• Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra
  • Zvut.cz

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
doc. RNDr. Libor Čermák, CSc.

doc. RNDr. Libor Čermák, CSc.

Hlavní e-mail cermak@fme.vutbr.cz
Osobní číslo VUT 1269
 
Odeslat VUT zprávu

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.

2017
BAJKO, J.; NIEDOBA, P.; ČERMÁK, L.; JÍCHA, M. Stabilization of a meshless method via weighted least squares filtering. COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING, 2017, roč. 320, č. 6, s. 543-557. ISSN: 0045-7825.
Detail | WWW
 
2016
BAJKO, J.; ČERMÁK, L.; JÍCHA, M. A Meshless Method for the Acoustic Wave Propagation with the Weighted Least Squares Filtering. In Proceedings of the INTER-NOISE 2016: 45th International Congress and Exposition on Noise Control Engineering. 2016. s. 1628-1639. ISBN: 978-3-939296-11- 9.
Detail | WWW
 
2015
NIEDOBA, P.; JÍCHA, M.; ČERMÁK, L. Assessment of Energy Spectra Discretization of Stochastic Noise Generation and Radiation Model. In Proceedings of INTER- NOISE 2015. Proceedings - National Conference on Noise Control Engineering. 2015. s. 1-6. ISSN: 0736- 2935.
Detail
 
2014
BAJKO, J.; ČERMÁK, L.; JÍCHA, M. High order finite point method for the solution to the sound propagation problems. COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING, 2014, roč. 280, č. 10, s. 157-175. ISSN: 0045-7825.
Detail
NIEDOBA, P.; BAJKO, J.; JÍCHA, M.; ČERMÁK, L. Sensitivity analysis of source region size on results of Stochastic Noise Generation and Radiation model. In Proceedings of 43rd International Congress on Noise Control Engineering. 2014. s. 1-7. ISBN: 978-0-909882-04- 4.
Detail
 
2013
BAJKO, J.; ČERMÁK, L.; JÍCHA, M.; HARTMANN, M. Meshfree method for computational aeroacoustics using LEE for the solution of noise propagation. In Particle-Based Methods III. Fundamentals and Applications. Stuttgart: Artes Gráficas Torres S.A., 2013. s. 752-763. ISBN: 978-84-941531-8- 1.
Detail
NIEDOBA, P.; JÍCHA, M.; ČERMÁK, L. On stochastic inlet boundary condition for unsteady simulations. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. Kutná Hora: Technical University of Liberec, 2013. s. 495-498. ISSN: 2100-014X.
Detail
 
2012
RUDOLF, P.; POCHYLÝ, F.; ČERMÁK, L.; ŠTEFAN, D. Instability of the swirling flows with/ without cavitation. Book of Extended Abstracts. 1. Praha: Czech Society for Mechanics, 2012. s. 1123-1124. ISBN: 978-80-86246-39- 0.
Detail
NIEDOBA, P.; ČERMÁK, L.; JÍCHA, M. Meshfree methods for computational fluid dynamics. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. Hradec Králové: Technical University of Liberec, 2012. s. 506-511. ISBN: 978-80-7372-912- 7. ISSN: 2100-014X.
Detail
 
2011
ZAPOMĚL, J.; FERFECKI, P.; ČERMÁK, L. A computational method for determination of a frequency response characteristic of flexibly supported rigid rotors attenuated by short magnetorheological squeeze film dampers. Applied andComputational Mechanics, 2011, roč. 5, č. 1, s. 101-110. ISSN: 1802- 680X.
Detail
 
2008
ZAPOMĚL, J.; ČERMÁK, L.; POCHYLÝ, F. A computational investigation of vibration of stationary and rotating structures submerged in a liquid. Applied andComputational Mechanics, 2008, č. 2, s. 177-186. ISSN: 1802- 680X.
Detail
 
2007
ČERMÁK, L. Stabilita stacionárního proudění v rotačně symetrické válcové oblasti. In 6. matematický workshop s mezinárodní účastí. Brno: FAST VUT, 2007. s. 63-64. ISBN: 80-214-2741- 8.
Detail | WWW
 
2006
Čermák, L., Hlavička, R. Numerické metody. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2006. ISBN: 80-214-3071- 0.
Detail
 
2004
ČERMÁK, L. Numerické metody II. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2004. ISBN: 80-214-2722- 1.
Detail
 
2002
ČERMÁK, L., Matula, L., Rusín, K. Numerické modelování teplotního pole formy s uvážením vlivu kondenzační zóny. Slévárenství, 2002, roč. L, č. 8- 9, s. 311 ( s.)ISSN: 0037- 6825.
Detail
MATULA, L., ČERMÁK, L., RUSÍN, K. Numerické modelování teplotního pole formy s uvážením vlivu kondenzační zóny. Slévárenství, 2002, roč. 2002, č. 8- 9, s. 311 ( s.)ISSN: 0037- 6825.
Detail
 
2001
K. Rusín a kol. Matematiký model teplotního pole. Predikce tepelných degradací polydisperzních třífázových systémů. Brno: ÚMI VUT v Brně, 2001. s. 11 ( s.)
Detail
ČERMÁK, L., MATULA, L., RUSÍN, K. Modelování tepelné degradace přísad pro bentonitové slévárenské formy. In Technologia 2001. Bratislava: Strojní fakulta Bratislava, 2001. s. 499 ( s.)ISBN: 80-227-1567- 0.
Detail
 
2000
ČERMÁK, L. Algoritmy metody konečných prvků. Brno: PC-DIR Real, s.r.o., Brno, Technická 2, 2000. ISBN: 80-214-1697- 1.
Detail
 
1998
ČERMÁK, L. Numerické metody. Brno: PC-DIR, spol. s.r.o., Nakladatelství Brno, Technická 2, 1998.
Detail
 
1996
ČERMÁK, L. Řešení úloh Stefanova typu s konvekcí. In Programy a algoritmy numerické matematiky 8. Praha: Matematický ústav AV ČR, 1996. s. 42 ( s.)
Detail
 
1994
ČERMÁK, L. Program pro řešení prvního problému rovinné pružnosti. In Programy a algoritmy numerické matematiky 7. Praha: Matematický ústav AV ČR, 1994. s. 26-31.
Detail
ČERMÁK, L., DRAHOŇOVSKÝ, Z. Verification of an improved superposition method for the first problem of plane elasticity. In Sborník vědeckých a odborných prací Fakulty stavební VUT v Brně. Brno: Akademickě nakladatelství CERM, Brno, 1994. s. 5 ( s.)ISBN: 85867-43- 5.
Detail
ČERMÁK, L.; DRAHOŇOVSKÝ, Z. Solution of the first problem of plane elasticity by an improved method of superposition. Building Research Journal, 1994, roč. 42, č. 3, s. 137-147. ISSN: 1335- 8863.
Detail
 
1986
ČERMÁK, L., ZLÁMAL, M. Finite element solution of a nonlinear diffusion problem with moving boundary. Mathematical Modelling and Numerical Analysis, 1986, roč. 20, č. 3, s. 403 ( s.)ISSN: 0764- 583X.
Detail
 
1983
ČERMÁK, L. A note on the discrete form of Friedrich' s inequality. APPLICATIONS OF MATHEMATICS, 1983, roč. 28, s. 457 ( s.)ISSN: 0862- 7940.
Detail
ČERMÁK, L. The finite element solution of second order elliptic problems with the Newton boundary condition. APPLICATIONS OF MATHEMATICS, 1983, roč. 28, s. 430 ( s.)ISSN: 0862- 7940.
Detail
 


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.

30.04.2017 14:51:43
php 0.10s, sql 0.10s
shreck8, cdbx1