doc. Ing.

Ota Salyk

CSc.

FCH, ÚFSCH – docent

+420 54114 9414, +420 54114 9312, +420 54114 9396
salyk@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Ota Salyk, CSc.

Publikace

 • 2018

  TRUKSA, J.; SALYK, O. Modelling of Bioelectronic Devices. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. s. 148-148. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail | WWW

  Jiří Ehlich, Ota Salyk, Stanislav Stříteský, Lukáš Omasta, Eva Šafaříková, Jan Víteček, Lukáš Kubala, Martin Vala, Martin Weiter. Bioelectronical device for electrostimulation of stem cells. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail

  OMASTA, L.; EHLICH, J.; STŘÍTESKÝ, S.; HRABAL, M.; SALYK, O.; VALA, M.; WEITER, M.; MATEJKA, M. Screen Printed Biocompatible Photoresist as a mean to Enhance Performance of Organic Electrochemical Transistors. In 7th Meeting on Chemistry & Life. Czech Chemical Society Symposium Series. No 6. 2018. s. 506-510. ISSN: 2336-7210.
  Detail

  STŘÍTESKÝ, S.; OMASTA, L.; EHLICH, J.; TUMOVÁ, Š.; MARKOVÁ, A.; ŠAFAŘÍKOVÁ, E.; VÍTEČEK, J.; KUBALA, L.; KUBÁČ, L.; SALYK, O.; VALA, M.; WEITER, M. Organic Transistors Towards Bio-electronic Applications. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. 2018. s. 144-144. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail

  OMASTA, L.; EHLICH, J.; STŘÍTESKÝ, S.; SALYK, O.; VALA, M.; WEITER, M. Organic Electrochemical Transistor for Cell Culture Investigation. Kirchberg in Tirol, Austria: 2018. s. 51-51.
  Detail | WWW

  STŘÍTESKÝ, S.; OMASTA, L.; TUMOVÁ, Š.; ŠAFAŘÍKOVÁ, E.; VÍTEČEK, J.; SALYK, O.; VALA, M.; WEITER, M. High resolution gold printed electrodes for cell culture monitoring by OECT transistors. Kirchberg in Tirol, Austria: 2018. s. 85-85.
  Detail | WWW

 • 2017

  STŘÍTESKÝ, S.; OMASTA, L.; SALYK, O.; VÍTEČEK, J.; VALA, M.; WEITER, M. Organic electrochemical transistors for cell culture monitoring. Polymers and organic materials for electronics and photonics: science for applications. 2017. s. 182-182. ISBN: 978-80-85009-88-0.
  Detail

  SALYK, O.; VÍTEČEK, J.; OMASTA, L.; ŠAFAŘÍKOVÁ, E.; STŘÍTESKÝ, S.; VALA, M.; WEITER, M. Organic Electrochemical Transistor Microplate for Real-Time Cell Culture Monitoring. Applied Sciences - Basel, 2017, roč. 7, č. 10, s. 998-1008. ISSN: 2076-3417.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  OMASTA, L.; SALYK, O.; STŘÍTESKÝ, S.; HRABAL, M.; VALA, M.; WEITER, M. Screen printing of organic electrochemical transistor for real-time cell culture monitoring. Sborník abstraktů. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2017. s. 88-88. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail

  OMASTA, L.; SALYK, O.; STŘÍTESKÝ, S.; HRABAL, M.; VALA, M.; WEITER, M. Organic electrochemical transistors for real-time cell observation. XVII. Workshop of Physical Chemists and Electrochemists Book of abstracts. 1. Brno: Masaryk University, 2017. s. 41-41. ISBN: 978-80-210-8580-0.
  Detail

  OMASTA, L.; SALYK, O.; STŘÍTESKÝ, S.; HRABAL, M.; VALA, M.; WEITER, M. Organic electrochemical transistors for real-time cell culture monitoring. Kirchberg in Tirol, Austria: 2017. s. 70-70.
  Detail | WWW

 • 2016

  HRABAL, M.; OMASTA, L.; VALA, M.; SALYK, O.; WEITER, M. Printing of thin films for printed electronics. Book of Abstracts of The 12th International Conference on Organic Electronics. Bratislava, Slovakia: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016. s. 31-31. ISBN: 978-80-227-4571- 0.
  Detail

  OMASTA, L.; HRABAL, M.; SALYK, O.; VALA, M.; WEITER, M. Printed lateral biosensors based on organic electrochemical transistor. Book of Abstracts of The 12th International Conference on Organic Electronics. Bratislava, Slovakia: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016. s. 57-57. ISBN: 978-80-227-4571- 0.
  Detail

  Weiter, M.; Víteček, J.; Kubala, L.; Šafaříková, E.; Šindlerová, L.; Stříteský, S.; Salyk, O.; Vala, M. Cardiomyocytes monitoring: Determination of biocompatibility. International Winterschool on Bioelectronics BioEl2015. Linz, Austria: JKU, 2016.
  Detail

  SALYK, O.; OMASTA, L.; VALA, M.; WEITER, M. Organic Sensor for Cardiomyocytes Research. Materials Science Forum, 2016, roč. 851, č. 1, s. 194-198. ISSN: 1662-9752.
  Detail | WWW

 • 2015

  OMASTA, L.; SALYK, O.; HRABAL, M.; WEITER, M. PRINTED BIOSENSORS BASED ON ORGANIC ELECTROCHEMICAL TRANSISTORS. Book of Abstracts 11th International Conference on Organic Electronics. První. Erlangen-Nurnberg, Nemecko: Friedrich- Alexander Universitat, 2015. s. 58-58.
  Detail

  SALYK, O.; OMASTA, L.; VALA, M.; WEITER, M. Printed Organic Sensor for Cardiomyocytes Research. Chemistry & Life 2015 , Book of Abstracts. first. Brno: Faculty of Chemistry, Brno University of Technology, 2015. s. 147-147. ISBN: 978-80-214-5228- 2.
  Detail

  OMASTA, L.; SALYK, O.; VALA, M.; WEITER, M. Screen printing of organic electrochemical transistor for cardiomyocytes research. In Studentská odborná konference CHemie je život 2015, Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2015. s. 375-380. ISBN: 978-80-214-5290- 9.
  Detail | WWW

  Weiter, M.; Víteček, J.; Kubala, L.; Šafaříková, E.; Šindelářová, L.; Stříteský, S.; Salyk, O.; Vala, M. Determination of biocompatibility of materials for organic electronic devices. BioEl2015 International Winterschool on Bioelectronics - Book of abstracts. 2015.
  Detail | WWW

  OMASTA, L.; SALYK, O.; HRABAL, M.; WEITER, M. Preparation and optimization of printed layers for biosensing. Chemistry & Life 2015 - Book of Abstracts. first. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2015. s. 140-140. ISBN: 978-80-214-5228- 2.
  Detail

 • 2014

  OMASTA, L.; SALYK, O.; WEITER, M. Electrochemical transistors based on inkjet printed PEDOT: PSS for biosensing. Book of Abstracts CEITEC Annual Conference “Frontiers in Material and Life Sciences”. První edice. Brno: Masarykova Univerzita, 2014. s. 189-189. ISBN: 978-80-210-7159- 9.
  Detail

  OMASTA, L.; SALYK, O.; WEITER, M. Preparation of inkjet printed electrochemical transistors based on poly(3,4-ethylenedioxythiophene) polystyrene sulfonate. 2014. s. 156-156.
  Detail

  OMASTA, L.; SALYK, O.; WEITER, M. Inkjet printed organic electrochemical transistors for biosensing. Studentská odborná konference Chemie je život 2014, Sborník abstraktů. Purkyňova 464/118, 612 00Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2014. s. 85-85. ISBN: 978-80-214-5077- 6.
  Detail

 • 2013

  SIDEROV, V.; MLADENOVA, D.; YORDANOV, R.; MILENKOV, V.; OHLÍDAL, M.; SALYK, O.; WEITER, M.; ZHIVKOV, I. Film thickness measurement by optical profilometer MicroProf FRTMicroProf FRT. BULG CHEM COMMUN, 2013, roč. 45, č. B, s. 194-197. ISSN: 0324- 1130.
  Detail

  SIDEROV, V.; MLADENOVA, D.; MILENKOV, V.; OHLÍDAL, M.; SALYK, O.; WEITER, M.; ZHIVKOV, I. Film Thickness Measurement and Surface Characterization by Optical Profilometer MicroProf FRT. Jubilee Scientific Session "Interdisciplinaty Chemistry". 2013. s. 48-48.
  Detail

 • 2012

  KUČERÍK, J.; DAVID, J.; WEITER, M.; VALA, M.; VYŇUCHAL, J.; OUZZANE, I.; SALYK, O. Stability and physical structure tests of piperidyl and morpholinyl derivatives of diphenyl-diketo-pyrrolopyrroles (DPP). Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2012, roč. 108, č. 2, s. 467-473. ISSN: 1388- 6150.
  Detail | WWW

  MLADENOVA, D.; SIDEROV, V.; ZHIVKOV, I.; SALYK, O.; OHLÍDAL, M.; YORDANOVA, I.; YORDANOV, R.; PHILIPPOV, P.; WEITER, M. Thickness measurement of thin soft organic films. 35th International Spring Seminar on Electronics Technology, ISSE 2012, Bad Aussee, Austria: 2012.
  Detail

  DRBOHLAVOVÁ, J.; MACHÁČKOVÁ, M.; HRDÝ, R.; SALYK, O.; KIZEK, R.; HUBÁLEK, J. Self-Ordered TiO2 Quantum Dot Array Prepared via Anodic Oxidation. Nanoscale Research Letters, 2012, roč. 7, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1931-7573.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  MLADENOVA, D.; SIDEROV, V.; ZHIVKOV, I.; SALYK, O.; OHLÍDAL, M.; YORDANOVA, I.; YORDANOV, R.; PHILIPPOV, P.; WEITER, M. Thickness measurement of thin soft organic films. In Electronics Technology (ISSE), 2012 35th International Spring Seminar on. Bad Aussee, Austria: 2012. s. 367-372. ISBN: 978-1-4673-2241- 6.
  Detail

 • 2011

  KLAPETEK, P.; VALTR, M.; NEČAS, D.; SALYK, O.; DZIK, P. Atomic force microscopy analysis of nanoparticles in non-ideal conditions. Nanoscale Research Letters, 2011, roč. 6, č. 1, s. 1-9. ISSN: 1931-7573.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KLOSOVÁ, K.; SERRANO, N.; SALYK, O.; TRNKOVÁ, L. Template- Assisted Fabrication and Characterization of Nanostructured Copper Electrode for Adenine Detection. Current Nanoscience, 2011, roč. 2011, č. 7, s. 984-994. ISSN: 1573- 4137.
  Detail

  ŠEDINA, M.; HEINRICHOVÁ, P.; WEITER, M.; VALA, M.; SALYK, O. The role of various transport layers type for construction of organic solar cells. Journal of Biochemical Technology, 2011, roč. 2, č. 5, s. 40-41. ISSN: 0974- 2328.
  Detail

 • 2010

  SALYK, O.; KUČERÍK, J.; VYŇUCHAL, J. STUDY OF PYRIDYL DERIVATIVES OF DIKETO-PYRROLO- PYRROLES. F-pi-9 - th International Symposium on Functional pi- Electron Systems. Atlanta, USA: 2010.
  Detail

  ŠEDINA, M.; HEINRICHOVÁ, P.; WEITER, M.; VALA, M.; SALYK, O. The role of various transport layers type for construction of organic solar cells. In X. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. s. 205-207. ISBN: 978-80-7375-396- 2.
  Detail

  LUŇÁK, S.; VYŇUCHAL, J.; HORÁČKOVÁ, P.; FRUMAROVÁ, B.; ŽÁK, Z.; KUČERÍK, J.; SALYK, O. Structure and Raman spectra of pyridyl substituted diketo-pyrrolo-pyrrole isomers and polymorphs. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 2010, roč. 983, č. 1-3, s. 39-47. ISSN: 0022-2860.
  Detail

  SALYK, O.; VYŇUCHAL, J.; KRATOCHVÍLOVÁ, I.; TOMAN, P. Study of phenylpyridyldiketopyrrolopyrrole interaction with hydrogen in gas and in acids. PHYSICA STATUS SOLIDI B- BASIC SOLID STATE PHYSICS, 2010, roč. 207, č. 10, s. 2327-2333. ISSN: 0370- 1972.
  Detail

 • 2009

  SALYK, O.; BEDNÁŘ, P.; VALA, M.; VYŇUCHAL, J. SENSORIC PROPERTIES OF AROMATIC AND HETEROCYCLIC COMPOUNDS WITH CONJUGATED BONDS. MATERIALS SCIENCE- POLAND, 2009, roč. 27, č. 3, s. 649-658. ISSN: 0137- 1339.
  Detail

  WEITER, M.; SALYK, O.; BEDNÁŘ, P.; VALA, M.; NAVRÁTIL, J.; ZMEŠKAL, O. Morphology and properties of thin films of diketopyrrolopyrrole derivatives. Materials Science and Engineering A, 2009, roč. 165, č. 3, s. 148-152. ISSN: 0921- 5093.
  Detail

  SALYK, O.; VYŇUCHAL, J. SENSORIC PROPERTIES OF 3-PHENYL-6-PYRIDIN-4-YL-2,5- DIHYDROPYRROLO[3,4-C]PYRROLE-1,4- DIONE. Abstract book ECME 2009 - European Conference on Molecular Electrinics 2009. Dánsko: University of Copenhagen, 2009. s. POS1A (POS1A s.)
  Detail

  WEITER, M.; VALA, M.; SALYK, O.; VYŇUCHAL, J.; LUŇÁK, S. New Diketopyrrolopyrrole Derivatives for Organic Electronics. Abstract book ECME 2009 - European Conference on Molecular Electrinics 2009. Dánsko: University of Copenhagen, 2009. s. POS1A (POS1A s.)
  Detail

 • 2008

  BOUŠEK, J.; SALYK, O. Reliability of commercially available hydrogen sensors for detection of hydrogen at critical concentrations: Part I Testing facility and methodologies. INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 7648-7657. ISSN: 0360- 3199.
  Detail

  SALYK, O.; BEDNÁŘ, P.; VALA, M.; VYŇUCHAL, J. Sensoric properties of aromatic and heterocyclic compounds with conjugated bonds. Chemické listy, 2008, roč. 102, č. 00, s. 1180-1182. ISSN: 1213- 7103.
  Detail

  SALYK, O.; WEITER, M.; VYŇUCHAL, J. Structure and morphology of some diphenyl-diketo-pyrrolo- pyrrole derivatives pigments. Chemické listy, 2008, roč. 102, č. 00, s. 1183-1185. ISSN: 1213- 7103.
  Detail

  ZMEŠKAL, O.; SALYK, O.; VESELÝ, M.; DZIK, P. A study on the thickness homogeneity and refractive index of thin organic layers. Chemické listy, 2008, roč. 102, č. S, s. s1033 (s1036 s.)ISSN: 1213- 7103.
  Detail

 • 2007

  WEITER, M.; VALA, M.; ZMEŠKAL, O.; BEDNÁŘ, P.; SALYK, O. Organic Materials for Future Optoelectronic Devices. In In Book of Abstract. Brno: 2007. s. 286-289. ISBN: 978-80-7355-078- 3.
  Detail

 • 2006

  SALYK, O.; CASTELLO, P.; HARSKAMP, F. A facility for characterization and testing of hydrogen sensors. Measurement Science and Technology, 2006, roč. 17, č. 06, s. 3033-3041. ISSN: 0957- 0233.
  Detail

  SALYK, O. Characterization and Application of a Facility for Independent Customer Testing of Hydrogen Sensors. International Scientific Journal for Alternative Energy and Ecology, 2006, roč. 2006, č. 5(37), s. 60-62. ISSN: 1608- 8298.
  Detail

 • 2005

  SALYK, O. Hydrogen Sensor in Systems for Alternative Fuels. Chemické listy, 2005, roč. 99, č. 9, s. 116-119. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  WEITER, M.; SALYK, O.; ČERNÁ, K.; BRADA, J.; ZELENÝ, M. Výuka fyzikálního praktika s podporou LMS Moodle. In Sborník Konference Belcom 05. 1. Praha: ČVUT v Praze, 2005. s. 67-71. ISBN: 80-01-03203-5.
  Detail

  WEITER, M.; VALA, M.; NEŠPŮREK, S.; SWORAKOVSKI, J.; SALYK, O.; ZMEŠKAL, O. Reversible formation of charge carrier traps in poly(phenylenevinylene) derivative due to the phototransformation of a photochromic additive. Molecular Crystals and Liquid Crystals, 2005, roč. 430, č. 1, s. 227-233. ISSN: 1058- 725X.
  Detail

  CASTELLO, P.; SALYK, O. Testing of Hydrogen Safety Sensors in Service Simulated Conditions. In International Conference on Hydrogen Safety. University of Pisa, Italy: M.N.Carcassi and A. Marangon, 2005. s. 151-161.
  Detail

  WEITER, M.; SALYK, O.; VALA, M.; BRADA, J. Utilization of e-learning technologies in experimental physics teaching. In Proceedings of conference Physics Teaching in Engineering Education PTEE 2005. 1. Ing.Zdeněk Novotný,CSc., 2005. s. 245-249. ISBN: 80-7355-024- 5.
  Detail | WWW

  SALYK, O.; BROŽA, P.; DOKOUPIL, N.; HERRMANN, R.; KUŘITKA, I.; PRYČEK, J.; WEITER, M. Plasma polymerisation of methylphenylsilane. Surface and Coatings Technology, 2005, roč. 200, č. 1- 4, s. 486-489. ISSN: 0257- 8972.
  Detail

 • 2004

  SALYK, O.; WEITER, M. Využití eLearningových technologií při výuce fyzikálního praktika. In sborník konference eLearning ve vysokoškolském vzdělávání 2004. 1. Zlín: UTB Zlín, 2004. s. 135-139. ISBN: 80-7318-190- 8.
  Detail

  WEITER, M.; VALA, M.; NEŠPŮREK, S.; SALYK, O.; ZMEŠKAL, O. New Functional Conjugated Polymers for Optoelectronic Applications. In IV. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2004. s. 45 ( s.)ISBN: 80-210-3319- 3.
  Detail

  WEITER, M.; ŠORMOVÁ, H.; SALYK, O.; ZMEŠKAL, O. Využití e- learningových technologií při výuce fyziky na FCH VUT. In e- learning v česke a slovenské republice. Praha: ČVUT v Praze, 2004. s. 91 ( s.)ISBN: 80-01-02923- 9.
  Detail

  SALYK, O.; WEITER, M. Polysilane Luminescent Materials. In Proc. of 11th Conference Electronic Device and Systems 2004. 1. Brno: VUT v Brně, 2004. s. 278-285. ISBN: 80-214-2701- 9.
  Detail

  WEITER, M.; VALA, M.; NEŠPŮREK, S.; SALYK, O. Polymers for Optoelectronic Applications: Characterization of the Model System. Chemické listy, 2004, roč. 98, č. 8, s. 551 ( s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

 • 2003

  WEITER, M., SALYK, O., VALA, M. Optoelectronic properties of conjugated polymers. In Juniormat ' 03. Brno: Brno University of Technology, 2003. s. 128 ( s.)ISBN: 80-214-2462- 1.
  Detail

  SALYK, O., WEITER, M. Fyzika, laboratorní cvičení. Fyzika, laboratorní cvučení. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2003. ISBN: 80-214-2467- 2.
  Detail

 • 2002

  SALYK, O.; WEITER, M.; KUŘITKA, I.; DOKOUPIL, N.; OTEVŘEL, M.; BROŽA, P.; SCHAUER, F.; LUSTIG, F. Physics Laboratory Experiments Using Data Collection, Evaluation and Simulation. In Proceedings of the Proceedings of conference Physics Teaching in Engineering Education PTEE 2003. 1. Leuven, Belgie: KU Leuven, 2002. s. H5 (H5 s.)ISBN: 90-5682-359- 0.
  Detail

  HLAVÁČEK, P.; ŠKODA, D.; SALYK, O. Surface Modification of Indium Thin Oxide. In Proceedingd of 3rd international workshop Solid State Surfaces and Interfaces III. Bratislava, Slovakia: Comenius University Press, Bratislava 2002, 2002. s. 22 ( s.)ISBN: 80-223-1792- 6.
  Detail

  SALYK, O.; WEITER, M. a kol. Creative Basic Physic Laboratory Experiments Using Data Collection, Evaluation and Simulation. In Proceedings of the PTEE conference, Leuven, Belgium. Leuven, Belgie: KU Leuven, 2002. s. H5 ( s.)ISBN: 90-5682-359- 0.
  Detail

  PŘIKRYL, R., SALYK, O., KŘÍPAL, L., ČECH, V. SCRATCH- TESTER FOR ADHESION TESTING OF POLYSILOXANE FILMS. Chemické listy, 2002, roč. 96, s. 824 ( s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  PŘIKRYL, R., SALYK, O., VANĚK, J., STUDÝNKA, J., ČECH, V. Surface processing of continuously moving fiber bundle using new helical coupled plasma system. Czechoslovak Journal of Physics, 2002, roč. 52, č. 6, s. 816-824. ISSN: 0011- 4626.
  Detail

  PŘIKRYL, R.; SALYK, O.; VANĚK, J.; STUDÝNKA, J.; ČECH, V. RF Plasma System for Continuous Surface Treatment and Modification of Fiber Bundles. Chemické listy, 2002, roč. 2002, č. 96, s. 250 ( s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  PŘIKRYL, R., SALYK, O., KŘÍPAL, L., ČECH, V. New Scratch Tester Developed for Plasma Polymer Characterization. Czechoslovak Journal of Physics, 2002, roč. 2002, č. 52 D (2002), s. 824 ( s.)ISSN: 0011- 4626.
  Detail

  SALYK, O., KUŘITKA, I., SCHAUER, F. Thermal Desorption Spectroscopy of Organic and Inorganic Solid State Films. Chemické listy, 2002, roč. 96, č. 6, s. 531 ( s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  HLAVÁČEK, P.; LOPOUR, F.; SALYK, O. Surface modification of Indium Tin Oxide (ITO) Layer. 2002. s. S240 ( s.)
  Detail

 • 2001

  HORVÁTH, P., SCHAUER, F., WEITER, M., KUŘITKA, I., SALYK, O., DOKOUPIL, N., NEŠPŮREK, S., FIDLER, V. Luminescence in organic silicons prepared from organic precursors in plasma discharges. 2001, roč. 132, č. 2001, s. 177-185.
  Detail

  SALYK, O., KUŘITKA, I., WEITER, M., SCHAUER, F. Oriented Thin Films of Polysilylenes and their Properties. In Proceedings of the Workshop Electronic Properties of Molecular Materials and Functional Polymers of EU programme COST 518 Molecular Materials and Functional Polymers for Advanced Devices. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2001. s. 168 ( s.)ISBN: 80-214-1893- 1.
  Detail

  PŘIKRYL, R., BÁLKOVÁ, R., SALYK, O., VANĚK, J. Low Temperature Plasma for Surface Modification of Glass Substrates. In 13th Symposium on Application of Plasma Processes. Bratislava: Comenius University, Bratislava, 2001. s. 128 ( s.)ISBN: 8022315737.
  Detail

  BÁLKOVÁ, R., PŘIKRYL, R., SALYK, O. Plasma- Polymerized Thin Films of Hexamethyldisiloxane Prepared at Low RF Power. In 15th Int. Symposium on Plasma Chemistry. Orleans, France: GREMI, CNRS/ University of Orleans, 2001. s. 1747 ( s.)
  Detail

  SCHAUER, F., SALYK, O., DOKOUPIL, N. Luminiscence in organic silicons prepared from organic precursors in plasma. Monatshefte fuer Chemie, 2001, roč. 2000, č. 131, s. 25- 27 ( s.)ISSN: 0026- 9247.
  Detail

 • 2000

  PORUBA, A., FEJFAR, A., SALYK, O., VANĚČEK, M., KOČKA, J. Surface and bulk scattering in microcrystalline silicon for solar cells. Journal of Non- Crystalline Solids, 2000, roč. 271, č. 1- 2, s. 152 ( s.)ISSN: 0002- 3093.
  Detail

  LUTEROVÁ, K., PORUBA, A., DIAN, J., SALYK, O., HORVÁTH, P., KNÁPEK, P., VALENTA, J., KOČKA, J., PELANT, I. Wide Gap Hydrogenated Amorphous Silicon for Visible Light Emission. Journal of Porous Materials, 2000, roč. 7(2000), č. 2, s. 135 ( s.)ISSN: 1380- 2224.
  Detail

  PŘIKRYL, R., SALYK, O., BÁLKOVÁ, R., ČECH, V. Thin Plasma Polymer Films of Hexamethyldisiloxane. In Physics of Plasma and Ionized Media. Praha: MATFYZPRESS, 2000. s. 318 ( s.)ISBN: 80-85863-59- 6.
  Detail

  ČECH, V.; PŘIKRYL, R.; SALYK, O. Thin Plasma Polymer Films Of Hexamethyldisiloxane. In Proceedings of WDS 2000. Praha: UK Praha, 2000. s. 318 ( s.)ISBN: 80-85863-59- 6.
  Detail

  SCHAUER, F., SALYK, O., ZEMEK, J. Luminiscence in plasma polysilylenes prepared from organosilanes. Journal of Non- Crystaline Solids, 2000, roč. 2000, č. 989, s. 266- 269 ( s.)ISSN: 0022- 3093.
  Detail

 • 1999

  HORVÁTH, P., SALYK, O., KUŘITKA, I., KRČMA, F., SCHAUER, F., NEŠPŮREK, S. Plasmatic and Evaporated Polysilylenes, a General Approach. In Proceedings of 12th Symposium on Application of Plasma Processes. Bratislava: Jednota slovenských matematikov a fyzikov, 1999. s. 86 ( s.)ISBN: 80-223-1370- X.
  Detail

  SCHAUER, F., SALYK, O., KRČMA, F., KUŘITKA, I., HORVÁTH, P. Plasmatic and Evaporated Polysilylenes, a General Approach. In Proceedings of 12th Symposium on Application of Plasma Proce. Bratislava: Comenius University, Bratislava, 1999. s. 86 ( s.)ISBN: 80-223- 137.
  Detail

  SALYK, O., PORUBA, A. Depozice amorfního křemíku. In Škola vákuovej techniky 1999. Bratislava: V. Dubravcová, P. Řepa, Slovakia, 1999, 1999. s. 75-83. ISBN: 80-227- 119.
  Detail

  SALYK, O., HORVÁTH, P., WEITER, M., SCHAUER, F. Photo- and Electroluminescence of Polysilanes Prepared by Vacuum Evaporation and Plasma Polymerisation. In Procceedings of 10th International School on Condensed Matter. Varna, Bulgaria: 1999. s. 216 ( s.)
  Detail

 • 1998

  SALYK, O., HORVÁTH, P., WEITER, M., SCHAUER, F. Physical Propertie of Plasmatic and Evaporated Polysilylenes. Interantional Workshop on Diagnostic of Solid State Surfaces. 1998. Bratislava: Ústav fyziky SAV, 1998. s. 24 ( s.)
  Detail

  SALYK, O., HORVÁTH, P., SCHAUER, F. Non- traditional preparation of oriented and plasmatic polymers. In Proc. 3rd. Seminary on Physics and Chemistry of Molecular Systems. Chemical Faculty of the TU , Brno: Technical University of Brno, Faculty of Chemistry, 1998. s. 39 ( s.)ISBN: 80-214-1118- X.
  Detail

  SALYK, O., SCHAUER, F., WEITER, M., HORVÁTH, P. bla. In Proceeding of 10th International School on Condesed Matters. Varna, Bulgariab: ?, 1998. s. 242 ( s.)
  Detail

 • 1996

  SALYK, O., PORUBA, A., SCHAUER, F. Thermal desorption spectroscopy of hydrogen from a-Si: H. Chemical Papers, 1996, roč. 50, č. 4, s. 177 ( s.)ISSN: 0366- 6352.
  Detail

 • 1993

  SCHAUER, F., SALYK, O. Thermal desorption spectroscopy of hydrogen from a-Si: H. In Conference Thin Films. Liptovský MIkuláš: 1993. s. 51 ( s.)
  Detail

 • 1991

  SCHAUER, F., ZMEŠKAL, O., SALYK, O. Temperature dependent filed effect in a-Si: H. 1991, s. 1241 ( s.)
  Detail

 • 1989

  SALYK, O., SCHAUER, F., ZMEŠKAL, O., ZUBÍK, K., POLCER, J., BOUŠEK, J. A-Si: H Prepared by magnetoactive Hydrogen Plasma Stream Assited Evaporation. In IX. conf. Non- Crystalline Semiconductors 89. Užhorod: 1989. s. III. - 114 ( s.)
  Detail

 • 1987

  SALYK, O., SCHAUER, F., ZMEŠKAL, O., ZUBÍK, K., POLCER, J. Amorphous Hydrogenated Silicon Prepared by Ion Beam Assisted Raective Evaporation- Preparation and Basic Properties. 1987, roč. 97& 98, s. 1435 ( s.)
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.