Ing. et Ing.

Ondřej Tichý

Ph.D.

ÚSI – externí spolupracovník

xtichy16@usi.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. et Ing. Ondřej Tichý, Ph.D.

Výuka

Konzultační hodiny

po emailové domluvě...