Ing.

Oldřich Šašinka

MBA

FAST, FAST Děkanát – tajemník fakulty

+420 54114 7103
sasinka.o@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Oldřich Šašinka, MBA

Publikace

 • 2004

  ŠAŠINKA, O. Identifikace možných rizik pro stavebnictví po vstupu ČR do EU. In Předcházení rizikům a strategické chování podniků po vstupu ČR do EU. Brno: 2004. ISBN: 80-214-2653- 5.
  Detail

 • 2002

  DOHNAL, M.; ŠAŠINKA, O. Qualititive analysis for predictions of political risks as the vaguest ingredient of the investment decision Transcaucas and Central Asia. In Business and Economic Development in CEE. Brno: VUT Brno, 2002. s. 150-156. ISBN: 80-86510-39- 5.
  Detail

 • 2001

  DOHNAL, M., DOHNAL, M., ŠAŠINKA, O. Qualititive models of political risks and investment decisions in transitional economies. In Business and Economic Development in CEE: Implications for economic integration into wider Europe. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, 2001. s. 646 ( s.)ISBN: 80-86510-05- 0.
  Detail

  DOHNAL, M., ŠAŠINKA, O. Common sense analysis of monetary policies and credit conditions under conditions of economies in transition. In Business and Economic Development in CEE: Implications for economic integration into wider Europe. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, 2001. s. 641 ( s.)ISBN: 80-86510-05- 0.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.