• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
Ing. Josef Bednář, Ph.D.

Ing. Josef Bednář, Ph.D.

Hlavní e-mail bednar@fme.vutbr.cz
Osobní číslo VUT 2799
 
Odeslat VUT zprávu

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.

2017
MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; KLAKURKOVÁ, L.; BEDNÁŘ, J.; BENEŠ, L.; ZAHRADNÍČEK, R. Analysis of the surface morphology and topography of pure aluminium machined using WEDM. MEASUREMENT, Journal of the International Measurement Confederation (IMEKO), 2017, roč. 2018, č. 114, s. 169-176. ISSN: 0263-2241.
Detail | WWW
MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; PROKEŠ, T.; BEDNÁŘ, J.; HRABEC, P. Optimalization of WEDM settings parameters when machining pure aluminium using DoE. MM Science Journal, 2017, roč. 2017, č. 4, s. 1-5. ISSN: 1803-1269.
Detail
CHLÍBKOVÁ, D.; ROSEMANN, T.; NIKOLAIDIS, P.T.; KNECHTLE, B.; BEDNÁŘ, J. Reported Hydration Beliefs and Behaviors without Effect on Plasma Sodium in Endurance Athletes. Frontiers in Physiology, 2017, roč. 8, č. 259, s. 1-11. ISSN: 1664-042X.
Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně
 
2016
MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; PROKEŠ, T.; BEDNÁŘ, J.; MATOUŠEK, R.; KLAKURKOVÁ, L. Statistical evaluation width of kerf after WEDM by Analysis of Variance. Mendel Journal series, 2016, roč. 2016, č. 22, s. 301-304. ISSN: 1803-3814.
Detail
MOURALOVÁ, K.; MATOUŠEK, R.; KOVÁŘ, J.; MACH, J.; KLAKURKOVÁ, L.; BEDNÁŘ, J. Analyzing the surface layer after WEDM depending on the parameters of a machine for the 16MnCr5 steel. MEASUREMENT, Journal of the International Measurement Confederation (IMEKO), 2016, roč. 2016, č. 94, s. 771-779. ISSN: 0263-2241.
Detail | WWW
Bielakova, K; Fernandova, E; Matejovska-Kubesova, H; Weber, P; Prudius, D; Bednar, J. Can we improve the therapy of Clostridium difficile infection in elderly patients?. WIENER KLINISCHE WOCHENSCHRIFT, 2016, roč. 128, č. 15- 16, s. 592-598. ISSN: 0043-5325.
Detail | WWW
MOURALOVÁ, K.; BEDNÁŘ, J.; KOVÁŘ, J.; MACH, J. Evaluation of MRR after WEDM depending on the resulting surface. Manufacturing TECHNOLOGY, 2016, roč. 2016, č. 2, s. 396-401. ISSN: 1213-2489.
Detail
 
2015
Bednářová, M.; Pospiech, A.; Tremlová, B.; Řezáčová-Lukášková, Z.; Bednář, J. Antigen retrieval and fixation of sections on slides for immunohistochemical detection of soya protein in meat products. Journal of Food and Nutrition Research, 2015, roč. 54, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1336-8672.
Detail
TAUFEROVÁ, A.; TREMLOVÁ, B.; BEDNÁŘ, J.; GOLIAN, J.; ZIDEK, R.; VIETORIS, V. Determination of Ketchup Sensory Texture Acceptability and Examination of Determining Factors as a Basis for Product Optimization. INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES, 2015, roč. 18, č. 3, s. 660-669. ISSN: 1094-2912.
Detail
PALOUŠEK, D.; OMASTA, M.; KOUTNÝ, D.; BEDNÁŘ, J.; DOKOUPIL, F.; KOUTECKÝ, T. Effect of matte coating on 3D optical measurement accuracy. OPTICAL MATERIALS, 2015, roč. 40, č. 1, s. 1-9. ISSN: 0925- 3467.
Detail
MOURALOVÁ, K.; BEDNÁŘ, J.; KOVÁŘ, J. Soft optimization of significant process parameters of WEDM: A result for Steel 16MnCr5. Mendel Journal series, 2015, roč. 2015, č. 21, s. 201-204. ISSN: 1803- 3814.
Detail
 
2013
MOURALOVÁ, K.; BEDNÁŘ, J. DETERMINATION OF SIGNIFICANT PROCESS PARAMETERS OF WEDM: Preliminary Study. In MENDEL 2013. Mendel Journal series. ISCC. Brno: BUT, 2013. s. 451-454. ISBN: 978-80-214-4755- 4. ISSN: 1803- 3814.
Detail
MATOUŠEK, R.; BEDNÁŘ, J. Using Control Charts for The Creation of a System of Intelligent Alarms in Power Facilities of Nuclear Power Plants. Energy, Environmental and Structural Engineering, 2013, roč. 2013, č. 18, s. 158-161. ISSN: 2227- 4359.
Detail | WWW
 
2012
MATOUŠEK, R.; ŠOUSTEK, P.; DVOŘÁK, J.; BEDNÁŘ, J. ACO in Task of Canadian Traveller Problem. In 18th International Conference of Soft Computing, MENDEL 2012 (id 19255). Mendel Journal series. 2012. Brno: VUT, 2012. s. 600-603. ISBN: 978-80-214-4540- 6. ISSN: 1803-3814.
Detail
 
2011
BEDNÁŘ, J.; TREMLOVÁ, B.; POSPIECH, M.; LUKÁŠKOVÁ, Z.; RENČOVÁ, E.; RANDULOVÁ, Z.; STEINHAUSER, L.; REICHOVÁ, A. Comparison of immunohistochemical, histochemical and immunochemical methods for the detection of wheat protein allergens in meat samples and cooked, dry, raw and fermented sausage samples. FOOD ADDIT CONTAM A, 2011, roč. 28, č. 7, s. 471-479. ISSN: 1944- 0049.
Detail
BEDNÁŘ, J. MINIMALIZACE CENY SLÉVÁRENSKÝCH MODELŮ POMOCÍ PLÁNOVANÉHO EXPRIMENTU. Informacní Bulletin Ceské Statistické spolecnosti, 2011, roč. 22, č. 2, s. 11-15. ISSN: 1210- 8022.
Detail
 
2010
BEDNÁŘ, J.; KOVAŘÍKOVÁ, L. FUZZY PROCESS CAPABILITY. In Mendel 2010. 1. 2010. s. 223-228. ISBN: 978-80-214-4120- 0.
Detail
BEDNÁŘ, J.; KOVAŘÍKOVÁ, L. FUZZY PROCESS CAPABILITY INDICES. In 17th Zittau East - West Fuzzy Colloquium. 1. Zittau: 2010. s. 141-146. ISBN: 978-3-9812655-4- 5.
Detail
MATOUŠEK, R.; BEDNÁŘ, J. Grammatical Evolution and STE Criterion (Statistical Properties of STE Objective Function). Lecture notes in Electrical Engineering, 2010, roč. 2010, č. 68, s. 131-142. ISSN: 1876- 1100.
Detail
 
2009
BEDNÁŘ, J. VYUŽITÍ PLÁNOVANÉHO EXPERIMENTU PŘI VÝROBĚ SLÉVÁRENSKÝCH MODELŮ. In Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: VŚB- TU, 2009. s. 15-19. ISBN: 978-80-248-2118- 4.
Detail
 
2008
BEDNÁŘ, J. CHYBY PŘI ANALÝZE ZPŮSOBILOSTI. In Request 08 - Sborník konference CQR. Brno: VUT v Brně, 2008. s. 36-40. ISBN: 978-80-214-3774- 6.
Detail
BEDNÁŘ, J. URČOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI PROCESU V MINITABU 15. In Sborník ze 17. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2008. s. 14-18. ISBN: 978-80-248-1871- 9.
Detail
BEDNÁŘ, J. Fuzzy Metric Spaces. In Mendel 2008. Brno: BUT, 2008. s. 121-124. ISBN: 978-80-214-3675- 6.
Detail
 
2007
BEDNÁŘ, J. Measurement systems analysis - Gage R& R Study. In Proceedings of RQR07. Ostrava: VSB- TU Ostrava, 2007. s. 9-12. ISBN: 978-80-248-1575- 6.
Detail
BEDNÁŘ, J. STATISTICKÉ ŘÍZENÍ PROCESU S ATRIBUTNÍ VELIČINOU. In Aplimat 2007. 1. Bratislava: FX s r.o., 2007. s. 317-322. ISBN: 978-80-969562-4- 1.
Detail
BEDNÁŘ, J. MSA- Analýza systému měření. In Request. Praha: ČVUT Praha, 2007. s. 18-23. ISBN: 978-80-01-03709- 6.
Detail
 
2006
BEDNÁŘ, J. DŮSLEDKY CHYBNÉ VOLBY TYPU REGULAČNÍHO DIAGRAMU. In 1. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2006. s. 9-12. ISBN: 80-248-1224- X.
Detail
BEDNÁŘ, J. PROJEKTY SIX SIGMA. In 5th International Conference APLIMAT. 2006. s. 529-532. ISBN: 80-967305-4- 1.
Detail
BEDNÁŘ, J. REGULAČNÍ DIAGRAMY V TECHNICKÉ PRAXI. In Sborník konference statistické dny v Brně. FSI, VUT v Brně: VUT v Brně, 2006. s. 9-10. ISBN: 80-214-3214- 4.
Detail
 
2005
BEDNÁŘ, J. Fuzzy distances. Kybernetika, 2005, roč. 41, č. 3, s. 375-389. ISSN: 0023- 5954.
Detail
BEDNÁŘ, J. VZDÁLENOSTI FUZZY ČÍSEL. In 1. Bratislava: FX spol.s.r.o., 2005. s. 483-486. ISBN: 80-969264-1- 1.
Detail
 
2004
BEDNÁŘ, J. The Fuzzy Rational Database System Fsearch 2. 0. In PROCEEDINGS OF SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFT COMPUTING APPLIED IN COMPUTER AND ECONOMIC ENVIRONMENTS. Kunovice: European Polytechnical Institute Kunovice, 2004. s. 193 ( s.)ISBN: 80-7314-025- X.
Detail
BEDNÁŘ, J. FUZZY VYHLEDÁVÁNÍ. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně , Edice PhD Thesis, 2004, roč. 260, č. 260, s. 1-30. ISSN: 1213- 4198.
Detail | WWW
BEDNÁŘ, J. Fuzzy Metrics in Space of Fuzzy Points. In Proceedings of East West Fuzzy Colloquium 2004. Zittau, Germany: HS Zittau/ Gorlitz, 2004. s. 91 ( s.)ISBN: 3-98080889-5- 5.
Detail
BEDNÁŘ, J. DVA ROZDÍLNÉ POHLEDY NA FUZZY VZDÁLENOSTI. In Proceedings of the 3ht International Conference Aplimat. Bratislava (Slovakia): Slovak University of Technology, 2004. s. 259 ( s.)ISBN: 80-227-1995- 1.
Detail
KARPÍŠEK, Z., POPELA, P., BEDNÁŘ, J. Výuka předmětů se stochastickým zaměřením na FSI VUT v Brně. In Výuka statistiky v České repiblice II. Praha: Česká statistická společnost, 2004. s. 53 ( s.)ISBN: 80-239-4086- 4.
Detail
BEDNÁŘ, J. METRIKY DEFINOVANÉ NA PROSTORU FUZZY ČÍSEL. In Sborník z 13. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: VŠB- TUO, 2004. s. 9 ( s.)ISBN: 80-248-0736- X.
Detail
 
2003
BEDNÁŘ, J. FUZZY METRIKY A JEJICH VLASTNOSTI. In Proceedings of the 2nd International Conference Aplimat. Bratislava: Slovak University of Technology, 2003. s. 203 ( s.)ISBN: 80-227-1813- 0.
Detail
BEDNÁŘ, J. Different Conceptions of Distance between Fuzzy Sets and Fuzzy Metric. In Proceedings of the 8th International Conference on Soft Computing MENDEL 2003. Brno: VUT v Brně, 2003. s. 228 ( s.)ISBN: 80-214-2411- 7.
Detail
BEDNÁŘ, J. Vzdálenost mezi vágně definovanými objekty. In Sborník k 7. ročníku konference Inteligentní systémy pro praxi. Ostrava: AD& M, 2003. s. 23 ( s.)ISBN: 80-239-0201- 6.
Detail
KARPÍŠEK, Z..; POPELA, P.; BEDNÁŘ, J. Teaching Stochastic Concepts at the BUT Faculty of Mechanical Engineering. In Proceedings of 6th International Conference “The decidable and the undecidable in Mathemetics Education”. Brno: MU Brno, 2003. s. 135-139. ISBN: 83-919465-1- 7.
Detail
BEDNÁŘ, J. Fuzzy metriky. In Sborník z 12. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: VŠB- TUO, 2003. s. 14 ( s.)ISBN: 80-248-0480- 8.
Detail
KARPÍŠEK, Z.; POPELA, P.; BEDNÁŘ, J. Výuka předmětů se stochastickým zaměřením na FSI VUT v Brně. In Sborník 3. Konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí. VA Brno. Brno: Vojenská akademie v Brně, 2003. s. 255-260. ISBN: 80-85960-51- 6.
Detail
 
2002
BEDNÁŘ, J. One of Possible Fuzzifications of Metric Spaces. In Proceedings of the 8th International Conference on Soft Computing MENDEL 2002. Brno: VUT v Brně, 2002. s. 298 ( s.)ISBN: 80-214-2135- 5.
Detail
BEDNÁŘ, J. Properties of Fuzzy Metrics on Rn. In Proceedings of the East West Fuzzy Colloquium 2002 and 10th Zittau Fuzzy Colloquium. Zittau: HOCHSCHULE Zittau/ Gorlitz, 2002. s. 2 ( s.)ISBN: 3-9808089-2- 0.
Detail
 
2001
BEDNÁŘ, J. Fuzzy metriky a jejich užití při vyhledávání ve fuzzy databázích. In Sborník přednášek k 6. ročníku konference Inteligentní systémy pro praxy. Ostrava: AD& M, 2001. s. 247 ( s.)ISBN: 80-238-7812- 3.
Detail
BEDNÁŘ, J. THE FUZZY SEARCHING ON THE BASES OF FUZZY METRICS IN FUZZY DATABASE SYSTEMS. In Mendel 2001. Brno: Brno University of Technology, 2001. s. 306 ( s.)ISBN: 80-214-1894- X.
Detail
BEDNÁŘ, J. THE TEORETICAL PROPERTIES OF FUZZY METRICS IN FUZZY SEARCHING ON A FUZZY DATABASE. In 9th Zittau Fuzzy Colloquium 2001. Zittau: HOCHSCHULE Zittau/ Gorlitz, 2001. s. 9 ( s.)ISBN: 3-9808089-0- 4.
Detail
 
2000
BEDNÁŘ, J. The fuzzy rational database system fsearch 2. 0. In 6th International Conference on Soft Computing MENDEL 2000. Brno, ČR: FSI VUT Brno, 2000. s. 232 ( s.)ISBN: 80-214-1609- 2.
Detail
BEDNÁŘ, J. Fuzzy searching and the fuzzy database system Fsearch 2. 0. In 8th Zittau Fuzzy Colloquium 2000. Zittau, Germany: IPM Hochschule Zittau, 2000. s. 276 ( s.)ISBN: 3-00-006723- X.
Detail
 
1998
BEDNÁŘ, J.; KARPÍŠEK, Z.; MÜNSTEROVÁ, E. Fuzzy metody pro vágní statistická data v materiálovém inženýrství. Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika, 1998, roč. 57, č. 246/ 98, s. 85-91. ISSN: 1429- 6055.
Detail
 


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.