Ing.

Oldřich Šašinka

MBA

FAST, FAST Děkanát – tajemník fakulty

+420 54114 7103
sasinka.o@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Oldřich Šašinka, MBA

Projekty

  • 2003

    Modular Training Programme European Dynamic Salesman, zahájení: 01.10.2003, ukončení: 31.03.2006
    Detail