšení technických a kapacitních parametrů železničního spojení jihomoravského a dolnorakouského regionu (TRANSREGIO), zahájení: 01.06.2019, ukončení: 31.05.2021
  Detail

  Souvislost geometrických parametrů koleje a výskytu skluzových vln na tramvajových tratích, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2017

  Vědecké semináře z oblasti kolejové dopravy v Rakousku a v České republice – prodloužení projektu č. 73p16, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Funkční úprava zařízení pro měření teploty kolejnic, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2016

  Switch and Crossing Optimal Design and Evaluation, zahájení: 01.11.2016, ukončení: 31.10.2019
  Detail

  Aparatůra pro kontinuální měření rychlostí, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2016
  Detail

  Analýza výpravních budov po rekonstrukci s ohledem na jejich využitelnost, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2016
  Detail

  Experimentální měření podélného odporu kolejového roštu ve štěrkovém loži při zatížení běžnou železniční dopravou, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2015

  Vědecké semináře z oblasti kolejové dopravy v Rakousku a v České republice, zahájení: 01.09.2015, ukončení: 31.05.2016
  Detail

  Analýza dynamické odezvy konstrukce železniční tratě, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2016
  Detail

  VLIV PŘEBYTKU PŘEVÝŠENÍ NA VADY ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Měření napětí v konstrukcipražcového podloží ve výhybce č.7,8 v žst. Ústí nad Orlicí, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  VLIV PROKLUZOVÝCH VZDÁLENOSTÍ NA KAPACITU ŽELEZNIČNÍCH STANIC A UŽITEČNÉ DÉLY KOLEJÍ, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Sledování bezstykové koleje na mostě, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  TE01020168, Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI), zahájení: 01.03.2013, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  Hodnocení akustických informačních systémů v železniční dopravě, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  TA02030380, Vývoj hybridního železničního mostu resistentníhov záplavových územích, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Nelineární analýza ohybových momentů na betonových pražcích a ověření výsledků měřením in situ, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Kalibrace zařízení pro měření teploty kolejnic, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Analýza ohybových momentů na příčných betonových pražcích, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Inovace předmětů „Výuka v terénu“ – část Železniční konstrukce a stavby a „Geografické informační systémy“, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  TA01031173, Pražce s pružnou ložnou plochou, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Zařízení pro měření vnitřní teploty kolejnic, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2009

  Inovace počítačových učeben pro výuku odborných předmětů studijního programu Stavební inženýrství na Stavební fakultě VUT, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail