Ing.

Monika Doležalová

ÚSI, OON

+420 54114 8930
monika.dolezalova@usi.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Monika Doležalová

Publikace

  • 2019

    DOLEŽALOVÁ, M. Stanovení obvyklého nájemného z pozemku pod stavbou jiného vlastníka. In SBORNÍK 11. ODBORNÉ KONFERENCE DOKTORSKÉHO STUDIA 2019. 11. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2019. s. 116-120. ISBN: 978-80-214-5730-0.
    Detail

  • 2018

    DOLEŽALOVÁ, M. Pozemky v "zelených plochách" ve městě a jejich oceňování. In Sborník příspěvků - 10. odborné konference doktorského studia. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018. s. 94-99. ISBN: 978-80-214-5621-1.
    Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.