doc. Ing.

Ota Salyk

CSc.

FCH, ÚFSCH – docent

+420 54114 9414, +420 54114 9312, +420 54114 9396
salyk@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Ota Salyk, CSc.

Projekty

 • 2020

  Pokročilé materiály a materiálové technologie, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2019

  Materiály a technologie pro 21. století , zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2017

  Studium fyzikálně chemických procesů pro budoucí technologické aplikace, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2016

  Pokročilé fyzikálně-chemické procesy a jejich aplikace, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2015

  Studium fyzikálně chemických procesů pro pokročilé aplikace, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Fyzikálně-chemické procesy – jejich výzkum a aplikace, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2012

  Studium fyzikálně chemických procesů pro budoucí aplikace, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2010

  Inovace praktika pro předmět Základy vakuové techniky, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Pokročilé aplikace fyzikálně-chemických procesů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2008

  GA203/08/1594, Senzorické vlastnosti aromatických a heterocyklických sloučenin s konjugovanými vazbami, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2004

  Inovace sběru dat ve fyzikálním praktiku, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2004
  Detail

 • 2002

  Modifikace povrchu indium-cin oxidových vrstev, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
  Detail

 • 2001

  Inovace fyzikálního praktika pro potřeaby fakulty chemické - F1, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2001
  Detail