Mgr.

Ondřej Vévoda

FSI, ÚJ – asistent

+420 54114 2772
vevoda@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Mgr. Ondřej Vévoda

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

  • 1998-2002 Mgr., Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno. Anglický jazyk a Tělesná výchova

Přehled zaměstnání

  • 2004-dosud:asistent, Ústav jazyků, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
  • 2000-2007:Brno English Center
  • 2000-dosud:OSVČ překladatelství a tlumočnictví, výuka cizích jazyků

Pedagogická činnost

  • Kurzy anglického jazyka - různé pokročilosti, odborné zaměření (technické, ekonomické).

Projekty

  • 2006: Rozvojový program MŠMT. Projekt na podporu internacionalizace: Rozvoj koncepce výuky cizích jazyků, především angličtiny - účast na řešení. Řešitel na FSI: Gálová D.
  • 2009-2012: Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost, Individuální projekt ESF EU/MŠMT. Reg. No. CZ.1.07/2.2.00/07.0403: BUT English Campus. Účast na řešení (pozice: lektor)