doc. Ing.

Miloslav Meixner

CSc.

FA, DB – člen

+420 54114 6752
Meixner@fa.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

2003 - Doc., TUO v Brně, vědní obor vojenské stavby

1990 - CSc., VA AZ v Brně, vědní obor vojenské stavby

1983 - 1985  Postgraduální studium pedagogiky a psychologie, VA AZ v Brně   

1975 - Ing., VUT v Brně, fakulta stavební

1970 - SVVŠ v Opavě        

                              

Přehled zaměstnání

1994 - dosud    VUT v Brně, Fakulta architektury, docent

1994 - 1997     TUO Brno, docent, externista

1982 - 1994     VA AZ Brno, odborný asistent, docent

1980 - 1981     VUT v Brně, Fakulta stavební, externista

1975 - 1982     Pozemní stavby Ostrava, stavbyvedoucí

Pedagogická činnost

2003 - dosud   doktorandské studium, garant

1994 - dosud   VUT v Brně, Fakulta architektury, docent

1994 - 1997     TUO  Brno, docent, externista

1992 - 1994     VA AZ Brno, docent

1982 - 1992     VA AZ Brno, odborný asistent

1980 - 1981     VUT v Brně, Fakulta stavební, externista   

Vědeckovýzkumná činnost

Zaměřena postupně na:

enviromentální a energetické aspekty staveb

technika staveb

technika prostředí

optimalizace energetické potřeby staveb

pedagogika

Univerzitní aktivity

akademický pracovník Ústavu techniky staveb FA VUT v Brně, 1994-dosud

vedoucí Ústavu techniky staveb Fakulty architektury VUT v Brně, 2007-2016

vedoucí Ústavu stavitelství Fakulty architektury VUT v Brně, 2005-2007

školitel doktorandského studia, obor architektura, FA VUT Brno, 2003-dosud

školitel doktorandského studia, obor vojenské stavby,TUO Brno,2001-dosud

školitel specialista, doktorandského studia, TUO Brno, 1996 - dosud

člen a předseda AS Fakulta architektury VUT v Brně

člen AS VUT v Brně

člen oborové rady, Fakulta architektury VUT v Brně

člen komisí pro obhajoby disertačních prací na FA VUT v Brně

předseda a člen komisí pro obhajoby disertačních prací na FA STU Bratislava

předseda a člen komisí pro obhajoby disertačních prací na TUO v Brně

Mimouniverzitní aktivity

autorizovaný inženýr v oboru Pozemní stavby

autorizovaný inženýr v oboru Energetické auditorství

předseda zkušební komise ČKAIT, obor Pozemní stavby

spolupráce s Českou energetickou agenturou při MPO ČR, poradenství EKI

spolupráce se Státním fondem rozvoje bydlení, Regionální poradenské středisko

energetické auditorství a energetická certifikace budov

organizace odborných konferencí a seminářů

projekty a realizace

konzultant a propagátor výstavby domů s nízkou spotřebou energie

Spolupráce s průmyslem

spolupráce s firmou na pořádání a organizaci soutěží, člen poroty

ROCKWOOL a.s.,

Saint - Gobain Isover a.s.,

Dekhome

Klíčová slova

životní prostředí,

energetika staveb,

technická zařízení budov,

technika prostředí,

optimalizace energetické potřeby,

pedagogika

Projekty

Garant a řešitel projektu "Modernizace a inovace výuky oboru architektura". Projekt Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky, registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0286, 2006 - 2008.

Vyhodnocení vlivu dodatečného zasklení lodžií na vnitřní prostředí přilehlých obytných prostor. VG - UO - 520 403 13/2003, vnitřní grant UNOB, 2003 - 2004.

Vědecko-výzkumný záměr č. CZ 590016, Česká architektura a urbanizmus v nové situaci, část Enviromentální a energetické aspekty staveb pro bydlení, 2000, VZ CEZ: J 22/98: 264100016

Životní prostředí a energetická optimalizace vojenských objektů, 1998-2002, VV - MO - 251 704 961 13/1. a 2. část.