Mgr.

Ondřej Vévoda

FSI, ÚJ – asistent

+420 54114 2772
vevoda@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Mgr. Ondřej Vévoda

Publikace

  • 2007

    PAYNE, E.; WHITTAKER, L. KLÍČ K ÚSPĚŠNÉMU STUDIU nejen na vysoké škole. Brno: VUTIUM, 2007.
    Detail

    VÉVODA, O. Austerlitz 1805. 2007.
    Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.