Mgr.

Jiří Kratochvíl

FSI, ÚM – student

174169@vutbr.cz
174169/osobní číslo VUT

Odeslat VUT zprávu

Mgr. Jiří Kratochvíl

Publikace

  • 2017

    PROCHÁZKOVÁ, J.; KRATOCHVÍL, J. Direct Point Cloud Visualisation Using T- spline with Feature Detection. Advances in Intelligent Systems and Computing, 2017, roč. 2016, č. 1, s. 240-251. ISSN: 2194-5357.
    Detail | WWW

  • 2015

    KRATOCHVÍL, J. Umění v matematice, matematika v umění. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Vlastivědné muzeum v Olomouci AB EF, 2015, roč. 2015, č. 310, s. 24-29. ISSN: 1212- 1134.
    Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.