doc. PhDr.

Milena Krhutová

Ph.D.

FEKT, UJAZ – docent

+420 54114 6040
krhutova@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. PhDr. Milena Krhutová, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 16.12.2003 - ...

  Filozofická fakulta MU
  získání vědeckého titulu Ph.D. v oboru anglický jazyk

 • 01.05.2011 - ...

  Filozofická fakulta MU
  habilitace v oboru lingvistika konkrétních jazyků: germánské jazyky

 • ... - ...

 • ... - ...

  Filozofická fakulta MU v Brně
  anglický jazyk a ruský jazyk

 • ... - ...

Vědeckovýzkumná činnost

 • analýza diskurzu profesní a akademické angličtiny
 • lingvistická pragmatika
 • stylistika odborného jazyka
 • sociolingvistika

Univerzitní aktivity

vedoucí Ústavu jazyků FEKT VUT