• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.

prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.

Hlavní e-mail brezina@fme.vutbr.cz
Osobní číslo VUT 1567
 
Odeslat VUT zprávu

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.

2016
BŘEZINA, T.; BŘEZINA, L. Using a Simplified PID in Active Chatter Absorber. In Proceedings of the 2016 17th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME) 2016. 1. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. s. 29-34. ISBN: 978-80-01-05882- 4.
Detail
 
2015
ŠTETINA, J.; BŘEZINA, T.; HADAŠ, Z. Dynamic Analysis of Mechatronic System with Ball Screw. ENGINEERING MECHANICS 2015 21st International Conference Engineering Mechanics 2015. Engineering mechanics 2014. 1. Svratka: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Science of the Czech Republic, 2015. s. 292-293. ISBN: 978-80-86246-42- 0. ISSN: 1805- 8248.
Detail | WWW
BŘEZINA, T.; BŘEZINA, L.; VETIŠKA, J. Machine Tool Behavior Improvement Using Vibration Neutralizer and Absorber. Acta Mechanica Slovaca, 2015, roč. 19, č. 4, s. 6-12. ISSN: 1335- 2393.
Detail
BŘEZINA, T.; BŘEZINA, L.; VETIŠKA, J. Improvement of heavy machine tool dynamics by passive dynamic vibration absorber. MM Science Journal, 2015, roč. 4, č. 4, s. 838-845. ISSN: 1805- 0476.
Detail
BŘEZINA, T.; BŘEZINA, L.; VETIŠKA, J.; MAREK, J. Initial assessment of multi- mass absorber influence on machine tool vibrations. In Advanced mechatronis solutions. Advances in Intelligent Systems and Computing. Switzerland: Springer International Publishing AG Switzerland, 2015. s. 201-207. ISBN: 978-3-319-23921- 7. ISSN: 2194- 5357.
Detail
BŘEZINA, T. Mechatronics at designing of CNC machine tools. In Design of CNC Machine Tools. MM special. Praha: MM publishing, 2015. s. 598-615. ISBN: 978-80-260-8637- 6.
Detail
 
2014
BŘEZINA, T. Mechatronika v konstrukci CNC obráběcích strojů. In Konstrukce CNC obráběcích strojů III. MM speciál. Praha: MM publishing, s.r.o., 2014. s. 598-614. ISBN: 978-80-260-6780- 1.
Detail
ŠTETINA, J.; BŘEZINA, T.; VETIŠKA, J.; HADAŠ, Z. Multibody Model of Heavy Machine Tool. In Proceedings of the 16th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2014. 1. Brno: Brno University of Technology, 2014. s. 266-270. ISBN: 978-80-214-4817- 9.
Detail | WWW
BŘEZINA, T.; BŘEZINA, L.; MAREK, J.; HADAŠ, Z.; VETIŠKA, J. SIMULATION ASSESSMENT OF SUPPRESSION OF MACHINE TOOL VIBRATIONS. In Engineering mechanics 2014. 1. 2014. s. 104-107. ISBN: 978-80-214-4871- 1.
Detail
BŘEZINA, T.; BŘEZINA, L.; ŠTETINA, J.; MAREK, J. Design of Optimal Parameter Values of Mechatronic System with Flexible Bodies Using a Block Model. In Proceedings of the 16th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2014. 1. 2014: Brno University of Technology, 2014. s. 301-307. ISBN: 978-80-214-4817- 9.
Detail | WWW
 
2013
BŘEZINA, T.; BŘEZINA, L.; MAREK, J.; HADAŠ, Z.; VETIŠKA, J. Simulation Assessment of Suspension of Tool Vibrations during Machining. In Mechatronics 2013 Recent Technological and Scientific Advances. 1. Springer, 2013. s. 273-282. ISBN: 978-3-319-02294- 9.
Detail
 
2012
BŘEZINA, L.; BŘEZINA, T. H- infinity controller design for a DC motor model with uncertain parameters. Engineering Mechanics, 2012, roč. 18, č. 5/ 6, s. 271-279. ISSN: 1802- 1484.
Detail
HADAŠ, Z.; BŘEZINA, T.; ANDRŠ, O.; VETIŠKA, J.; BŘEZINA, L. SIMULATION MODELLING OF MECHATRONIC SYSTEM WITH FLEXIBLE PARTS. In 15th International Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition, EPE- PEMC 2012 ECCE Europe. 1. Novi Sad, Serbia: EPE- PEMC Council, 2012. s. LS2e.1- 1 (LS2e.1-7 s.)ISBN: 978-1-4673-1971- 3.
Detail
BŘEZINA, T.; HADAŠ, Z.; VETIŠKA, J. Simulation Behavior of Machine Tool on the Base of Structural Analysis in Multi- Body System. In Proceedings of 15th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2012. 1. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 347-350. ISBN: 978-80-01-04987- 7.
Detail
 
2011
BŘEZINA, T.; KOVÁŘ, J.; HEJČ, T.; ANDRŠ, O. Modeling and H- infinity Control of Centrifugal Pump with Pipeline. In Mechatronics Recent Technological and Scientific Advances. 1. Varšava: Springer, 2011. s. 523-530. ISBN: 978-3-642-23243- 5.
Detail
BŘEZINA, T.; HEJČ, T.; KOVÁŘ, J.; HUZLÍK, R. Modeling and Control of Three- Phase Rectifier of Swirl Turbine. In Mechatronics Recent Technological and Scientific Advances. 1. Varšava: Springer, 2011. s. 285-291. ISBN: 978-3-642-23243- 5.
Detail
ANDRŠ, O.; BŘEZINA, T.; KOVÁŘ, J. Design of fuzzy logic controller for DC motor. In Mechatronics Recent Technological and Scientific Advances. 1. Varšava: Springer, 2011. s. 9-18. ISBN: 978-3-642-23243- 5.
Detail
BŘEZINA, T.; VETIŠKA, J.; HADAŠ, Z.; BŘEZINA, L. Simulation Modelling and Control of Mechatronic Systems with Flexible Parts. In Mechatronics Recent Technological and Scientific Advances. Berlin: Springer, 2011. s. 569-578. ISBN: 978-3-642-23243- 5.
Detail
BŘEZINA, L.; BŘEZINA, T. UNCERTAIN MODELING OF MECHATRONIC SYSTEMS. In Engineering mechanics 2011. 1. Prague: Institute of Thermomechanics - Academy of Sciences of the Czech Republic - Prague, 2011. s. 67-70. ISBN: 978-80-87012-33- 8.
Detail
BŘEZINA, T.; ANDRŠ, O.; BŘEZINA, L.; HADAŠ, Z.; HOUŠKA, P.; KOVÁŘ, J.; VETIŠKA, J. VIRTUAL DESIGN OF INDUSTRIAL MANIPULATOR USING MECHATRONIC APPROACH. In Proceedings of the International Conference on Advances in Mechatronics 2011 (AIM 11). 1. Brno: Expertia o.p.s., 2011. s. 105-110. ISBN: 978-80-7231-848- 3.
Detail
BŘEZINA, T.; VETIŠKA, J.; HADAŠ, Z. SIMULATION MODELLING OF MACHINE TOOLS WITH FLEXIBLE PARTS AS MECHATRONIC SYSTEM. In Proceedings of the International Conference on Advances in Mechatronics 2011 (AIM 11). 1. Brno: Expertia o.p.s., 2011. s. 99-104. ISBN: 978-80-7231-848- 3.
Detail
ŠEDA, M.; BŘEZINA, T. Control and Navigation with Knowledge Bases. An international Journal of Science, Engineering and Technology, World Academy of Science Engineering and Technology, 2011, roč. 2011, č. 60, s. 265-272. ISSN: 2010- 376X.
Detail
BŘEZINA, T.; HADAŠ, Z.; VETIŠKA, J. Using of Co-simulation ADAMS- SIMULINK for Development of Mechatronic Systems. In PROCEEDINGS OF 14th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MECHATRONICS. Trenčín: AD University of Trencin, 2011. s. 59-64. ISBN: 978-80-8075-476- 1.
Detail
BŘEZINA, T.; HEJČ, T.; KOVÁŘ, J. Modeling and Control of Three- Phase Inverter of Swirl Turbine. In PROCEEDINGS OF 14th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MECHATRONICS. 2011. Trencin, SK: Alexander Dubcek University of Trencin, 2011. s. 1-5. ISBN: 978-80-8075-394- 8.
Detail
BŘEZINA, T.; KOVÁŘ, J.; HEJČ, T. Modeling and Control of System with Pump and Pipeline by Pole Placement Method. In PROCEEDINGS OF 14th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MECHATRONICS. 2011. Trencin, SK: Alexander Dubcek University of Trencin, 2011. s. 6-9. ISBN: 978-80-8075-394- 8.
Detail
 
2010
BŘEZINA, T. Mechatronika v konstrukci CNC obráběcích strojů. In Konstrukce CNC obráběcích strojů. MM Speciál. Praha: MM publishing, s.r.o., 2010. s. 378-393. ISBN: 978-80-254-7980- 3.
Detail | WWW
ANDRŠ, O.; BŘEZINA, T. Controller implementation of the Stewart platform linear actuator. In Annals of DAAAM for 2010 & Proceedings of the 21st International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation : Focus on Interdisciplinary Solutions". Inteligent Manufacturing and Automation: Focus on Young Researches and Scientists. Vienna: DAAAM International Vienna, 2010. s. 1357-1358. ISBN: 978-3-901509-73- 5. ISSN: 1726- 9679.
Detail
KOVÁŘ, J.; BŘEZINA, T. MODEL OF PIPELINE WITH PUMP FOR PREDICTIVE CONTROL. In Annals of DAAAM for 2010 & Proceedings of the 21st International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation : Focus on Interdisciplinary Solutions". Vienna: DAAAM INTERNATIONAL VIENNA 2010, 2010. s. 1363-1364. ISBN: 978-3-901509-73- 5.
Detail
HOUŠKA, P.; BŘEZINA, T. Design of sensors system for Linear drive of Stewart platform. Solid State Phenomena, 2010, roč. 2010, č. 164, s. 15-18. ISSN: 1012- 0394.
Detail
BŘEZINA, L.; BŘEZINA, T. Stewart platform model with uncertain parameters. Solid State Phenomena, 2010, roč. 2010, č. 164, s. 177-182. ISSN: 1012- 0394.
Detail
HEJČ, T.; BŘEZINA, T. Nejvyšší vrstva software pro řízení experimentů na biomechanickém testovacím zařízení. Strojárstvo/ Strojírenství, 2010, roč. 14, č. 5, s. 29/ 1 (29/4 s.)ISSN: 1335- 2938.
Detail
KOVÁŘ, J.; BŘEZINA, T. Optimalizace parametrů PI regulátoru pomocí evolučních metod. Strojárstvo/ Strojírenství, 2010, roč. 14, č. 5, s. 32/ 1 (32/3 s.)ISSN: 1335- 2938.
Detail
VETIŠKA, J.; BŘEZINA, T. Eliminace samobuzených kmitů řezného procesu návrh regulátoru. Strojárstvo/ Strojírenství, 2010, roč. 14, č. 5, s. 8/ 1 (8/3 s.)ISSN: 1335- 2938.
Detail
ANDRŠ, O.; BŘEZINA, T. SIMULACE ŘÍZENÍ LINEÁRNÍHO POHONU. Strojárstvo/ Strojírenství, 2010, roč. 14, č. 5, s. 50/ 1 (50/4 s.)ISSN: 1335- 2938.
Detail
HEJČ, T.; BŘEZINA, T. NEJVYŠŠÍ VRSTVA SOFTWARE PRO ŘÍZENÍ EXPERIMENTŮ NA BIOMECHANICKÉM TESTOVACÍM ZAŘÍZENÍ. In AUTOMATIZÁCIA A RIADENIE V TEÓRII A PRAXI 2010. 2010. s. 1-9. ISBN: 978-80-553-0347- 5.
Detail
KOVÁŘ, J.; BŘEZINA, T. OPTIMALIZACE PARAMETRŮ PI REGULÁTORU POMOCÍ EVOLUČNÍCH METOD. In AUTOMATIZÁCIA A RIADENIE V TEÓRII A PRAXI 2010. Košice: 2010. s. 32/ 1 (32/3 s.)ISBN: 978-80-553-0347- 5.
Detail
ANDRŠ, O.; BŘEZINA, T. SIMULACE ŘÍZENÍ LINEÁRNÍHO POHONU. In AUTOMATIZÁCIA A RIADENIE V TEÓRII A PRAXI 2010. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2010. s. 13- 1 (13-7 s.)ISBN: 978-80-553-0146- 4.
Detail
VETIŠKA, J.; BŘEZINA, T. ELIMINACE SAMOBUZENÝCH KMITŮ ŘEZNÉHO PROCESU NÁVRH REGULÁTORU. In AUTOMATIZÁCIA A RIADENIE V TEÓRII A PRAXI 2010. Košice: 2010. s. 19- 1 (19-4 s.)ISBN: 978-80-553-0347- 5.
Detail
BŘEZINA, T.; VETIŠKA, J.; HOUŠKA, P.; BLECHA, P. Control method for elimination of self- excited oscilations during turning. Solid State Phenomena, 2010, roč. 2010, č. 164, s. 171-176. ISSN: 1012- 0394.
Detail
BŘEZINA, T.; HADAŠ, Z.; SINGULE, V.; BLECHA, P. European Projects for Support of Mechatronic Fields at Brno University of Technology. In Proceedings of 13th international symposium on mechatronics, Mechatronika 2010. Trenčín: AD University of Trencin, 2010. s. 109-111. ISBN: 978-80-8075-476- 1.
Detail
 
2009
BŘEZINA, T.; ANDRŠ, O.; HOUŠKA, P.; BŘEZINA, L. Some notes to the design and implementation of the device for cord implants tuning. In Recent advances in Mechatronics 2008 - 2009. Berlin: Springer- Verlag Berlin Heidelberg, 2009. s. 335-340. ISBN: 978-3-642-05021- 3.
Detail
HOUŠKA, P.; BŘEZINA, T.; BŘEZINA, L. Design and implementation of the absolute linear position sensor for the Stewart platform. In Recent advances in Mechatronics 2008 - 2009. Berlin: Springer- Verlag Berlin Heidelberg, 2009. s. 347-352. ISBN: 978-3-642-05021- 3.
Detail
BŘEZINA, T.; VETIŠKA, J. Elimination of self excited oscillations via changes in the thickness of chips. In The 5th International Conference Mechatronic Systems and Materials MSM- 2009. 1. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2009. s. 124-126. ISBN: 978-9955-28-493- 2.
Detail
BŘEZINA, L.; BŘEZINA, T. Stewart Platform Model with Uncertain Parameters. In The 5th International Conference Mechatronic Systems and Materials MSM- 2009. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2009. s. 9-10. ISBN: 978-9955-28-493- 2.
Detail
BŘEZINA, T.; HOUŠKA, P.; SINGULE, V. Vývoj zarízení pro dynamické pevnostní zkoušky kostních implantátu. Automa, 2009, roč. 15, č. 8- 9, s. 47-49. ISSN: 1210- 9592.
Detail
BŘEZINA, T.; VETIŠKA, J.; BLECHA, P.; HOUŠKA, P. ELIMINATION OF SELF- EXCITED OSCILLATIONS IN A MACHINING PROCESS. In 1. 1. Trenčín: AD University of Trenčín, 2009. s. 201-205. ISBN: 978-80-8075-394- 8.
Detail
BŘEZINA, T.; BŘEZINA, L. Controller design of the Stewart platform linear actuator. In Recent Advances in Mechatronics 2008- 2009. Berlin: Springer- Verlag Berlin Heidelberg, 2009. s. 341-346. ISBN: 978-3-642-05021- 3.
Detail
VETIŠKA, J.; HOUŠKA, P.; BŘEZINA, T.; BLECHA, P. Design of the controller for elimination of self- excited oscillations. In Recent advances in Mechatronics 2008- 2009. Berlin: Springer- Verlag Berlin Heidelberg, 2009. s. 395-400. ISBN: 978-3-642-05021- 3.
Detail
 
2008
BŘEZINA, T.; BŘEZINA, L. THE DEVICE FOR IMPLANTS TESTING: THE DESIGN OF CONTROL. In 1. 1. 2008. s. 84-89. ISBN: 978-80-87012-11- 6.
Detail
BŘEZINA, T.; HOUŠKA, P.; BŘEZINA, L.; ANDRŠ, O. Complex Design of Stewart Platform Structure Based Parallel Mechanism. Acta Mechanica Slovaca, 2008, roč. 2008, č. 3- B, s. 83-96. ISSN: 1335- 2393.
Detail
BŘEZINA, L.; ANDRŠ, O.; BŘEZINA, T. NI LabView Matlab SimMechanics Stewart platform design. In 1. 1. 2008. s. 13-14. ISBN: 978-80-7043-712- 4.
Detail
BŘEZINA, L.; ANDRŠ, O.; BŘEZINA, T. NI LabView Matlab SimMechanics Stewart platform design. Applied andComputational Mechanics, 2008, roč. 2, č. 2, s. 235-242. ISSN: 1802- 680X.
Detail
 
2007
TUREK, M.; BŘEZINA, T. CONTROL DESIGN OF ACTIVE MAGNETIC BEARING BY GENETIC ALGORITHMS. In Engineering Mechanics 2007 - Book of Extended Abstracts. 2007. s. 295-296. ISBN: 978-80-87012-06- 2.
Detail
BŘEZINA, T.; FLORIAN, Z.; CABALLERO, A. The Design of the Device for Cord Implants Tuning. In Recent Advances in Mechatronics. Mech. Berlin: Springer, 2007. s. 195-199. ISBN: 978-3-540-73955- 5.
Detail
HOUŠKA, P.; ONDROUŠEK, V.; VĚCHET, S.; BŘEZINA, T. Control Units for Small Electric Drives. In Recent Advances in Mechatronics. 1. Berlin: Springer, 2007. s. 185-189. ISBN: 978-3-540-73955- 5.
Detail
TUREK, M.; BŘEZINA, T. State Controller of Active Magnetic Bearing. In Recent Advances in Mechatronics. Mech. Berlin: Springer, 2007. s. 92-96. ISBN: 978-3-540-73955- 5.
Detail
ONDROUŠEK, V.; BŘEZINA, T.; KREJSA, J. Simulation Testing Of Algorithms Generating Robot' s Walking Gaits. In Production Machines Automation 2007. Praha: České Vysoké Učení Technické v Praze, Fakulta Strojní, 2007. s. 122-127. ISBN: 80-01-03660- X.
Detail
BŘEZINA, T.; KRATOCHVÍL, C.; ONDRŮŠEK, Č. Design Optimization of Mechatronic systems. In The Mechatronics Handbook. Mechatronic systems. Florida, USA: CRC Press LLC, 2007. s. 34- 1 ( s.)ISBN: 978-0-8493-9257- 3.
Detail
BŘEZINA, T.; SINGULE, V.; HADAŠ, Z. Mechatronics Implementation Methodology At New Products Development And Design. In AiM 2007. 1. Brno: Expertia o.p.s., 2007. s. 1-18. ISBN: 978-80-7231-314- 3.
Detail
BŘEZINA, T.; HOUŠKA, P.; BŘEZINA, L.; ANDRŠ, O. Device for Experimental Modelling of Biomechanical Systems Properties. In Simulation Modelling of Mechatronic Systems III. mechatronika. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 229-240. ISBN: 978-80-214-3559- 9.
Detail
BŘEZINA, T.; TUREK, M.; PULCHART, J. Self- learning controller of active magnetic bearing based on CARLA method. Pomiary Automatyka Kontrola, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 6-9. ISSN: 0032- 4140.
Detail
SERRANO, F.; CABALLERO, A.; YEN, K.; BŘEZINA, T. Control of Stewart platform with fuzzy logic and artificial neural network compensation. In Recent Advances in Mechatronics. Mech. Berlin: Springer, 2007. s. 156-160. ISBN: 978-3-540-73955- 5.
Detail
 
2006
TUREK, M.; BŘEZINA, T.; PULCHART, J. Selflearning controller of active magnetic bearing. In Book of extended abstracts. 2006. s. 392-393.
Detail
ONDROUŠEK, V.; BŘEZINA, T. The Automatic Generation of Walking Policies for a Four- Legged Robot in a Nondeterministic Space. In Engeneering Mechanics 2006. Praha: 2006. s. 272-273. ISBN: 80-86246-27- 2.
Detail
ONDROUŠEK, V.; BŘEZINA, T.; KREJSA, J. The Walking Policies Automatic Generation Using Beam Search. In Mendel 2006. Brno: 2006. s. 145-150. ISBN: 80-214-3195- 4.
Detail
ONDROUŠEK, V.; BŘEZINA, T.; KREJSA, J.; HOUŠKA, P. Using Virtual Prototype for the testing of algorithms generating robot' s walking gait. In Simulation Modelling of Mechatronic Systems II. mechatronics. 2006. s. 121-130. ISBN: 80-214-3341- 8.
Detail
TUREK, M.; BŘEZINA, T. Control of Active Magnetic Bearing. In Simulation modeling of mechatronic systems II. Mechatronika. Brno: Brno University of Technology, 2006. s. 61-74. ISBN: 80-214-3341- 8.
Detail
BŘEZINA, T.; FLORIAN, Z.; HOUŠKA, P.; HOUFEK, L.; ONDROUŠEK, V.; HOUFEK, M.; BŘEZINA, L.; NÁVRAT, T. Device for Experimental Modelling of Biomechanical Systems Properties. In Simulation Modelling of Mechatronic Systems II. mechatronika. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 225-251. ISBN: 80-214-3341- 8.
Detail
 
2005
BŘEZINA, T., TUREK, M., PULCHART, J. The active magnetic bearing control with automatic parallel compensation. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2005, roč. 2005, č. 12- 3, s. 149 ( s.)ISSN: 1210- 2717.
Detail
PULCHART, J., BŘEZINA, T., TUREK, M. NONLINEAR PREDICTIVE CONTROLLER WITH LOCAL APPROXIMATOR FOR ACTIVE MAGNETIC BEARING. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2005, roč. 2005, č. 13- 3, s. 11 ( s.)ISSN: 1210- 2717.
Detail
MARADA, T., HOUŠKA, P. BŘEZINA, T. Design of asynchronous motor controller through Q- learning. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2005, roč. 12, č. A1, s. 37-44. ISSN: 1210- 2717.
Detail
MARADA, T., BŘEZINA, T., SINGULE, V. The Q- learned controller for small asynchronous electromotor. In Mechatronika 2005. Trenčianske Teplice, Slovakia: Fakulta Mechatroniky TnU AD v spolupráci s firmou GC TECH Ing. Peter Gerši, 2005. s. 167 ( s.)ISBN: 80-8075-058- 0.
Detail
MARADA, T., BŘEZINA, T. The effect of selected variables on Q- learning during the control of asynchronous electric motor. In Engineering Mechanics 2005. Svratka, CZ: 2005. s. 215 ( s.)ISBN: 80-85918-93- 5.
Detail
JANÍČEK, P.; BŘEZINA, T.; FLORIAN, Z.; AXMAN, P. Theoretical and practical aspects of mechatronics. Elektronika, 2005, roč. 2005, č. 8, s. 40 ( s.)ISSN: 0033- 2089.
Detail
ONDROUŠEK, V.; BŘEZINA, T. Design of Coordination Mechanism of Walking Robot Gait Controllers. In Engeneering Mechanics 2005. 1. Praha: 2005. s. 61-62. ISBN: 80-85918-93- 5.
Detail
Turek, M., Březina, T., Pulchart, J. SOME NOTES ON CONTROL OF ASYNCHRONOUS ELECTROMOTOR BY IMPROVED CARLA METHOD. In Book of extended abstracts. Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague: 2005. s. 315-316. ISBN: 80-85918-93- 5.
Detail
SINGULE, V., EHRENBERGER, Z., BŘEZINA, T., HOUŠKA, P. SENSOR BASED NAVIGATION OF AUTONOMOUS MOBILE ROBOT. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2005, roč. 12, č. 4, s. 307 ( s.)ISSN: 1210- 2717.
Detail
BŘEZINA, T.; TUREK, M.; PULCHART, J. NONLINEAR CONTROLLER OF ACTIVE MAGNETIC BEARING. In Simulation modeling of mechatronic systems I. Mechatronika. Praha: 2005. s. 129-136. ISBN: 80-214-3144- X.
Detail
BŘEZINA, T.; FLORIAN, Z.; HOUFEK, L.; NÁVRAT, T.; NEVRLÝ, J.; ONDROUŠEK, V.; SINGULE, V. Device for Experimental Modelling of Properties of Biomechanical Systems. In Simulation modeling of mechatronic systems I. Mechatronics. Praha: 2005. s. 93-110. ISBN: 80-214-3144- X.
Detail
KRATOCHVÍL, C.; PROCHÁZKA, F.; GREPL, R.; BŘEZINA, T. Modeling and Analysis of Dynamics Properties of Electromechanical Drive Systems. In Proc. of conference CO-MAT- TECH 2005. Trnava, SR: TU Trnava, 2005. s. 1-8.
Detail
KRATOCHVÍL, C.; BŘEZINA, T.; PROCHÁZKA, F. Modeling and analysis of dynamic properties of small elektromechanical drive systems. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2005, roč. 12, č. A1, s. 61-69. ISSN: 1210- 2717.
Detail
Březina, T., Turek, M., Pulchart, J. Self- learning Controller of Active Magnetic Bearing Based on CARLA method. In Proceedings. Warszawa: 2005. s. 17-22. ISBN: 83-905409-3- 2.
Detail
 
2004
HOUŠKA, P., SINGULE, V., BŘEZINA, T., EHRENBERGER, Z. Control of dynamic stability of moving the four- legged walking robot. In Enigneering Mechanics 2004, National Conference with International Participation. Svratka: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czec Republic, 2004. s. 117 ( s.)ISBN: 80-85918-88- 9.
Detail
HOUŠKA, P., SINGULE, V., BŘEZINA, T., EHRENBERGER, Z. Control of dynamic stability of the four- legged walking robot movement. Elektronika, 2004, roč. 2004, č. 8- 9, s. 39 ( s.)ISSN: 0033- 2089.
Detail
MARADA, T., BŘEZINA, T., SINGULE, V. Stanovení optimálního rastru Q- funkce pro řízení asynchronního elektromotoru. In Proceedings of the 7th International Symposium "Topical Questions of Teaching Mechatronics". Bratislav, SK: Slovak University of Technology Bratislava, Faculty of Mechanical Engineering CA MECHATRONICS, 2004. s. 71 ( s.)ISBN: 80-227-2064- X.
Detail
MARADA, T., BŘEZINA, T., SINGULE, V. Determination of Q- function optimum grid applied on asynchronous electric motor control task. In Enigneering Mechanics 2004, National Conference with International Participation. Svratka: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czec Republic, 2004. s. 177 ( s.)ISBN: 80-85918-88- 9.
Detail
BŘEZINA, T., KREJSA, J. Efficient Q- learning modification aplied on active magnetic bearing control. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2004, roč. 11/ 2004, č. 2, s. 83 ( s.)ISSN: 1210- 2717.
Detail
BŘEZINA, T., TUREK, M. Use of continous action reinforcement learning automata for asynchronous electromotro control. In Enigneering Mechanics 2004, National Conference with International Participation. Svratka: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czec Republic, 2004. s. 53 ( s.)ISBN: 80-85918-88- 9.
Detail
BŘEZINA, T., PULCHART, J., KREJSA, J. APPLICATION OF LWR COMPENSATOR FOR ACTIVE MAGNETIC BEARING CONTROL. In 3rd Internatiomal Congress on Mechatronics MECH2K4. Praha: Czech Technical University in Prague , Faculty of Mechanical Engineering Prague, Czech Republic, 2004. s. 225 ( s.)ISBN: 80-01-03088- 1.
Detail
BŘEZINA, T., TUREK, M. Asynchronous electromotor controller tuned hrough CARLA method. Elektronika, 2004, roč. 2004, č. 8- 9, s. 27 ( s.)ISSN: 0033- 2089.
Detail
MARADA, T., BŘEZINA, T. Q- learned Controller Performance of Asynchronous electromotor. Elektronika, 2004, roč. 2004, č. 8- 9, s. 14 ( s.)ISSN: 0033- 2089.
Detail
 
2003
HOUŠKA, P., BŘEZINA, T., SINGULE, V. Control and synchronization drive unit of leg of walking robot. In Mechtronics, Robotics and Biomechanics 2003. Brno: Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of Technologi, 2003. s. 111 ( s.)ISBN: 80-214-2312- 9.
Detail
BŘEZINA, T.; HOUŠKA, P.; SINGULE, V. walking gait of four-legged robot obtained through q- learning. In Engineering Mechanics 2003. 1. Svratka: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Acamedy of Science of the Czech Republic, Prague, 2003. s. 36-37. ISBN: 80-86246-18- 3.
Detail
MIČEK, P., VĚCHET, S., BŘEZINA, T. Inverted modelling with approximation methods. In MECHATRONICS, ROBOTICS AND BIOMECHANICS 2003. FSI VUT Brno: Institute of Mechanics of Slolids, Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of Technology, 2003. s. 123 ( s.)ISBN: 80-214-2312- 9.
Detail
BŘEZINA, T., KREJSA, J. DETERMINATION OF Q- FUNCTION OPTIMUM GRID APPLIED ON ACTIVE MAGNETIC BEARING CONTROL TASK. In Mechtronics, Robotics and Biomechanics 2003. Brno: Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of Technologi, 2003. s. 55 ( s.)ISBN: 80-214-2312- 9.
Detail
BŘEZINA, T.; EHRENBERGER, Z.; HOUŠKA, P.; SINGULE, V. Extended Architecture for Autonomous Robots. In Mechtronics, Robotics and Biomechanics 2003. Brno: Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of Technologi, 2003. s. 101 ( s.)ISBN: 80-214-2312- 9.
Detail
BŘEZINA, T., HOUŠKA, P., SINGULE, V. USING Q-LEARNING FOR FOUR- LEGGED ROBOT WALKING CONTROL. In Mechtronics, Robotics and Biomechanics 2003. Brno: Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of Technologi, 2003. s. 103 ( s.)ISBN: 80-214-2312- 9.
Detail
BŘEZINA, T., KREJSA, J., KRATOCHVÍL, C. ACTIVE MAGNETIC BEARING CONTROL THROUGH Q- LEARNING. In Dynamics of Machines 2003. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2003. s. 15 ( s.)ISBN: 80-85918-81- 1.
Detail
MIČEK, P., VĚCHET, S., BŘEZINA, T. Využití některých aproximačních metod při inverzním modelování. In ENGINEERING MECHANICS 2003. Institute of Theoretical and Applied Mechanics Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, 2003. s. 204 ( s.)ISBN: 80-86246-18- 3.
Detail
HOUŠKA, P., EHRENBERGER, Z., BŘEZINA, T., SINGULE, V. The Use of Leg Landing Information for Walking Robot Control. In Engeneering Mechanics 2003. Praha: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, 2003. s. 118 ( s.)ISBN: 80-86246-18- 3.
Detail
BŘEZINA, T., KREJSA, J. THE CONTROL OF ACTIVE MAGNETIC BEARING USING TWO-PHASE Q- LEARNING. In Engeneering Mechanics 2003. Praha: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, 2003. s. 38 ( s.)ISBN: 80-86246-18- 3.
Detail
BŘEZINA, T., HOUŠKA, P., SINGULE, V. Walking Gait of Four- Legged Robot Obtained Throug Q Learning. In Engeneering Mechanics 2003. Praha: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, 2003. s. 36 ( s.)ISBN: 80-86246-18- 3.
Detail
BŘEZINA, T., HOUŠKA, P., SINGULE, V. Q-LEARNING APPLICATION ON FOUR- LEGGED ROBOT WALKING CONTROL. In Proceedings of 6th international symposium on Mechatronics. Trenčín, SK: Alexander Dubček University of Trenčín, Faculty of Mechatronics, Trenčín, SLOVAKIA, 2003. s. 66 ( s.)ISBN: 80-88914-92- 2.
Detail
BŘEZINA, T., KREJSA, J. THE INFLUENCE OF REINFORCEMENT FUNCTION DEFINITION ON PROPERTIES OF Q- LEARNING BASED CONTROLLER FOR ACTIVE MAGNETIC BEARING. In Proceedings of 6th international symposium on Mechatronics. Trenčín, SK: Alexander Dubček University of Trenčín, Faculty of Mechatronics, Trenčín, SLOVAKIA, 2003. s. 62 ( s.)ISBN: 80-88914-92- 2.
Detail
MIČEK, P., VĚCHET, S., BŘEZINA, T. Robot modeling by using quaternions. In Zborník príspevkov "Mechatronika 2003". Neuveden. Alexander Dubček university of Trenčín, Faculty of Mechatronics, Študentská 1, Trenčín, Slovakia: Faculty of Mechatronics, Alexander Dubček university of Trenčín, Slovakia, 2003. s. 70 ( s.)ISBN: 80-88914-92- 2.
Detail
BŘEZINA, T., HOUŠKA, P., SINGULE, V. THE LEG CONTROL OF WALKING ROBOT BY MINIMIZATION PROCESS. In Electrical Drives and Power Electronics 2003. Neuveden. Košice, SK: 2003. s. 211 ( s.)ISBN: 80-89061-77- X.
Detail
BŘEZINA, T.; KREJSA, J.; VĚCHET, S. Improvement of Q- learning Used for Control of AMB. In Electrical Drives and Power Electronics 2003. Neuveden. Košice, Slovak Republik: 2003. s. 51 ( s.)ISBN: 80-89061-77- X.
Detail
VĚCHET, S., MIČEK, P., BŘEZINA, T. Použití modifikovaného Q- učení pro řízení inverzního kyvadla. In ENGINEERING MECHANICS 2003. Prague: Institute of Theoretical and applied Mechanics Academy of sciences of the Czech Republic, 2003. s. 368 ( s.)ISBN: 80-86246-18- 3.
Detail
KRATOCHVÍL, C., SINGULE, V., BŘEZINA, T. MECHATRONICS EDUCATION ON THE INSTUTE OF SOLIDS MECHANICS FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING (FME) BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (BUT). In Proceedings of 6th international symposium on Mechatronics Mechatronika 2003. Trenčín, SK: Alexander Dubček University of Trenčín, Faculty of Mechatronics, Trenčín, SLOVAKIA, 2003. s. 23 ( s.)ISBN: 80-88914-92- 2.
Detail
KRATOCHVÍL, C., PROCHÁZKA, F., BŘEZINA, T. RESEARCH AND DEVELOPMENT OF DRIVE SYSTEMS AT INSTITUTE OF SOLID MECHANICS. In Engineering Mechanics 2003. Praha: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Siences of the Czech Republic, 2003. s. 6 ( s.)ISBN: 80-86246-18- 3.
Detail
BŘEZINA, T. Efektivní metoda Q učení: Simulační posouzení použitelnosti pro řízení aktivního magnetického ložiska. Brno, ČR: Nakladatelství VUTIUM, VUT v Brně, 2003. s. 1 ( s.)
Detail
VĚCHET, S., KREJSA, J., BŘEZINA, T. Using Modified Q- learning With LWR for Inverted Pendulum Control. In Mechatronics, Robotics and Biomachanics 2003. Brno: Institute of Mechanics of Solids, Brno University of Technology, 2003. s. 91 ( s.)ISBN: 80-214-2312- 9.
Detail
 
2002
HOUŠKA, P.; BŘEZINA, T.; SINGULE, V. Koncepce mechatronické soustavy nohy kráčivého robotu. In Inženýrská mechanika 2002. Brno: Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of Technology, 2002. s. 87 ( s.)ISBN: 80-214-2109- 6.
Detail
BŘEZINA, T.; HOUŠKA, P.; SINGULE, V. LEARNING BASED CONTROL SYSTEM OF FOUR- LEGGED ROBOT. In Inženýrská mechanika 2002. Brno: Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of Technology, 2002. s. 9 ( s.)ISBN: 80-214-2109- 6.
Detail
BŘEZINA, T.; HOUŠKA, P.; SINGULE, V. USAGE OF LEARNING IN FOUR- LEGGED ROBOT CONTROL. In SEKEL 2002. Trenčín: Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2002. s. 87 ( s.)ISBN: 80-88914-73- 6.
Detail
BŘEZINA, T., KREJSA, J., VĚCHET, S. STOCHASTIC POLICY IN Q- LEARNING USED FOR CONTROL OF AMB. In Inženýrská mechanika 2002. Brno: Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of Technology, 2002. s. 7 ( s.)ISBN: 80-214-2109- 6.
Detail
BŘEZINA, T., KRATOCHVÍL, C., ONDRŮŠEK, Č. Design Optimization of Mechatronic Systems. In The Mechatronics Handbook. The Electrical Engineering Handbook Series. USA: CRC Press LLC, 2002. s. 34- 1 ( s.)ISBN: 0-8493-0066- 5.
Detail
BŘEZINA, T., KRATOCHVÍL, C., ONDRŮŠEK, Č. Design Optimization of Mechatronic System. In Mechatronics Handbook. neuvedeno. Florida, USA: CRC Press LLC, 2002. s. 34- 1 ( s.)ISBN: 0-8493-0066- 5.
Detail
LOJEK, O., HOUŠKA, P., SINGULE, V., BŘEZINA, T. Aplikace algoritmů ztotožňování lokální a globální mapy prostředí pro lokalizaci mobilního robotu. In Inženýrská mechanika 2002. Brno: Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of Technology, 2002. s. 163 ( s.)ISBN: 80-214-2109- 6.
Detail
EHRENBERGER, Z., BŘEZINA, T., HOUŠKA, P. QUATERNION APPLICATIONS FOR ROBOT. In Inženýrská mechanika 2002. Brno: Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of Technology, 2002. s. 45 ( s.)ISBN: 80-214-2109- 6.
Detail
BŘEZINA, T., KREJSA, J. Q-LEARNING USED FOR CONTROL OF AMB: REDUCED STATE DEFINITION. In Mendel 2002. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2002. s. 347 ( s.)ISBN: 80-214-2135- 5.
Detail
 
2001
BŘEZINA, T. Learning in Mechatronic Conceptions. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2001, roč. 8, č. 6, s. 431 ( s.)ISSN: 1210- 2717.
Detail
BŘEZINA, T. Effect of Table Grid at Q- learning Process of Active Magnetic Bearing Controller. In Mendel 2001. Brno, ČR: 2001. s. 215 ( s.)ISBN: 80-214-1894- X.
Detail
BŘEZINA, T., EHRENBERGER, Z., KRATOCHVÍL, C. Reinforcement learning model: control of nonlinear and unstable processes. In Inženýrská Mechanika 2001. Svratka: Institute of Termomechanics, Academy of Sience of the Czech Republic, Prague 2001, 2001. s. 40 ( s.)ISBN: 80-85918-64- 1.
Detail
HOUŠKA, P., LOJEK, O., BŘEZINA, T., SINGULE, V. Analýza a simulace řízení lokomoce všesměrového podvozku autonomního lokomočního robotu. In FSI Junior konference 2001. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2001. s. 64 ( s.)ISBN: 80-214-2071- 5.
Detail
CHLÁDEK, Z.; MIČEK, P.; BŘEZINA, T. Popis systému pro simulaci analytických modelů. In Aplikovaná Mechanika 2001. Nečtiny: Fakulta Aplikovaných Věd, Západočeská univerzita v Plzni, 2001. s. 0 ( s.)ISBN: 8070827351.
Detail
HOUŠKA, P., LOJEK, O., SINGULE, V., BŘEZINA, T. Řídící a sensorický systém autonomního všesměrového robotu OMR III. In XXVII. celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2001. s. 197 ( s.)ISBN: 80-02-01434- 0.
Detail
MIČEK, P., CHLÁDEK, Z., BŘEZINA, T. Transformace analytických modelů pro využití v systému Simulink. In Aplikovaná Mechanika 2001. Nečtiny, Czech Republic: Západočeská Univerzita v Plzni, 2001. s. 153 ( s.)ISBN: 8070827351.
Detail
MIČEK, P., CHLÁDEK, Z., BŘEZINA, T. Automatical creating of S- functions for describing of opened kinematic chains. In mechatronics robotics and biomechanics. Brno: Institute of Solids of Mechanics, Faculty of Mechanical Engineering, Technical University of Brno, 2001. s. 203 ( s.)ISBN: 8072042076.
Detail
HOUŠKA, P., LOJEK, O., SINGULE, V., BŘEZINA, T. CONTROLS AND SENSORIC SYSTEM THE MOBILE ROBOT OMR III. In Inženýrská Mechanika 2001. Praha: Institute of Thermomechanical, Academy of Siences of the Czech Republic, 2001. s. 104 ( s.)ISBN: 80-85918-64- 1.
Detail
 
2000
BŘEZINA, T., KRATOCHVÍL, C., KREJSA, J. Neurořízení pomocí spojitého CMAC. In Inženýrská mechanika 2000. Svratka, Česká republika: ÚMT FSI VUT, ÚT AV ČR, ÚTAM AV ČR, 2000. s. 163 ( s.)ISBN: 80-86246-03- X.
Detail
BŘEZINA, T., KRATOCHVÍL, C., KREJSA, J. Recurrent versus feed-forward neural networks used for identification of non- linear dynamic systems. In Mechatronics 2000. Warsaw, Poland: MEANDER S.C., 2000. s. 109 ( s.)ISBN: 83-914366-0- 8.
Detail
HOUŠKA, P., LOJEK, O., SINGULE, V., BŘEZINA, T. STRUKTURA ÚROVNÍ MOBILNÍHO ROBOTU OMR III. In PEDAGOGICKO- VĚDECKÁ KONFERENCE. Brno: VUT FSI Brno, 2000. s. 87 ( s.)ISBN: 80-214-1764- 1.
Detail
HOUŠKA, P., LOJEK, O., MALÝ, A., SINGULE, V., BŘEZINA, T. ARCHITECTURE OF THE MOBILE ROBOT OMR III. In Diagnostika a aktivní řízení 2000. Brno: VUT Brno, Centrum pro mechatroniku ÚT AV ČR, 2000. s. 19 ( s.)ISBN: 80-214-1665- 3.
Detail
KREJSA, J.; BŘEZINA, T. Optimisation of electomagnetic vibroisolation system. In Mechatronics 2000. Warsaw, Poland: MEANDER S.C., 2000. s. 97 ( s.)ISBN: 83-914366-0- 8.
Detail
 


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.