doc. Ing.

Miloš Hammer

CSc.

FSI, ÚAI OA – docent

+420 54114 2194
hammer@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Miloš Hammer, CSc.

Publikace

 • 2020

  HAMMER, M.; NAHODIL, P. Elektrodiagnostika jako součást multiparametrické diagnostiky v průmyslové praxi. Český Těšín: Trade Media International,s.r.o, 2020. s. 11-15.
  Detail

  NAHODIL, P.; HAMMER, M. Analýza statorového proudu asynchronního motoru při různých zatíženích a poruchách. VŠB TU Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2020. s. 67-76.
  Detail

 • 2019

  HAMMER, M.; OPOČENSKÁ, H.; TŮMA, Z. Audit provozu KFT s ohledem na jeho údržbu. VUT Brno: VUT Brno, 2019. s. 1-48.
  Detail

  JANKOVÝCH, R.; HAMMER, M.; HOLUB, M.; HARČARÍK, M.; LIPUS, T. Měřicí zpráva II. Návrh nových metrologických diagnostických parametrů. VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019. s. 1-82.
  Detail

  JANKOVÝCH, R.; HAMMER, M.; LIPUS, T. Metodika I. Metodika pro on-line diagnostiku. VUT FSI Brno: VUT FSI Brno, 2019. s. 1-71.
  Detail

 • 2018

  JANKOVÝCH, R.; HAMMER, M. Měřicí zpráva I- testování funkčního vzorku on-line systému vibrační diagnostiky. 2018. s. 1-52.
  Detail

  JANKOVÝCH, R.; HAMMER, M. Metodika II pro bezdrátový systém GTI. VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství: 2018. s. 1-32.
  Detail

 • 2017

  FEDORYCHEVA, I.; HAMMER, M. IDENTIFICATION OF SAFETY CULTURE LEVEL USING QUESTIONNAIRE SURVEYS. MM Science Journal, 2017, č. 5, s. 2063-2068. ISSN: 1805-0476.
  Detail | WWW

  OPOČENSKÁ, H.; NAHODIL, P.; HAMMER, M. USE OF MULTIPARAMETRIC DIAGNOSTICS IN PREDICTIVE MAINTENANCE. MM Science Journal, 2017, č. 5, s. 2090-2093. ISSN: 1805-0476.
  Detail | WWW

  MOSYURCHAK, A.; VESELKOV, V.; TURYGIN, A.; HAMMER, M. PROGNOSIS OF BEHAVIOUR OF MACHINE TOOL SPINDLES, THEIR DIAGNOSTICS AND MAINTENANCE. MM Science Journal, 2017, č. 5, s. 2100-2104. ISSN: 1805-0476.
  Detail | WWW

  HOLUB, O.; HAMMER, M. DIAGNOSTICS AND MAINTENANCE OF MACHINE TOOL SPINDLES- NEW VIEWS. MM Science Journal, 2017, č. 5, s. 2094-2099. ISSN: 1805-0476.
  Detail | WWW

  NAHODIL, P.; HAMMER, M. SELECTED CHARACTERISTICS AND DIAGNOSTICS OF MOTOR POWERED BY FREQUENCY CONVERTER. MM Science Journal, 2017, č. 5, s. 2077-2084. ISSN: 1805-0476.
  Detail | WWW

 • 2016

  OPOČENSKÁ, H.; HAMMER, M. RELIABILITY CENTRED MAINTENANCE. MM Science Journal, 2016, č. 5, s. 1451-1455. ISSN: 1803-1269.
  Detail

  TURYGIN, A.;MOSYURCHAK, A.;ZHALO, M.;HAMMER, M. MAINTENANCE AND TECHNICAL DIAGNOSTICS OF MACHINE TOOLS. MM Science Journal, 2016, roč. 2016, č. 5, s. 1491-1496. ISSN: 1805-0476.
  Detail | WWW

  LIPUS, J.; JANKOVÝCH, R.; HAMMER, M.; LIPUS, T. VIBRATION AND RELATED DIAGNOSTICS OF MOTORS AND GENERATORS. MM Science Journal, 2016, č. 6, s. 1639-1642. ISSN: 1805-0476.
  Detail | WWW

  OPOČENSKÁ, H.; HAMMER, M. USE OF TECHNICAL DIAGNOSTICS IN PREDICTIVE MAINTENANCE. In 17th MECHATRONIKA 2016 Proceedings of the 2016 17th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME) 2016. CR: 2016. s. 317-322. ISBN: 978-80-01-05882-4.
  Detail

 • 2015

  JANKOVÝCH, R.; HAMMER, M.; HARČARÍK, M. BORE QUALITY OF SHOTGUN BARREL BLANKS. MM Science Journal, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 728-730. ISSN: 1805-0476.
  Detail | WWW

  FEDORYCHEVA, I.; HAMMER, M. A DESCRIPTION OF SAFETY TRIAD MODELS OF SAFETY CULTURE AS A TOOL IN HUMAN PERFORMANCE RESEARCH. MM Science Journal, 2015, č. 4, s. 768-771. ISSN: 1805-0476.
  Detail

  FEDORYCHEVA, I.; HAMMER, M. A DESCRIPTION OF METHODS AND TECHNIQUES OF SAFETY CULTURE RESEARCH. MM Science Journal, 2015, č. 4, s. 756-759. ISSN: 1805-0476.
  Detail

  VESELKOV, V.; ZHALO, M.; TURYGIN, A.; HAMMER, M.; JANKOVÝCH, R. CONTRIBUTION TO DIAGNOSTICS OF ASYNCHRONOUS MOTORS. MM Science Journal, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 739-743. ISSN: 1805-0476.
  Detail

  JANKOVÝCH, R.; BUDÍK, T.; HAMMER, M. Operational Limits in Vibration Diagnostics. Advances in Intelligent Systems and Computing, 2015, roč. 1, č. 393, s. 13-18. ISSN: 2194-5357.
  Detail | WWW

  OPOČENSKÁ, H.; HAMMER, M. CONTRIBUTION TO MAINTENENCE ISSUES IN COMPANY PRACTICE. MM Science Journal, 2015, č. 12, s. 748-755. ISSN: 1805-0476.
  Detail

  KUTÁLEK, D.; HAMMER, M. VIBRATION DIAGNOSTICS OF ROLLING BEARINGS USING THE TIME SERIES ANALYSIS. MM Science Journal, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 717-721. ISSN: 1805-0476.
  Detail

  JANKOVÝCH, R.; BUDÍK, T.; HAMMER, M.; LIPUS, T. VIBRATION DIAGNOSTICS OF HYDRAULIC ROTATOR. MM Science Journal, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 760-763. ISSN: 1805-0476.
  Detail | WWW

 • 2012

  HAMMER, M.; ERTL, J.; JANDA, O.; BARVENČÍK, O.; MINISTR, M. Predikce poruch výkonových olejových transformátorů na základě časových řad a fuzzy přístupů. Technická diagnostika, 2012, roč. 21, č. z1/ 2012, s. 69-75. ISSN: 1210- 311X.
  Detail

  HAMMER, M.; ERTL, J. Metodika určení roku dožití výkonových olejových transformátorů. Electro, 2012, roč. 22, č. 3, s. 62-64. ISSN: 1210- 0889.
  Detail

  HAMMER, M.; CVEŠPR, P. Komplexní přístup k řízení životnosti výkonových olejových transformátorů – 1. část: Úvod do problematiky. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 17, s. 1-6. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  HAMMER, M.; CVEŠPR, P. Komplexní přístup k řízení životnosti výkonových olejových transformátorů – 2. část: Procesní přístup. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 18, s. 1-6. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  HAMMER, M.; CVEŠPR, P. Komplexní přístup k řízení životnosti výkonových olejových transformátorů – 3. část: Přístup z pohledu dat. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 19, s. 1-5. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  HAMMER, M.; JANDA, O.; ERTL, J. Využití vybraných soft-computingových metod v diagnostice výkonových olejových transformátorů - 1. část. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 33, s. 1-13. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  HAMMER, M.; JANDA, O.; ERTL, J. Model Parameters Optimization for State Assessment of Power Oil Transformers. Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum. net, 2012, roč. 7, č. 2012, s. 1-13. ISSN: 1214- 7044.
  Detail

  HAMMER, M.; JANDA, O.; ERTL, J. Využití vybraných soft-computingových metod v diagnostice výkonových olejových transformátorů - 3. část. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 33, s. 1-7. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  HAMMER, M.; ERTL, J.; JANDA, O. Cox Model in Reliability Theory of Power Oil Transformers. International Review on Modelling and Simulations, 2012, roč. 5, č. 2, s. 953-959. ISSN: 1974- 9821.
  Detail

  HAMMER, M.; ERTL, J.; JANDA, O. Estimation of Reliability Characteristics of Power Oil Transformers. Engineering Mechanics, 2012, roč. 19, č. 1, s. 61-73. ISSN: 1802- 1484.
  Detail

  HAMMER, M.; ERTL, J.; JANDA, O. Predikce vícestavové spolehlivosti výkonových olejových transformátorů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 63, s. 1-8. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  HAMMER, M.; ERTL, J.; JANDA, O. Návrh spolehlivostního modulu expertního systému pro vyhodnocení stavu výkonových olejových transformátorů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 64, s. 1-8. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  HAMMER, M.; JANDA, O.; ERTL, J. Využití vybraných soft-computingových metod v diagnostice výkonových olejových transformátorů - 2. část. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 33, s. 1-14. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

 • 2011

  HAMMER, M.; ERTL, J.; BARVENČÍK, O.; KUTÁLEK, D. Využití časových řad v diagnostice výkonových olejových transformátorů - 1. část. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011, č. 30, s. 1-7. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  HAMMER, M.; ERTL, J.; BARVENČÍK, O.; KUTÁLEK, D. Využití časových řad v diagnostice výkonových olejových transformátorů - 2. část. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011, č. 31, s. 1-9. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  HAMMER, M.; ERTL, J.; BARVENČÍK, O.; KUTÁLEK, D. Využití časových řad v diagnostice výkonových olejových transformátorů - 3. část. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011, č. 32, s. 1-9. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  HAMMER, M.; JANDA, O. Expertní systémy v diagnostice transformátorů - 1. část. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011, č. 28, s. 1-12. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  HAMMER, M.; JANDA, O. Expertní systémy v diagnostice transformátorů - 2. část. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011, č. 28, s. 1-12. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  JANDA, O.; HAMMER, M.; ERTL, J.; MINISTR, M. Application of Fuzzy Logic in Power Oil Transformers Diagnostics. MM Science Journal, 2011, roč. 4, č. 3, s. 319-325. ISSN: 1803- 1269.
  Detail

  HAMMER, M.; MINISTR, M.; ERTL, J.; JANDA, O.; BARVENČÍK, O. Power Oil Transformer Reliability Assessment Based on Fuzzy Inference Systems and Time Series Analysis. Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum. net, 2011, roč. 6, č. 1, s. 5-16. ISSN: 1214- 7044.
  Detail

  MINISTR, M.; HAMMER, M.; ERTL, J.; JANDA, O. Ratio Methods Confrontation of Dissolved Gas Analysis. MM Science Journal, 2011, roč. 4, č. 3, s. 228-236. ISSN: 1803- 1269.
  Detail

  JANDA, O.; HAMMER, M.; MINISTR, M.; ERTL, J. Adaptive Neuro- Fuzzy Inference System for Power Oil Transformer Diagnostics. MM Science Journal, 2011, roč. 4, č. 3, s. 325-331. ISSN: 1803- 1269.
  Detail

  HAMMER, M.; ERTL, J.; BARVENČÍK, O.; KUTÁLEK, D. Příspěvek k rozboru spolehlivosti výkonových olejových transformátorů - 1. část. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011, č. 52, s. 1-9. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  HAMMER, M.; ERTL, J.; BARVENČÍK, O.; KUTÁLEK, D. Příspěvek k rozboru spolehlivosti výkonových olejových transformátorů - 2. část. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011, č. 53, s. 1-8. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  HAMMER, M.; ERTL, J.; BARVENČÍK, O.; KUTÁLEK, D. Příspěvek k rozboru spolehlivosti výkonových olejových transformátorů - 3. část. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011, č. 54, s. 1-7. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  ERTL, J.; HAMMER, M.; MINISTR, M.; JANDA, O. Failure Probability Prediction of Power Oil Transformers. MM Science Journal, 2011, roč. 4, č. 3, s. 237-246. ISSN: 1803- 1269.
  Detail

 • 2010

  MINISTR, M.; HAMMER, M. Contribution to On- line Diagnostics of Power Oil Transformers. Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum. net, 2010, roč. 5, č. 1, s. 30-36. ISSN: 1214- 7044.
  Detail

  ŠIMKOVÁ, M.; HAMMER, M. VYUŽITÍ EXPERTNÍCH SYSTÉMŮ V DIAGNOSTICE TRANSFORMÁTORŮ. Ostrava: ATD ČR, 2010. s. 386-391.
  Detail

  HAMMER, M.; PAVLÍK, J. Harmonická analýza výstupních napětí vybraných generátorů. Brno: VUT Fakulta strojního inženýrství, 2010.
  Detail

  ŠIMKOVÁ, M.; HAMMER, M. Vybrané metody analýzy plynů v diagnostice výkonových olejových transformátorů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 65, s. 1-7. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

 • 2009

  LATINA, P.; HAMMER, M.; PAVLÍK, J. Diagnostika stavu vysokonapěťových točivých strojů s využitím neuronových sítí. In Mezinárodní konference učitelů elektrotechniky SEKEL 2009. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. s. 132-134. ISBN: 978-80-214-3934- 4.
  Detail

  ŠIMKOVÁ, M.; MINISTR, M.; HAMMER, M. Expert Systems in Transformer Diagnostics. In Recent advances in Mechatronics 2008- 2009. Berlin: Springer- Verlag Berlin Heidelberg, 2009. s. 145-150. ISBN: 978-3-642-05021- 3.
  Detail

  LATINA, P.; PAVLÍK, J.; HAMMER, M. Neural networks: Off-Line Diagnostic Tools of High- Voltage Electric Machines. In Recent Advances in mechatronics 2008- 2009. Berlin: Springer Berlin Heidelberg, 2009. s. 133-137. ISBN: 978-3-642-05021- 3.
  Detail

  ŠIMKOVÁ, M.; MINISTR, M.; HAMMER, M. Diagnostika transformátorů s využitím expertních systémů. In Mezinárodní konference učitelů elektrotechniky SEKEL 2009. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. s. 167-169. ISBN: 978-80-214-3934- 4.
  Detail

  HAMMER, M.; MINISTR, M.; ŠIMKOVÁ, M. Artificial Intelligence in Diagnostics of Electric Machines. In Recent advances in Mechatronics 2008 - 2009. Berlin: Springer- Verlag Berlin Heidelberg, 2009. s. 139-144. ISBN: 978-3-642-05021- 3.
  Detail

  HAMMER, M. Metody umělé inteligence v diagnostice elektrických strojů. Elektrotechnika. Elektrotechnika. Praha: BEN- technická literatura, 2009. 400 s. ISBN: 978-80-7300-231- 2.
  Detail

  HAMMER, M.; LATINA, P. Stejnosměrné diagnostické zkoušky: výzkumná zpráva projektu MPO ČR Praha FI-IM5/173: Metodika stanovení životnosti vysokonapěťových izolačních systémů točivých strojů. 2009.
  Detail

  HAMMER, M.; PAVLÍK, J. Vliv způsobu napájení na výsledky zkoušek. Výzkumná zpráva. Brno: VUT Fakulta strojního inženýrství, 2009.
  Detail

  HAMMER, M.; PAVLÍK, J. Stejnosměrné diagnostické zkoušky - výsledky měření a jejich rozbor: dílčí rozpracovaná výzkumná zpráva. Brno: VUT Fakulta strojního inženýrství, 2009.
  Detail

  HAMMER, M.; MINISTR, M. Překlad normy IEEE Recommended Practice for Testing Insulation Resistance of Rotating Machinery. 2009.
  Detail

  HAMMER, M.; MINISTR, M. Diagnostické zkoušky - seznam norem: výzkumná zpráva. 2009.
  Detail

  HAMMER, M.; MINISTR, M. Diagnostické zkoušky - teorie pro výpočet nejistot: výzkumná zpráva. 2009.
  Detail

  HAMMER, M.; LATINA, P. Střídavé diagnostické zkoušky: výzkumná zpráva projektu MPO ČR Praha FI-IM5/173: Metodika stanovení životnosti vysokonapěťových izolačních systémů točivých strojů. 2009.
  Detail

  HAMMER, M.; ŠIMKOVÁ, M. Databáze zkoušek elektrických strojů točivých. 2009.
  Detail

 • 2008

  HAMMER, M. Expertní systémy v diagnostice elektrických strojů točivých. In Technická diagnostika. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2008. s. 18-19. ISSN: 1210-311X.
  Detail

  ŠIMKOVÁ, M.; HAMMER, M. EXPERTNÍ SYSTÉMY V DIAGNOSTICE TRANSFORMÁTORŮ. In TD 2008 - DIAGON 2008. Zlín: Academia centrum UTB, 2008. s. 23-27. ISBN: 978-80-7318-707- 1.
  Detail

 • 2007

  HAMMER, M. Prognostická diagnostika neuronovou sítí. In Diagnostika 07. Elektrotechnika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. s. 30-33. ISBN: 978-80-7043-557- 1.
  Detail

  HAMMER, M. Modernizace výuky elektrotechniky na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. In Setkání kateder elektrotechniky SEKEL 2007. Elektrotechnika. Praha: ČVUT Praha, 2007. s. 48-54. ISBN: 978-80-01-03804- 8.
  Detail

  HAMMER, M. Diagnostika elektrických strojů točivých. In 9. mezinárodní seminář vysokého napětí - sborník přednášek. Elektrotechnika. Havířov: AGENTURA IRIS, 2007. s. 76-83.
  Detail

 • 2006

  HAMMER, M.; LATINA, P.; KOLČABA, J.; KRATOCHVÍL, P. Artificial Intelligence for Diagnostics State of Electric Rotary Machine. In XLII International Symposium on Electrical Machines. Cracow, Poland: Witold Rams, 2006. s. 311-314. ISBN: 83-88309-36- 6.
  Detail

  HAMMER, M.; KRATOCHVÍL, P. Aplikace umělé inteligence v diagnostice izolačních materiálů. FEL ZČU Plzeň, FSI VUT Brno: ZČU Plzeň, 2006. s. 1-84.
  Detail

  HAMMER, M. Elektrotechnika a elektronika. Elektrotechnika a elektronika. skripta. Brno: CERM,s.r. o Brno, 2006. s. 1-134. ISBN: 80-214-3334- 5.
  Detail

 • 2005

  HAMMER, M.; ŘÍHA, Z.; LATINA, P.; KOLČABA, J. ZÁVISLOST VÝSLEDKŮ PREDIKCE IZOLAČNÍHO MATERIÁLU NA TYPU FUZZY NEURONOVÉ SÍTĚ. In Diagnostika 05. Plzeň - Něčtiny, Česká Republika: Západočeská univerzita v Plzni, 2005. s. 294-297. ISBN: 80-7043-368- X.
  Detail

  HAMMER, M.; ŘÍHA, Z.; LATINA, P.; KOLČABA, J. VLIV VSTUPNÍCH PARAMETRŮ FUZZY NEURONOVÉ SÍTĚ NA DIAGNOSTIKU IZOLAČNÍHO MATERIÁLU RELANEX. In Diagnostika 05. Plzeň - Něčtiny, Česká Republika: Západočeská univerzita v Plzni, 2005. s. 290-293. ISBN: 80-7043-368- X.
  Detail

  HAMMER, M.; ŘÍHA, Z.; LATINA, P. LIFETIME PREDICTION OF INSULATING MATERIALS BY FUZZY- NEURAL NETWORKS AND EXPERT SYSTEMS. In ICPR- 18. Fisciano, Italy: University of Salerno, 2005. s. - (- s.)ISBN: 88-87030-96- 0.
  Detail

  HAMMER, M.; LATINA, P.; ŘÍHA, Z.; KOLČABA, J. DIAGNOSTIKA ŽIVOTNOSTI IZOLAČNÍHO MATERIÁLU ELEKTRICKÉHO TOČIVÉHO STROJE NEURONOVÝMI SÍTĚMI. In TD2005 - DIAGON 2005. Zlín, Česká Republika: Academi centrum UTB, 2005. s. 130-133. ISBN: 80-7318-293- 9.
  Detail

  HAMMER, M.; ŘÍHA, Z.; LATINA, P.; KOLČABA, J. FUZZY NEURONOVÁ SÍŤ JAKO PREDIKTOR ŽIVOTNOSTI IZOLAČNÍHO MATERIÁLU RELANEX. In TD2005 - DIAGON 2005. Zlín, Česká Republika: Academi centrum UTB, 2005. s. 55-60. ISBN: 80-7318-293- 9.
  Detail

  HAMMER, M.; SZABÓ, R.; SVOBODA, J. INFLUENCE OF THE FUZZY MODEL SUGENO PARAMETERS FOR PREDICTION OF THE LIFETIME OF RELANEX INSULATING MATERIAL. In ICIT 2005. Celje, Slovenia: CAMERA grafična priprava d.o. o., 2005. s. 321-324. ISBN: 961-90401-9- 8.
  Detail

  HAMMER, M.; LATINA, P.; ŘÍHA, Z. THE EXPERT SYSTEM AS A LIFETIME DIAGNOSTIC AND PROGNOSTIC TOOL. In SME 2005. Opole, Poland: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej - opole 2005, 2005. s. 580-582. ISBN: 83-88492-74- 8.
  Detail

  HAMMER, M.; ŘÍHA, Z.; LATINA, P. THE LIFETIME PREDICTION OF INSULATING MATERIAL BY FUZZY NEURAL NETWORKS. In SME 2005. Opole, Poland: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej - opole 2005, 2005. s. 509-512. ISBN: 83-88492-74- 8.
  Detail

  HAMMER, M.; ŘÍHA, Z.; LATINA, P. DEPENDING OF LIFETIME PREDICTION OF INSULATIVE MATERIAL ON THE TYPE OF FUZZY NEURAL NETWORK. In UBR- CORR Studa and Control of Corroslon in the Perspective of Sustalnable Development of Urban Distribution Grids. Sibiu, Romania: 2005. s. 160-162. ISBN: 973-718-259- 6.
  Detail

  HAMMER, M.; LATINA, P.; ŘÍHA, Z. THE USE OF NEURAL NETWORK FOR DIAGNOSTICS REMANENT LIFETIME OF INSULATING MATERIAL. In UBR- CORR Study and Control of Corroslon in the Perspective of Sustalnable Development of Urban Distribution Grids. Sibiu, Romania: 2005. s. 163-165. ISBN: 973-718-259- 6.
  Detail

  HAMMER, M.; ŘÍHA, Z.; LATINA, P. INFLUENCE OF FUZZY NEURAL NETWORK INPUT PARAMETERS ON MODELING PROCESS OF INSULATIVE MATERIAL. In UBR- CORR Study and Control of Corroslon in the Perspective of Sustalnable Development of Urban Distribution Grids. Sibiu, Romania: 2005. s. 153-155. ISBN: 973-718-259- 6.
  Detail

  HAMMER, M.; ŘÍHA, Z.; LATINA, P. FUZZY NEURAL NETWORK AS A LIFETIME PREDICTOR OF INSULATIVE MATERIAL. In UBR- CORR Study and Control of Corroslon in the Perspective of Sustalnable Development of Urban Distribution Grids. Sibiu, Romania: 2005. s. 146-148. ISBN: 973-718-259- 6.
  Detail

  HAMMER, M.; LATINA, P.; ŘÍHA, Z. DIAGNOSTICS OF INSULATING MATERIAL BY MEANS OF EXPERT SYSTEM. In UBR- CORR Study and Control of Corroslon in the Perspective of Sustalnable Development of Urban Distribution Grids. Sibiu, Romania: 2005. s. 139-141. ISBN: 973-718-259- 6.
  Detail

  KNOFLÍČEK, R.; KOLÍBAL, Z.; HAMMER, M. Doprava ve výrobních systémech - mobilní robot VUTBOT 2. AT& P Journal, 2005, roč. XII, č. 2/ 2005, s. 50-52. ISSN: 1335- 2237.
  Detail

  HAMMER, M. Expertní Systémy v Diagnostice Izolačních Systémů Elektrických Strojů pro Energetické a Strojírenské Aplikace. Elektrotechnika. Elektrotechnika. Brno, Česká Republika: VUT- Brno, 2005. 155 s. ISBN: 80-214-3120- 2.
  Detail

  HAMMER, M.; KOLČABA, J.; LATINA, P.; ŘÍHA, Z. VLIV NASTAVENÍ FUZZY NEURONOVÉ SÍTĚ PRO PREDIKCI ŽIVOTNOSTI IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ. In Diagnostika 05. Plzeň- Něčtiny, Česká Republika: Západočeská univerzita v Plzni, 2005. s. 278-281. ISBN: 80-7043-368- X.
  Detail

  HAMMER, M.; LATINA, P.; KOLČABA, J.; ŘÍHA, Z. EXPERTNÍ SYSTÉM JAKO DIAGNOSTICKÝ NÁSTROJ PRO IZOLAČNÍ MATERIÁL ELEKTRICKÉHO STROJE TOČIVÉHO. In Diagnostika 05. Plzeň - Něčtiny, Česká Republika: Západočeská univerzita v Plzni, 2005. s. 282-285. ISBN: 80-7043-368- X.
  Detail

  HAMMER, M.; LATINA, P.; ŘÍHA, Z.; KOLČABA, J. VYUŽITÍ UMĚLÉ INTELIGENCE PRO DIAGNOSTIKU ŽIVOTNOSTI IZOLAČNÍHO MATERIÁLU REÁLNÉHO ELEKTRICKÉHO TOČIVÉHO STROJE. In Diagnostika 05. Plzeň - Něčtiny, Česká Republika: Západočeská univerzita v Plzni, 2005. s. 286-289. ISBN: 80-7043-368- X.
  Detail

 • 2004

  HAMMER, M.; VAVRUŠKA, J.; ŘÍHA, Z.; LATINA, P. Investigation of the influence of Sugeno fuzzy regulator parameters on the modelling process of insulating material for electrical rotary machines. APTADM 2004, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 200-203. ISSN: 0324- 9441.
  Detail

  HAMMER, M. Prediction of Remanent Lifetime of Insulating Materials by Means of Fuzzy- Neural Networks. In Odborná konference, ELEN 2004. Praha: ČVUT Praha, 2004. s. 260-262. ISBN: 80-239-3565- 8.
  Detail

  HAMMER, M.; LATINA, P.; ŘÍHA, Z.; VAVRUŠKA, J. The proposal of Sugeno Fuzzy Regulator Parameters, that is Used, for Modelling Process of RELANEX Insulation Material. In XL International Symposium on Electrical Machines SME 2004. Hajnowka (Poland): Hajnowka (Poland), 2004. s. 463 ( s.)ISBN: 83-917944-4- X.
  Detail

  HAMMER, M.; VAVRUŠKA, J.; LATINA, P. Determination of the Influence of Fuzzy Predictor Parameters in Lifetime Prediction of Insulating Material for Electrical Rotary Machines Windings. In XL International Symposium on Electrical Machines SME2004. Hajnowka (Poland): Hajnowka (Poland), 2004. s. 466 ( s.)ISBN: 83-917944-4- X.
  Detail

  HAMMER, M. Vliv parametrů fuzzy regulátoru Sugeno na proces modelování izolačního materiálu. In Sborník 23. Mezinárodní konference DIAGO. Ostrava: HART PRESS, sro. Otrokovice, 2004. s. 104 ( s.)ISBN: 80-248-0465- 4.
  Detail

  HAMMER, M. Vliv parametrů fuzzy prediktoru na predikci zbytkové životnosti izolací elektrických strojů točivých. In Sborník 23. Mezinárodní konference DIAGO (Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení). Ostrava: HART PRESS, sro. Otrokovice, 2004. s. 110 ( s.)ISBN: 80-248-0465- 4.
  Detail

  HAMMER, M.; VAVRUŠKA, J.; ŘÍHA, Z.; LATINA, P. Vliv vstupních parametrů na výsledky modelování neuronovými sítěmi. In Sborník 23. Mezinárodní konference DIAGO (Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení). Ostrava: HART PRESS, sro. Otrokovice, 2004. s. 116 ( s.)ISBN: 80-248-0465- 4.
  Detail

  HAMMER, M.; VAVRUŠKA, J.; LATINA, P. Závislost výsledků predikce na parametrech neuronové sítě. In Sborník 23. Mezinárodní konference DIAGO (Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení). Ostrava: HART PRESS, sro. Otrokovice, 2004. s. 221 ( s.)ISBN: 80-248-0465- 4.
  Detail

  HAMMER, M. Predikce a klasifikace zbytkové životnosti izolačního materiálu vinutí elektrických strojů pomocí neuronové sítě RBF. In Sborník 23. Mezinárodní konference DIAGO (Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení). Ostrava: HART PRESS, sro. Otrokovice, 2004. s. 227 ( s.)ISBN: 80-248-0465- 4.
  Detail

  HAMMER, M.; LATINA, P. LVQ neuronová síť v prognostické klasifikaci zbytkové životnosti izolačního materiálu vinutí elektrických strojů točivých. In Sborník 23. Mezinárodní konference DIAGO (Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení). Ostrava: HART PRESS, sro. Otrokovice, 2004. s. 134 ( s.)ISBN: 80-248-0465- 4.
  Detail

  HAMMER, M. The New Approaches in the Diagnostics of Insulating Materials for Electrical Rotary Machine Windings. In Proceedings of the 2004 IEEE International Conference on Solid Dieletrics. Toulouse (France): Toulouse (France), 2004. s. 679 ( s.)ISBN: 0-7803-8348- 6.
  Detail

  HAMMER, M. Fuzzy Systems for Simulation and Prediction of the Residual Life of Insulating Materials for Electrical Machines Windings. In Proceedings of the 2004 IEEE International Conference on Solid Dieletrics. Toulouse (France): Toulous (France), 2004. s. 542-546. ISBN: 0-7803-8348- 6.
  Detail

  HAMMER, M. The Use of Neural Networks for the Life Prediction of Insulating Material of Electric Rotary Machines. In Proceedings of the 2004 IEEE International Conference on Solid Dieletrics. Toulouse (France): Toulous (France), 2004. s. 546-551. ISBN: 0-7803-8348- 6.
  Detail

  HAMMER, M. Expertní systém jako prediktor a klasifikátor průrazného napětí izolačního materiálu. In 6th International Conference, CPS 2004. Štrbské Pleso (Slovenská republika): Štrbské Pleso (Slovenská republika), 2004. s. 2-7.
  Detail

  HAMMER, M. Využití expertního systému jako preiktoru průrazného napětí izolačního materiálu. In 27. mezinárodní konference s výstavou, DIAGON 2004. Zlín: Academia centrum Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. s. 41-46. ISBN: 80-7318-195- 9.
  Detail

  HAMMER, M. Predikce zbytkové životnosti izolačních materiálů elektrických strojů točivých pomocí fuzzy-neuonových sítí. In . mezinárodní konference s výstavou, DIAGON 2004. Zlín: Academia centrum Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. s. 37-39. ISBN: 80-7318-195- 9.
  Detail

  HAMMER, M.; LATINA, P. Fuzzy-neuronová síť jako prediktor zbytkové životnosti izolačních materiálů pro vinutí elektrických strojů točivých. In 15th International Conference, DISEE 2004. Častá- Píla: Slovak University of Technology Bratislava, 2004. s. 115-117. ISBN: 80-227-2110- 7.
  Detail

  HAMMER, M. The use of the expert system for the breakdown voltage diagnostics of insulating material at electric rotary machine windings. In 3rd International Conference, ICPE- CA 2004. Petrosani: Petrosani (Romania), 2004. s. 115-117. ISBN: 973-718-026- 7.
  Detail

  HAMMER, M. The use of fuzzy-neural networks for prediction of the residual lifetime of insulating materials in electric rotary machines. In 3rd International Conference, ICPE- CA 2004. Petrosani: Petrosani (Romania), 2004. s. 121-125. ISBN: 973-718-026- 7.
  Detail

  HAMMER, M.; LATINA, P. The Influence of Fuzzy Sugeno Regulator Parameters for Modelling Process of Insulating Material, which is Used for Electrical Rotary Machine Windings. In 3rd International Conference, ICPE- CA 2004. Petrosani: Petrosani (Romania), 2004. s. 125-128. ISBN: 973-718-026- 7.
  Detail

  HAMMER, M. Determination of Fuzzy Predictor Parameters Influence in Lifetime Prediction of Insulating Material RELANEX. In 3rd International Conference, ICPE- CA 2004. Petrosani: Petrosani (Romania), 2004. s. 130-133. ISBN: 973-718-026- 7.
  Detail

  HAMMER, M.; LATINA, P. Application of LVQ Neural Network for Prognostic Classification of Residual Lifetime of the Relanex High Voltage Insulation Material. In 3rd International Conference, ICPE- CA 2004. Petrosani: Petrosani (Romania), 2004. s. 135-138. ISBN: 973-718-026- 7.
  Detail

  HAMMER, M. Neural Network with Radial Basis Functions as Residual Lifetime Predictor and Classifier of High Voltage Insulating Materials. In 3rd International Conference, ICPE- CA 2004. Petrosani: Petrosani (Romania), 2004. s. 140-143. ISBN: 973-718-026- 7.
  Detail

  HAMMER, M. Expertní systém jako nástroj prognostické diagnostiky průrazného napětí izolačního materiálu pro VN elektrické točivé stroje. In Odborná konference, ELEN 2004. Praha: ČVUT Praha, 2004. s. 256-258. ISBN: 80-239-3565- 8.
  Detail

  HAMMER, M.; LATINA, P.; ŘÍHA, Z.; VAVRUŠKA, J. Influence of Fuzzy Predictor Parameters on the Prediction of the Residual Lifetime of Electrical Rotary Machine Insulation. APTADM 2004, 2004, č. 1, s. 204-206. ISSN: 0324- 9441.
  Detail

 • 2003

  HAMMER, M. Neural network in the process of diagnostics. Acta Electrotechnica et Informatica, 2003, roč. 3, č. 2, s. 40-42. ISSN: 1335- 8243.
  Detail

  HAMMER, M. Diagnostics of Glass-Epoxy Insulating Materials for Electrical Machines. Vědecká Publikace. Vědecká Publikace. Brno, Česká Republika: VUTIUM - Vysoké učení technické v Brně, 2003. 60 s. ISBN: 80-214-2332- 3.
  Detail

  HAMMER, M. Fuzzy Modely a Umělá Inteligence v Diagnostice Izolačních Materiálů. Vědecká publikace. Vědecká publikace. Brno, Česká Republika: VUTIUM - Vysoké učení technické v Brně, 2003. 120 s. ISBN: 80-214-2331- 5.
  Detail

  HAMMER, M. Fuzzy model optimization by a genetic algorithm. In ICIT 2003 4th Internationl conference on Industrial Tools. Slovenia: TECOS, 2003. s. 377 ( s.)ISBN: 961-90401-7- 1.
  Detail

  HAMMER, M. The use of neural networks for the life prediction of insulating material of electric rotary machines. In 39th International Symposium on Electrical Machines. Polsko: Zaklad Poligrafii Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdanskiego, 2003. s. 68 ( s.)ISBN: 83-88829-69- 6.
  Detail

  HAMMER, M. Využití expertních systémů pro predikci životnosti izolačních materiálů elektrických točivých strojů. In Diagnostika ' 03. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2003. s. 27 ( s.)ISBN: 80-7082-952- 4.
  Detail

  HAMMER, M. Neuronová síť jako prediktor zbytkové životnosti izolačních materiálů vinutí elektrických strojů. In Diagnostika 2003. ČR Plzeň: Západoč eská univerzita v Plzni, 2003. s. 19 ( s.)ISBN: 80-7082-952- 4.
  Detail

  HAMMER, M. Neural networks for the life prognosis of insulating materials for electrical machines. In Study and Control of Corrosion in the Perspective Sustainable Development of Urban Distribution Grids. Miercurea Ciuc - Romania: Publishing House PRINTECH, 2003. s. 80 ( s.)
  Detail

  HAMMER, M. The use of expert systems for diagnostics and life prediction of insulating materials used in electrical rotary machine windings. In Study and Control of Corrosion in the Perspective Sustainable Development of Urban Distribution Grids. Miercurea Ciuc - Romania: Publishing House PRINTECH, 2003. s. 213 ( s.)
  Detail

  HAMMER, M. Predikce životnosti izolačního materiálu Relanex s využitím fuzzy modelu. In Diagnostika 2003. ČR Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2003. s. 23 ( s.)ISBN: 80-7082-852- 4.
  Detail

  HAMMER, M. The Life Prediction of Insulating Materials for Electric Machines with Insulating Materials. In FAIM 2003 Proceedings of the 13th International Conference on Flexible Automation & Intelligent Manufacturing. Tampa - Florida: University of South Florida, 2003. s. 426 ( s.)
  Detail

 • 2002

  HAMMER, M. THE USE OF FUZZY THEORY FOR THE LIFE PREDICTION OF INSULATING MATERIALS USED IN ELECTRICAL MACHINE WINDINGS. In STUDY AND CONTROL OF CORROSION IN THE PERSPECTIVE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF URABN DISTRIBUTION GRIDS. Constanta, Rumunsko: S.C. ICPE, 2002. s. 54 ( s.)ISBN: 973-95041-3- 2.
  Detail

  SZABÓ, I., HAMMER, M., KRÁL, R. Distributed control system for autonomous mobile robot. In Proceedings - RAAD 2002. Hungary, Budapest: Budapest Polytechnic (BMF), 2002. s. 123 ( s.)ISBN: 963-7154-09- 4.
  Detail

  HAMMER, M. The new approachesin the diagnostics of insulating materials for electrical rotary machine windings. In Study and control of corrosion in the perspective of sustainable development fo urban distribution grids. Constanta, Rumunsko: S.C. ICPE, 2002. s. 63 ( s.)ISBN: 973-95041-3- 2.
  Detail

  HAMMER, M. The life diagnostic of insulating materials for electrical machines with neural networks. In Study and control of corrosion in the perspective of sustainable development of urban distribution grids. Constanta, Romania: S.C. ICPE, 2002. s. 67 ( s.)ISBN: 973-95041-3- 2.
  Detail

  HAMMER, M. The genetic algorithm used for the optimization of weights and biases of neural networks. In Study and control of corrosion in the perspective of sustainable development of urban distribution grids. Constanta, Rumunsko: S.C. ICPE, 2002. s. 72 ( s.)ISBN: 973-95041-3- 2.
  Detail

  HAMMER, M. Nové přístupy v diagnostice izolačních materiálů pro vinutí elktrických strojů točivých. In Nové smery v diagnostike a opravách elektrických strojov a zariadení. Žilina, Slovenská republika: EDIS- vydavateľstvo ŽU, 2002. s. 59 ( s.)ISBN: 80-7100-960- 1.
  Detail

  HAMMER, M. Diagnostika izolačních materiálů pro vinutí elektrických strojů točivých. In TD 2002 - DIAGON 2002. Zlín, Česká republika: Academia centrum Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2002. s. 57 ( s.)ISBN: 80-7318-076- 6.
  Detail

  HAMMER, M. Použití fuzzy teorie při předpovědi životnosti izolačních materiálů pro vinutí elektrických strojů. In Nové smery v diagnostike a opravách elektrických strojov a zariadení. Žilina, Slovenská republika: EDIS- vydavateľstvo ŽU, 2002. s. 173 ( s.)ISBN: 80-7100-960- 1.
  Detail

  HAMMER, M. Neuronové sítě a diagnostika izolačních materiálů pro vinutí elektrických strojů. In TD 2002 - DIAGON 2002. Zlín, Česká republika: Academia centrum Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2002. s. 63 ( s.)ISBN: 80-7318-076- 6.
  Detail

  HAMMER, M. Použití fuzzy teorie při předpovědi životnosti izolačních materiálů pro vinutí elektrických strojů. In TD 2002 - DIAGON 2002. Zlín, Česká republika: Academia centru Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2002. s. 69 ( s.)ISBN: 80-7318-076- 6.
  Detail

  HAMMER, M. Pracovní životnost izolačních materiálů vinutí elektrických strojů. In Nové smery v diagnostike a opravách elektrických strojov a zariadení. Žilina, Slovenská republika: EDIS- vadavateľstvo ŽU, 2002. s. 179 ( s.)ISBN: 80-7100-960- 1.
  Detail

  HAMMER, M. The life diagnostics of insulating materials for electrical machines with neural networks. In SME 2002 New constructions, technologies and calculation methods of electrical machines. Kielce, Polsko: Widawnictwo Politechniki Swietokrzyskiej, 2002. s. 569 ( s.)ISBN: 83-88906-02- X.
  Detail

  HAMMER, M. The new approaches in the diagnostics of insulating materials for electrical rotary machine windings. In Elektroenergetika 2002. Praha, Česká republika: ČVUT Praha, 2002. s. 263 ( s.)ISBN: 80-01-02614- 0.
  Detail

  HAMMER, M. Fuzzy model optimization by a genetic algorithm. In Elektroenergetika 2002. Praha, Česká republika: ČVUT Praha, 2002. s. 267 ( s.)ISBN: 80-01-02614- 0.
  Detail

  HAMMER, M. Podstata a verifikace nových diagnostických metod. In Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení. Ostrava, Česká republika: Ediční středisko VŠB- TU Ostrava, 2002. s. 183 ( s.)ISBN: 80-248-0045- 4.
  Detail

  HAMMER, M. Použití shlukové analýzy v diagnostice izolačních materiálů. In Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení. Ostrava, Česká republika: Ediční středisko VŠB- TU Ostrava, 2002. s. 190 ( s.)ISBN: 80-248-0045- 4.
  Detail

  HAMMER, M. Předpověď životnosti izolačního materiálu Relanex s využitím fuzzy modelu. In Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení. Ostrava, Česká republika: Ediční středisko pří VŠB- TU Ostrava, 2002. s. 196 ( s.)ISBN: 80-248-0045- 4.
  Detail

  HAMMER, M. Neuronové sítě v modelování životnosti izolačních systémů elektrických strojů točivých. In Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení. Ostrava, Česká republika: Ediční středisko VŠB-TU, Ostrava, 2002. s. 202 ( s.)ISBN: 80-248-0045- 4.
  Detail

  Szabó,I,Hammer,M., Král,R. Distributed control system for autonomous mobile robot. In Proceedings - RAAD 2002. Budapest, Hungary: Budapest Polytechnic (BMF), 2002. s. 90 ( s.)ISBN: 963-7154-10- 8.
  Detail

  HAMMER, M. Neural Networks and the Life of Insulating Material for Windings in Electric Rotary Machines. In 12th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing. Dresden, Německo: Olderbourg Industrieverlag GmbH, München, Germany, 2002. s. 55 ( s.)ISBN: 3-486-27036- 2.
  Detail

  HAMMER, M. Neural networks in the proces of diagnostics. In Proceedings. Košice, Slovensko: Mercury- Smékal Publishing House, 2002. s. 67 ( s.)ISBN: 80-890661-54- 0.
  Detail

  HAMMER, M. THE NEW APPROACHES IN THE DIAGNOSTICS OF INSULATING MATERIALS FOR ELECTRICAL ROTARY MACHINE WINDINGS. In XXXVIII International Symposium on Electrical Machines. Kielce, Poland: WYDAWNICTWO Politechniki Swietokrzyskiej, 2002. s. 549 ( s.)ISBN: 83-88906-02- X.
  Detail

  HAMMER, M. Fuzzy model optimization by a genetic algorithm. In Study and control of corrosion in the perspective of suistanable development of urban distribution grids. Constanta, Rumunsko: S.C. ICPE, 2002. s. 58 ( s.)ISBN: 973-95041-3- 2.
  Detail

 • 2001

  HAMMER, M. Genetic Algorithms and Diagnostics of Insulating Materials. In 4 th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Žilina: Žilina University Publisher, 2001. s. 136 ( s.)
  Detail

  KRATOCHVÍL, P.; VESELKA, F.; HAMMER, M. Constructional design of DC machine and its optimization by the methods of artifical intelligence. In Elektryka z. 177. Politechnika SLASKIEJ: 2001. s. 111 ( s.)
  Detail

  HAMMER, M. Application of Fuzzy Theory to Electrical Machine Reliability. In 4 th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Žilina: 2001. s. 130 ( s.)
  Detail

  SZABÓ, I.; HAMMER, M. Mobile robot control with force feedback. In INES 2001 Proceedings. Tampere, Finland: Institute of Production Engineering, Tampere University of Technology, Finland, 2001. s. 277 ( s.)ISBN: 952-15-0689- X.
  Detail

  SZABÓ, I.; HAMMER, M. Mobile robot control with force feedback. In Proceedings volume. Vienna, Austria: Vienna University of Technology, Austria, 2001. s. 1 ( s.)
  Detail

  SZABÓ, I.; HAMMER, M. Mobile robot control with force feedback. In Book of extended abstracts. Prague: Czech Technical University in Prague, 2001. s. 1 ( s.)
  Detail

  BAROŠ, M.; VESELKA, F.; HAMMER, M. Optimalization of sliding contact parameters for DC electrical machine by methods of artificial inteligence. In Elektryka z. 177. Politechnika SLASKIEJ: 2001. s. 100 ( s.)
  Detail

 • 1998

  HAMMER, M. Nové pohledy na diagnostiku izolačních systémů elektrických strojů točivých. Electro, 1998, roč. 7, č. 3, s. 83 ( s.)ISSN: 1210- 0889.
  Detail

  HAMMER, M. The Design, Analysis and Verification of New Diagnostic Methods for Isulation Materials for Electrical Machinery. In DIAGO 98. CR - Ostrava: TU VŠB Ostrava, 1998. s. 28 ( s.)ISBN: 80-7078- 53.
  Detail

  HAMMER, M. Diagnostika provozně zestárlých izolačních systémů elektrických strojů. In 1998. s. 160 ( s.)
  Detail

  HAMMER, M. Diagnostics of Electrical Machines Insulation Systems and Cluster Analysis. In II. mezinárodní vědecká a odborná konference. Žilina - Slovensko: TU Žilina, 1998. s. 137 ( s.)ISBN: 80-7100- 48.
  Detail

  HAMMER, M. The Characterisation of Non- traditional Evaluation of the Results of Diagnostics of Insulation Materials for Winding in Electrical Machinery. In DIAGO 98. Ostrava - CR: TU VŠB Ostrava, 1998. s. 31 ( s.)ISBN: 80-7078- 53.
  Detail

  HAMMER, M. Non- traditional Evaluation of Diagnostic Results of Insulation Materials for Winding in Electrical Machinery. In DISEE 98 ( Dielectric and Insulating Systems in Electrical En. Bratislava - CR: TU Bratislava, 1998. s. 96-99. ISBN: 80-227- 101.
  Detail

  HAMMER, M. Insulation Systems Diagnostics for Electrical Machinery for the Purposes of Power Engineering. In New Trends in Automation of Energetic Processes 98. Zlín - ČR: VUT v Brně, FT Zlín, 1998. s. 113 ( s.)ISBN: 80-214- 109.
  Detail

  HAMMER, M. A New Angle on the Evaluation of the Conclusions of Insulatio Systems Diagnostics for Electrical Machinery. In DIAGO 98. Ostrava - CR: TU VŠB Ostrava, 1998. s. 34 ( s.)ISBN: 80-7078- 53.
  Detail

  HAMMER, M. Electrical Machinery Insulation System Diagnostics for the Purposes of Power Engineering. In DISEE 98 ( Dielectric and Insulating Systems in Electrical En. CR - Bratislava: TU Bratislava, 1998. s. 155 ( s.)ISBN: 80-227- 101.
  Detail

 • 1997

  HAMMER, M. Metoda aktivační energie vodivostních dějů v diagnostice izolačních materiálů. In Diagnostika 97. 1. Plzeň: ZPU Plzeň, 1997. s. 259 ( s.)ISBN: 80-7082- 34.
  Detail

  HAMMER, M. Nové pohledy na diagnostické metody. In Diagnostika 97. 1. Plzeň: ZPU Plzeň, 1997. s. 66 ( s.)ISBN: 80-7082- 34.
  Detail

  HAMMER, M. Faktorová analýza v diagnostice izolačních materiálů. In Diagnostika 97. 1. Plzeň: ZPU Plzeň, 1997. s. 71 ( s.)ISBN: 80-7082- 34.
  Detail

  HAMMER, M. Metoda pevných degradačních produktů v diagnostice izolačních materiálů. In Diagnostika 97. 1. Plzeň: ZPU Plzeň, 1997. s. 256 ( s.)ISBN: 80-7082- 34.
  Detail

 • 1996

  HAMMER, M. Diagnostika izolačních materiálů vinutí elektrických strojů a hodnocení výsledků s pomocí shlukové analýzy. In Technika vysokých napětí. 1. Stará Lesná: University of Košice, 1996. s. 58 ( s.)
  Detail

  HAMMER, M. Použití aktivační energie polarizačních dějů v diagnostice izolačních systémů elektrických strojů točivých. In EDPE 96. 1. Stará Lesná: University of Košice, 1996. s. 25 ( s.)
  Detail

 • 1995

  HAMMER, M. Diagnostika izolačních systémů elektrických strojů a shluková analýza. In Technika vysokých napětí. 1. Stará Lesná: University of Košice, 1995. s. 54 ( s.)
  Detail

  HAMMER, M. Použití aktivační energie polarizačních dějů v diagnostice izolačních systémů elektrických strojů točivých. In Technika vysokých napětí. 1. Stará Lesná: University of Košice, 1995. s. 60 ( s.)
  Detail

  HAMMER, M. Porovnání korelační a shlukové analýzy v diagnostice izolačních materiálů a systémů točivých elektrických strojů. In Technika vysokých napětí. 1. Stará Lesná: University of Košice, 1995. s. 56-58.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.