RNDr.

Milana Faltusová

FSI, ÚM OPGG – odborný asistent

+420 54114 2568
faltusova@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

RNDr. Milana Faltusová

Publikace

  • 2004

    FALTUSOVÁ, M. MATEMATIKA Příručka pro přípravu k přijímacím zkouškám. Matematika Příručka pro přípravu k přijímacím zkouškám. ISBN 80-214-2578- 4. VUT v Brně, FSI: Akademické nakladatelství CERM,s.r.o. Brno, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2578- 4.
    Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.