doc. Ing.

Miloslav Meixner

CSc.

FA, DB – člen

+420 54114 6752
Meixner@fa.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc.

Publikace

 • 2014

  CHYBÍK, J.; MEIXNER, M. Zdravé domy 2014. Zdravé domy 2014. Brno: FA VUT v Brně, 2014. s. 1-170. ISBN: 978-80-214-4912-1.
  Detail

 • 2012

  CHYBÍK, J.; MEIXNER, M. Zdravé domy. Stavebnictví. Stavebnictví. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2012. 202 s. ISBN: 978-80-7204-826-7.
  Detail

 • 2007

  POSLUŠNÁ, I.; MEIXNER, M. Moderní panelový byt. Brno: ERA, 2007. s. 38-71.
  Detail

  MEIXNER, M. Perspektiva stanovení energetické náročnosti budov v kontextu souvislostí evropských norem. Banská Štiavnica: FA STU Bratislava, 2007. s. 17-17.
  Detail

  MEIXNER, M. Perspektiva stanovení energetické náročnosti budov v kontextu souvislostí evropských norem. In Konštrukcie v súčasnej architektuře. Banská Štiavnica: FA STU Bratislava, 2007. s. 87-95. ISBN: 978-80227-2777- 8.
  Detail

 • 2006

  VAVERKA, J.; MEIXNER, M.; HIRŠ, J. Stavební tepelná technika a energetika budov. 1. 1. VUT Brno: Vutium, 2006. ISBN: 80-214-2910- 0.
  Detail

  MEIXNER, M. Vytvoření podpůrného systému přípravy absolventů UK pro trh práce - posudek výzkumného úkolu. 2006.
  Detail

  MEIXNER, M. Role architekta v systému projektování. Aspekty udržitelného rozvoje stavění. Kruh u Jilemnice: ČVUT, 2006. s. 15-20.
  Detail

  PhDr. Hana Urychová. Vytvoření podpůrného systému přípravy absolventů UK pro trh práce. UK Praha: UK Praha, 2006. s. 1-2.
  Detail

 • 2005

  MEIXNER, M. Systémové projektování. In FA VUT. Brno: FA VUT, 2005. s. 9-12. ISBN: 80-214-3040- 0.
  Detail

  MEIXNER, M. Humanizace a regenerace obytného prostředí v panelovém sídlišti. In FA STUBA. Kočovce, Slovensko: FA STUBA, 2005. s. 78-86. ISBN: 80-227-2215- 4.
  Detail

  MEIXNER, M. Prostorová tuhost kontejnerů rozvinutelného obytného systému pro použití v polních podmínkách - posudek. 2005.
  Detail

  MEIXNER, Miloslav. Prostorová tuhost kontejnerů rozvinutelného obytného systému pro použití v polních podmínkách. posudek doktorské práce. Brno: VA Brno, 2005. s. 1-3.
  Detail

 • 2004

  MEIXNER, Miloslav. Řešení účelových staveb pro rychlé nasazení AČR. posudek habilitační práce. VA Brno: VA Brno, 2004. s. 1-4.
  Detail

  MEIXNER, Miloslav. Effects of additional- glazing of interior balconies of panel houses on interior thermal and humidity microclimate. In FA STUBA. Kočovce, Slovensko: FA STUBA, 2004. s. 29-37. ISBN: 80-227-2077- 1.
  Detail

 • 2003

  MEIXNER, Miloslav. Riešenie architektonického diela v kontexte s požiadavkami požiarnej ochrany. posudek dizertační práce. FA STUBA: FA VUT Brno, 2003.
  Detail

  MEIXNER, M. Optimální tloušťka doplňkové tepelné izolace obvodového pláště budovy. In Budova a energia 5. FaSt TU. TU Košice, Podbanské, SK: TU Košice, 2003. s. 69-77.
  Detail

  MEIXNER, Miloslav. Posouzení defektů kritických tepelných mostů bytového domu. posudek. Brno: 2003. s. 4-28.
  Detail

 • 2002

  MEIXNER, Miloslav. Regenerace panelových sídlišť. habilitační práce. Brno: VA Brno, 2002. s. 1-112.
  Detail

  MEIXNER, Miloslav. Energetika budov. příručka. Brno: EON - JME, 2002. s. 1-46.
  Detail

  MEIXNER, M. Tepelná ochrana budov. VA Brno. VA Brno: VA Brno, 2002. s. 3-102. ISBN: 80-85895-03- X.
  Detail

 • 2001

  MEIXNER, Miloslav. Regenerace panelových domů z hlediska energetiky a techniky prostředí. sborník mezinárodní konference. Podbanské: TU Košice, 2001. s. 62-72.
  Detail

  MEIXNER, M. Regenerace panelových domů z hlediska energetiky a techniky prostředí. In Budova a energia. Podbanské: COPYVAIT Košice, 2001. s. 133 ( s.)ISBN: 80-7099-694- 3.
  Detail

  MEIXNER, Miloslav. Posouzení vnitřního mikroklima a defektů kritických tepelných mostů bytového domu. posudek. Brno: Stavos, 2001. s. 3-32.
  Detail

  MEIXNER, M. Systémy zateplování – optimalizace návrhu tloušťky tepelné izolace. In Aplikace vláknitých tepelných izolací v energeticky úsporných projektech. Brno: FA VUT v Brně, 2001. s. 12 ( s.)
  Detail

  MEIXNER, M. Regenerace domů postavených panelovou technologií z hlediska energetiky staveb. In Progresivní technologie ve stavebnictví. Brno: VA Brno, 2001. s. 32 ( s.)
  Detail

  MEIXNER, M. Regenerace panelových domů z hlediska energetiky a techniky prostředí. In Regenerace sídlišť, opravy, modernizace a rekonstrukce bytových domů postavených panelovou technologií. Brno: RPS MPO při FA VUT v Brně, 2001. s. 14 ( s.)
  Detail

  MEIXNER, Miloslav. Potenciál úspor energie v budovách. In sborník semináře. Brno: FA VUT Brno, 2001. s. 23-31.
  Detail

  MEIXNER, Miloslav. Energie, životní prostředí a škola. In sborník konference. Brno: PdF MU Brno, 2001. s. 49-62.
  Detail

  MEIXNER, Miloslav. Potenciál úspor energie v budovách z hlediska energetiky staveb a techniky prostředí. In sborník konference. Ostrava: DT Ostrava, 2001. s. 65-73.
  Detail

 • 2000

  MEIXNER, Miloslav. Vyhodnocení kročejové neprůzvučnosti. zpráva. Pardubice: VČStavební, 2000. s. 4-19.
  Detail

  MEIXNER, Miloslav. Soubor odborných textů - Tepelná ochrana budov. odborné texty. Brno: JME Brno, 2000. s. 1-51.
  Detail

  MEIXNER, Miloslav. Energeticky vědomá modernizace vojenských budov. In sborník. VA Brno: VA Brno, 2000. s. 8-20.
  Detail

  MEIXNER, Miloslav. Analýza energeticky úsporných opatření v budovách. In sborník semináře. Brno: FA VUT, EKIS ČEA, 2000. s. 23-34.
  Detail

  MEIXNER, Miloslav. Optimalizace energetické náročnosti budov. In sborník semináře. JČE, 2000. s. 34-46.
  Detail

  MEIXNER, Miloslav. Energetická náročnost vojenských budov. In sborník semináře. Brno: VA Brno, 2000. s. 12-24.
  Detail

  MEIXNER, Miloslav. Konstrukční energeticky úsporná opatření v budovách. odborné texty. Brno: ENERG, 2000. s. 2-64.
  Detail

 • 1999

  MEIXNER, M. Energetický audit - podmínka vědomé modernizace budov. In Snižování energetické náročnosti budov. DTO. Ostrava: DT Ostrava, 1999. s. 18-24. ISBN: 80-7078-705- 8.
  Detail

  MEIXNER, M. Energetický audit podmínka - vědomé modernizace budov. In sborník konference. Ostrava: DT Ostrava, 1999. s. 36-42.
  Detail

  MEIXNER, M. Analýza a tvorba energeticky úsporných opatření v budovách. In sborník semináře. Brno: FA Brno, EKIS ČEA, 1999. s. 12-23.
  Detail

  MEIXNER, Miloslav. Energy audit of building objects. sborník mezinárodní konference. VA Brno, 1999. s. 26-33.
  Detail

  MEIXNER, Miloslav. Solar arrangement for heating- up hot water. sborník mezinárodní konference. VA Brno, 1999. s. 35-45.
  Detail

  MEIXNER, Miloslav. The flat plate solar collector. sborník mezinárodní konferece. VA Brno, 1999. s. 46-51.
  Detail

  MEIXNER, Miloslav. Energy audit - prerequisite to energy- conscious modernisation of buildings. sborník mezinárodní konference. 1999. Stfa TU Košice, 1999. s. 42-48.
  Detail

  MEIXNER, Miloslav. One form of device used of solar collection. sborní mezinárodní konference. TU Košice, 1999. s. 44-50.
  Detail

  MEIXNER, Miloslav. Tepelná ochrana budov. Odborná příručka. JME Brno, 1999. s. 2-49.
  Detail

  MEIXNER, Miloslav. Energetika budov. příručka. JME. Brno: JME Brno, 1999. s. 1-42.
  Detail

  MEIXNER, Miloslav. Bilance energetických potřeb v budovách. Moravská reklamní, 1999. s. 12-18.
  Detail

 • 1998

  MEIXNER, M. Racionalizace systému vytápění kasárenského celku použitím jednotrubkových soustav. In SSborník VA 1998. Brno: VA Brno, 1998. s. 2-23.
  Detail

  MEIXNER, Miloslav. Energetický audit učebního pavilonu. Energetický audit. ČEA, 1998. s. 1-16.
  Detail

  MEIXNER, Miloslav. Energetická náročnost ohřevu teplé vody. periodikum. Moravská reklamní, 1998. s. 25-31.
  Detail

  MEIXNER, Miloslav. Propan - zkapalněný uhlovodíkový plyn. Moravská reklamní, 1998. s. 12-17.
  Detail

  MEIXNER, M. Tepelná ochrana budov. sborník. JME Brno, 1998. s. 12-19.
  Detail

  MEIXNER, Miloslav. Umělé osvětlení z hlediska energetické náročnosti. Ateliér. periodikum. Moravská reklamní, 1998. s. 24-29.
  Detail

  MEIXNER, M. Propan - zkapalněný uhlovodíkový plyn. In odborný časopis. 1998. Brno: ATELIER, 1998. s. 15-21.
  Detail

  MEIXNER, M. Energetický audit stavebních objektů. In Sborník semináře. VA Brno, 1998. s. 12-19.
  Detail

  MEIXNER, M. Stručný popis solárního zařízení. In sborník semináře. FA VUT Brno, 1998. s. 12-21.
  Detail

  MEIXNER, M. Energetický audit budov. In sborník konference. DT Ostrava, 1998. s. 18-22.
  Detail

 • 1997

  MEIXNER, M. Tepelná ochrana budov. In Sborník semináře. Wienerberger a.s., 1997. s. 24-33.
  Detail

  MEIXNER, M. Tepelný odpor stavebních konstrukcí. In Sborník. DT Zlín, 1997. s. 32-42.
  Detail

  MEIXNER, M. Energetická náročnost budov. In Sborník semináře. VA Brno, 1997. s. 23-33.
  Detail

 • 1995

  MEIXNER, M. Technická zařízení budov - elektrorozvody, cvičení. cvičení. VA Brno: VA Brno, 1995. s. 1-52.
  Detail

 • 1993

  MEIXNER, Miloslav. Technická zařízení budov - voda a kanalizace, cvičení. practice. VA Brno: VA Brno, 1993. s. 1-99.
  Detail

 • 1992

  MEIXNER, M. Podlahové vytápění teplovodní. In Sborník konference VA 1992. Brno: VA Brno, 1992. s. 26-38.
  Detail

  MEIXNER, M. Plastové rozvody ve zdravotechnice a vytápění budov. In Sborník konference VA. VA Brno, 1992. s. 19-25.
  Detail

 • 1991

  MEIXNER, Miloslav. Stavební tepelná technika a akustika, a osvětlení, cvičení. cvičení, practice. VA Brno: VA Brno, 1991. s. 1-29.
  Detail

 • 1990

  MEIXNER, Miloslav. Úspora energie pro vytápění zpřesněním topných režimů. VA Brno, 1990. s. 1-110.
  Detail

  MEIXNER, Miloslav. Stavební tepelná technika a akustika a osvětlení, přednášky. přednášky, lectures. VA. VA Brno: VA Brno, 1990. s. 1-123.
  Detail

  MEIXNER, M. Úspora energie pro vytápění zpřesněním topných režimů. In Sborník konference VA. VA Brno, 1990. s. 78-96.
  Detail

  MEIXNER, M. Optimalizace režimu vytápění. In Sborní VA, řada B, 1990. Brno: VA Brno, 1990. s. 21-32.
  Detail

 • 1989

  MEIXNER, M. Úspora energie pro vytápění zpřesněním topných režimů. In Sborník VA - 1989. VA Brno, 1989. s. 45-59.
  Detail

 • 1987

  MEIXNER, Miloslav. Technická zařízení budov - elektorozvody. přednášky, lectures. VA Brno: VA Brno, 1987. s. 1-119.
  Detail

  MEIXNER, Miloslav. Technická zařízení budov - vzduchtechnika. přednášky, lectures. VA. VA Brno: VA Brno, 1987. s. 1-103.
  Detail

 • 1986

  MEIXNER, Miloslav. Technická zařízení budov - voda a kanalizace. přednášky, lectures. VA Brno: VA Brno, 1986. s. 1-176.
  Detail

 • 1985

  MEIXNER, Miloslav. Technická zařízení budov - vytápění. přednášky, lectures. VA. VA Brno: VA Brno, 1985. s. 1-179.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.