Ing.

Ondřej Hégr

Ph.D.

FEKT, UMEL

hegr@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Ondřej Hégr, Ph.D.

Publikace

 • 2014

  MOJROVÁ, B.; BOUŠEK, J.; HOFMAN, J.; HÉGR, O.; BAŘINKA, R.; BAŘINKOVÁ, P. Optimization of Surface Texturing in the Solar Cells Production. In EDS 14 Imaps Cs International Conference Proceedings. Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 11-14. ISBN: 978-80-214-4985- 5.
  Detail

  MOJROVÁ, B.; BAŘINKOVÁ, P.; BOUŠEK, J.; HÉGR, O.; BAŘINKA, R.; HOFMAN, J. Scanning Probe Microscopy in Technology of Solar Cells Production. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu. cz, 2014, roč. 2014, č. 3, s. 1-6. ISSN: 1802- 4564.
  Detail | WWW

 • 2013

  HÉGR, O.; ČECH, P.; BAŘINKA, R.; SOBOTA, J.; KUSKO, M.; KADLEC, S. Comparison of Aluminum Oxide Layers Deposited by PECVD and Pulsed Magnetron Sputtering for Dielectric Rear Side Passivation of Crystalline Silicon Solar Cells. In Proceedings of 28th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. München, Germany: WIP Wirtschaft und Infrastruktur GmbH & Co Planungs KG, 2013. s. 2047-2049. ISBN: 3-936338-33- 7.
  Detail

 • 2011

  HÉGR, O.; BAŘINKA, R.; PORUBA, A. Negatively Charged Al2O3 Layers Deposited by Magnetron Sputtering and Vacuum Evaporation for Crystalline Silicon Solar Cell BSF. In EU PVSEC Proceedings, 26th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. Sylvensteinstr. 2, 81369 München, Germany: WIP Wirtschaft und Infrastruktur GmbH & Co Planungs KG, 2011. s. 1783-1786. ISBN: 3-936338-27- 2.
  Detail

 • 2010

  BOUŠEK, J.; HÉGR, O. Detekce náboje vázaného v pasivačních vrstvách pro fotovoltaické křemíkové články. In Mikrosyn. Nové trendy v mikroelektonických systémech a nanotechnologiích. 1. Brno: Novpress, 2010. s. 33-37. ISBN: 978-80-214-4229- 0.
  Detail

 • 2008

  HÉGR, O. Charakterizace nanostruktur deponovaných vysokofrekvenčním magnetronovým naprašováním. 2008. s. 1-110.
  Detail

 • 2007

  HÉGR, O. Study of Sputtered Passivation Layers Properties by means of MW- PCD Measurement. In Student EEICT 2007, Volume 4. 2007. s. 313-317. ISBN: 978-80-214-3410- 3.
  Detail

  BOUŠEK, J.; HORÁK, M.; HÉGR, O. Elektronické součástky BESO. Brno: 2007.
  Detail

  HÉGR, O.; BOUŠEK, J. Sputtered nylon as passivation layers of silicon solar cells. In EDS 2007 - 2. Ing. Zdeněk Novotný CSc., Brno, 2007. s. 421 ( s.)ISBN: 978-80-214-3470- 7.
  Detail

  HÉGR, O.; BOUŠEK, J.; FOŘT, T.; PORUBA, A.; BAŘINKA, R. Sputtered SiNx, AlN and SiC as passivation and ARC layers. In Electronic Devices and Systems EDS´ 07. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Brno, 2007. s. 164 ( s.)ISBN: 978-80-214-3470- 7.
  Detail

  HÉGR, O.; BOUŠEK, J.; PORUBA, A.; BAŘINKA, R.; SOBOTA, J. Comparison of different silicon solar cell structures. In Internetový sborník. 2007. s. 1 ( s.)
  Detail

 • 2006

  HÉGR, O. Reactive magnetron sputtering silicon nitride layer for passivation of solar cells. In Proceedings of the 12th Conference STUDENT EEICT 2006 Volume 3. Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2006. s. 171 ( s.)ISBN: 80-214-3162- 8.
  Detail

  Ondřej Hégr, Jaroslav Boušek. Reaktivní magnetronové naprašování vrstev SiNx pro povrchovou pasivaci krystalických solárních článků. In Konference MIKROSYN. Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích. nakl. Z. Novotný, 2006. s. 124 ( s.)ISBN: 80-214-3342- 6.
  Detail

  Ondřej Hégr, Jaroslav Boušek, Jaroslav Sobota, Radim Bařinka, Aleš Poruba. Reactive Magnetron Sputtering for Passivation of Solar Cells. In IMAPS CS International Conference 2006, Proceedings. nakl. Z. Novotný, 2006. s. 526 ( s.)ISBN: 80-214-3246- 2.
  Detail

  Ondrej Hégr, Jaroslav Bousek, Jaroslav Sobota, Radim Bařinka, Aleš Poruba. Pasivační vrstvy solárních článků vytvářené reaktivním magnetronovým naprašováním. In 2. česká fotovoltaická konference. Rožnov pod Radhoštěm: Czech RE Agency, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80–239–7361– 4.
  Detail

  Ondřej Hégr, Jaroslav Boušek. Minority carriers lifetime in Si PV cells with sputtered passivation. In Socrates workshop 2006. nakl. Z. Novotný, 2006. s. 177 ( s.)ISBN: 960-8025-99- 8.
  Detail

  Hégr Ondřej, Boušek Jaroslav, Sobota Jaroslav, Bařinka Radim, Poruba Aleš. Reactive magnetron sputtering nitride layer for passivation of crystalline silicon solar cells. In 21st European Photovoltaic Solar Energy Conference. WIP- Renewable Energies, 2006. s. 822 ( s.)ISBN: 3-936338-20- 5.
  Detail

 • 2005

  Ondřej Hégr. Metody pasivace povrchů fotovoltaických solárních článků. In Elektrotechnika a informatika 2005. Plzeň: Fakulta elektrotechnická, Západočeská univerzita v Plzni, 2005. s. 11-14. ISBN: 80-7043-375- 2.
  Detail

  HÉGR, O.; BOUŠEK, J. Depozice pasivačních vrstev SiNx a SiO2. In Mikrosyn. Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích. Brno: nakl. Z. Novotný, 2005. s. 111 ( s.)ISBN: 80-214-3116- 4.
  Detail

  Ondrej Hegr, Jaroslav Bousek. SiNx and SiO2 as passivation layers for high grade solar cells. In Socrates workshop 2005. Brno: nakl. Z. Novotný, 2005. s. 186 ( s.)ISBN: 80-214-3042- 7.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.