doc. Mgr.

Miroslav Černý

Ph.D.

FSI, ÚFI OMMTA – docent

+420 54114 2709
cerny.m@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Mgr. Miroslav Černý, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1996, Mgr., Pedagogická fakulta Masarykovy university v Brně, kombinace fyzika-technická výchova
 • 2001, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor: Fyzikální a materiálové inženýrství
 • 2008, doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor: Aplikovaná fyzika

Přehled zaměstnání

 • 1999 - 2001, asistent na Ústavu fyzikálního inženýrství FS VUT v Brně
 • 2000 - 2001, Ústav fyziky materiálů, Akademie věd České republiky
 • 2002 - 2008, odborný asistent na Ústavu fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně
 • 2008 - dosud, docent na FSI VUT v Brně
 • 2012 - dosud, výzkumný pracovník, Středoevropský technologický institut

Pedagogická činnost

 • Fyzika I - laboratoře, teoretická cvičení
 • FyzikaII - laboratoře, teoretická cvičení
 • Fyzika (BF) - přednášky
 • Fyzikální praktikum
 • Příprava přijímacích testů z fyziky

Vědeckovýzkumná činnost

 • teorie pevných látek, ab initio výpočty elektronové struktury, výpočty teoretické pevnosti, stabilita zatížených krystalů

Ocenění vědeckou komunitou

recenzent pro vědecké časopisy (Phys. Rev. B, J. Phys: Condens. Matter, Phil. Mag. B, Intermetallics, Physica A, Mater. Sci. Forum, J Appl. Phys,....)

Projekty

Řešitel projektů:

 • GA 106/02/D101: Ab initio výpočet elastických vlastností systému FeP (2002-2004)
 • OC148-P19: Dvouúrovňová analýza rozložení napětí pod hrotem nanoindentoru (2006-2009)
 • GA 106/09/1524: Prvoprincipiální studium mechanických vlastností ideálních kovových vláknových nanokompozitů (2009-2011)

Spolupráce na řešení projektů:

 • GA 17-18566S: Kombinace atomistických modelů s teorií elasticity vyššího řádu v lomové nanomechanice (2017 - dosud)
 • GA 16-24711S: Struktura a vlastnosti vybraných nanokompozitů (2016 - dosud)
 • P108/12/0311: Pevnost, křehkost a magnetismus čistých a segregovaných hranic zrn v kovových materiálech (2012 - 2015)
 • MSM 0021630518 Simulační modelování mechatronických soustav (2005-2010)
 • GA106/05/0134 Úloha morfologie a chemie hranic zrn při interkrystalickém lomu (2005-2007)
 • GA106/05/0274 Víceúrovňové studium vztahů mezi mechanickými a mikrostrukturními charakteristikami materiálů (2005-2007)
 • GA101/05/0320 Řešení obecných koncentrátorů napětí v anisotropních heterogenních prostředích pomocí kombinace MKP a techniky spojitě rozložených dislokací (2005-2007)

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

457

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

548

Citace ostatní (bez autocitací)

20