Ing.

Monika Nováková

FP – externí pedagog

xpnovak31@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Monika Nováková

Publikace

 • 2018

  NOVÁKOVÁ, M. Metodika hodnocení společností jako nástroj zvyšování výkonnosti. In Workshop specifického výzkumu 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2018. s. 186-196. ISBN: 978-80-214-5705-8.
  Detail

 • 2017

  NOVÁKOVÁ, M. Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím EFQM Excelence Model. In Workshop specifického výzkumu 2017. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská: 2017. s. 41-49. ISBN: 978-80-214-5598-6.
  Detail | WWW

 • 2016

  BUMBEROVÁ, V.; KORÁB, V.; NOVÁKOVÁ, M.; ŠAUEROVÁ, K.; SEMANČIKOVÁ, K.; MEDVEĎOVÁ, K.; WALTER, A.; JELEN, R.; KAPUSTA, V.; ŠALOMOUNOVÁ, A. Podnikání a management v kontextu 21. století. Podnikání a management v kontextu 21. století. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2016. ISBN: 978-80-7204-949- 3.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.