• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
RNDr. Milana Faltusová

RNDr. Milana Faltusová

Hlavní e-mail faltusova@fme.vutbr.cz
Osobní číslo VUT 972
 
Odeslat VUT zprávu

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.

2004
FALTUSOVÁ, M. MATEMATIKA Příručka pro přípravu k přijímacím zkouškám. Matematika Příručka pro přípravu k přijímacím zkouškám. ISBN 80-214-2578- 4. VUT v Brně, FSI: Akademické nakladatelství CERM,s.r.o. Brno, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2578- 4.
Detail
 


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.