• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
prof. Ing. Milan Sigmund, CSc.

prof. Ing. Milan Sigmund, CSc.

Hlavní e-mail sigmund@feec.vutbr.cz
Osobní číslo VUT 1901
 
Odeslat VUT zprávu

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.

2017
HRABINA, M.; SIGMUND, M. Feature comparison under different noise conditions for gunshot detection task. In Proceedings of IEEE Student Branch Conference Mikulov 2017. 1. 2017. s. 29-33. ISBN: 978-80-214-5526- 9.
Detail
HRABINA, M.; SIGMUND, M. Comparison of Feature Performance in Gunshot Detection Depending on Noise Degradation. In Proceedings of 27th International Conference Radioelektronika 2017. Brno: 2017. s. 1-4. ISBN: 978-1-5090-4591- 4.
Detail
 
2016
HRABINA, M.; SIGMUND, M. Implementation of Developed Gunshot Detection Algorithm on TMS320C6713 Processor. In Proceedings of 2016 SAI Computing Conference. 2016. s. 902-905. ISBN: 978-1-4673-8460- 5.
Detail
STANĚK, M.; SIGMUND, M. Analysis of Closing-To-Opening Phase Ratio in Top-To- Bottom Glottal Pulse Segmentation for Psychological Stress Detection. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2016, roč. 22, č. 5, s. 79-83. ISSN: 1392-1215.
Detail | WWW
SIGMUND, M.; BRANČÍK, L. Requirements on Needed Frequency Bandwidth Depending on Pulse Waveforms and their Allowed Distortion. Journal of Electrical Engineering, 2016, roč. 67, č. 6, s. 459-462. ISSN: 1335-3632.
Detail | WWW
 
2015
STANĚK, M.; SIGMUND, M. Finding the Most Uniform Changes in Vowel Polygon Caused by Psychological Stress. Radioengineering, 2015, roč. 24, č. 2, s. 604-609. ISSN: 1210- 2512.
Detail
STANĚK, M.; SIGMUND, M. Psychological Stress Detection in Speech Using Return-to- opening Phase Ratios in Glottis. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2015, roč. 21, č. 5, s. 59-63. ISSN: 1392- 1215.
Detail
HRABINA, M.; SIGMUND, M. Acoustical detection of gunshots. In Radioelektronika (RADIOELEKTRONIKA), 2015 25th International Conference. Radioelektronika. 2015. s. 150-153. ISBN: 978-1-4799-8117- 5.
Detail
SIGMUND, M. Signály a soustavy – řešené příklady. Brno: FEKT VUT v Brně, 2015. s. 1-78.
Detail
STANĚK, M.; SIGMUND, M. Speaker Distinction Using Vowel Polygons: Experimental Study. In Proceedings of 25th International Conference Radioelektronika 2015. Pardubice, Czech Republic: 2015. s. 125-128. ISBN: 978-1-4799-8117- 5.
Detail
 
2014
STANĚK, M.; SIGMUND, M. Comparison of Speaker Individuality in Triangle Areas of Plane Formant Spaces. In Proceedings of 24th International Conference Radioelektronika. 2014. s. 1-4. ISBN: 978-1-4799-3715- 8.
Detail
 
2013
SIGMUND, M. Search for Keywords and Vocal Elements in Audio Recordings. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2013, roč. 19, č. 9, s. 71-74. ISSN: 1392- 1215.
Detail
SIGMUND, M. Statistical Analysis of Fundamental Frequency Based Features in Speech under Stress. Information Technology and Control, 2013, roč. 42, č. 3, s. 286-291. ISSN: 1392- 124X.
Detail
STANĚK, M.; SIGMUND, M. Speaker dependent changes in formants based on normalization of vowel triangle. In Proceedings of 23th International Conference RADIOELEKTRONIKA 2013. 2013. s. 337-341. ISBN: 978-1-4673-5517- 9.
Detail
STANĚK, M.; SIGMUND, M. Porovnání efektivity řečových spektrálních parametrů pro identifikaci mluvčích. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, roč. 2013, č. 8, s. 1-8. ISSN: 1213- 1539.
Detail
 
2012
SIGMUND, M.; RICHTER, D. Application of Voice Technologies for Ambient Assisted Living. In Advances in Robotics. DSP. Sydney: iConcept Press, 2012. s. 1-18. ISBN: 978-1-922227-05- 8.
Detail
SIGMUND, M. Influence of Psychological Stress on Formant Structure of Vowels. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2012, roč. 2012 (18), č. 10, s. 45-48. ISSN: 1392- 1215.
Detail
ZELINKA, P.; SIGMUND, M.; SCHIMMEL, J. Impact of vocal effort variability on automatic speech recognition. Speech Communication, 2012, roč. 54, č. 6, s. 732-742. ISSN: 0167- 6393.
Detail | WWW
 
2011
SIGMUND, M.; ZELINKA, P. Analysis of Voiced Speech Excitation Due to Alcohol Intoxication. Information Technology and Control, 2011, roč. 40, č. 2, s. 145-150. ISSN: 1392- 124X.
Detail
SIGMUND, M.; ZELINKA, P. Calculating and Visualizing Signal Data with Mathcad for Teaching of Electrical Engineering. In Proceedings of the 22nd EAEEIE International Conference. Maribor: EAEEIE, 2011. s. 110-112. ISBN: 978-961-248-281- 7.
Detail
 
2009
SALA, P.; SIGMUND, M. Diagnostical analysis of voice based on glottal pulses. In Radioelktronika 2009. 2009. s. 305-308. ISBN: 978-80-214-3865- 1.
Detail
SIGMUND, M.; BRABEC, Z. Analysis of Speech under Stress Based on Short- Time Spectrum of Vowel Phonemes. In Proceedings of IASTED International Multi-Conference on Applied Informatics, part Artificial Intelligence and Applications. 1. Innsbruck: IASTED, 2009. s. 77-81. ISBN: 978-0-88986-779- 6.
Detail
 
2008
SIGMUND, M. Automatic Speaker Recognition by Speech Signal. In Zemliak A., Frontiers in Robotics, Automation and Control. Advanced Robotics Series. Wien: In- Tech Education and Publishing, 2008. s. 41-54. ISBN: 978-953-7619-17- 6.
Detail
SIGMUND, M.; PROKEŠ, A.; BRABEC, Z. Statistical Analysis of Glottal Pulses in Speech under Psychological Stress. In Proceedings of EUSIPCO 2008. European Signal Processing Conference EUSIPCO. Lausanne: EPFL, 2008. s. 1-5. ISSN: 2219- 5491.
Detail
SIGMUND, M. Gender Distinction Using Short Segments of Speech Signal. International Journal of Computer Science and Network Security, 2008, roč. 8, č. 10, s. 159-162. ISSN: 1738- 7906.
Detail
 
2007
SIGMUND, M. Rozlišení muž/ žena pro optimalizaci hlasových informačních systémů. In Zborník príspevkov konferencie Komunikačné a informačné technológie. Zborníky. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených sil, 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-8040-325- 6.
Detail
DOSTÁL, T.; HANUS, S.; SIGMUND, M. All-pass Filters in Current Mode with Multi- output Transconductors. In Proceedings of 16th International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2007. Ljubljana: Slovenia Section IEEE, 2007. s. 31-34.
Detail
SIGMUND, M.; DOSTÁL, T. Detection of Psychological Stress by Analysing of Glottal Pulse Waveform. In Proceedings of IASTED International Multi-Conference on Applied Informatics, part Artificial Intelligence and Applications. Calgary: IASTED, 2007. s. 526 ( s.)ISBN: 978-0-88986-629- 4.
Detail
SIGMUND, M. Voice Analysis and Recognition. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně Edice Habilitační a inaugurační spisy, 2007, roč. 2007, č. sv. 229, s. 1-24. ISSN: 1213- 418X.
Detail
SIGMUND, M. Spectral Analysis of Speech under Stress. International Journal of Computer Science and Network Security, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 170-172. ISSN: 1738- 7906.
Detail
SIGMUND, M.; RICHTER, D.; SOBOTA, J. Possibilities of Czech- German Cooperation in Engineering Education. Praha: CVUT, 2007. s. 25-25.
Detail
SIGMUND, M. Rozpoznávání řečových signálů, přednášky. Brno: FEKT VUT, 2007. s. 1-122. ISBN: 978-80-214-3526- 1.
Detail
SIGMUND, M. Zpracování řečových signálů, elektronická skripta. Evidenční číslo FEKT: REL 07- 052. Brno: FEKT VUT, 2007. s. 1-144.
Detail
SIGMUND, M.; RICHTER, D.; SOBOTA, J. Possibilities of Czech- German Cooperation in Engineering Education. In Proceedings of 18th EAEEIE International Conference. sborník. Praha: CVUT, 2007. s. 1-3. ISBN: 978-80-01-03745- 4.
Detail
 
2006
SIGMUND, M. Introducing the Database ExamStress for Speech under Stress. In Proceedings of 7th IEEE Nordic Signal Processing Symposium - NORSIG 2006. Reykjavik: IEEE, 2006. s. 290-293. ISBN: 1-42244-0413- 4.
Detail
Sigmund M. Vyhledávání klíčových slov ve zvukových záznamech. In Sborník konference Nové smery v spracovaní signálov VIII. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených sil, 2006. s. 292 ( s.)ISBN: 80-8040-294- 9.
Detail
Sigmund M. Spectral Characteristics of Vocal Tract for Speaker Recognition. International Journal of Computer Science and Network Security, 2006, roč. 6, č. 1A, s. 17 ( s.)ISSN: 1738- 7906.
Detail
PHAM, T.; KÉPESI, M.; KUBIN, G.; WERUAGA, L.; SIGMUND, M.; DOSTÁL, T. Time- Frequency Analysis for Voice Activity Detection. In Proceedings of IASTED International Multi-Conference on Applied Informatics, part Signal Processing, Pattern Recognition, and Applications. Innsbruck: M.H. Hamza, 2006. s. 244 ( s.)ISBN: 0-88986-580- 9.
Detail
Kuiper, A., Sigmund, M. Procedures of Detection and Removal of Blotches on Scanned Optical Sound Tracks using MatLab. In Junior Scientist Conference 2006. Wien: TU Wien, 2006. s. 43 ( s.)ISBN: 3-902463-05- 8.
Detail
DOSTÁL, T.; HANUS, S.; SIGMUND, M. DC-accurate Low- pass ARC Filter Based on Single Transimpedance Amplifier. In Proc. of 15 th Electrotechnical and Computer Science conf. ERK 2006. Ljubljana: IEEE Region 8, 2006. s. 84 ( s.)ISBN: 1581- 4572.
Detail
Sigmund M. Spectral Models of Individual Speakers. Journal of Electrical Engineering, 2006, roč. 57, č. 5, s. 301 ( s.)ISSN: 1335- 3632.
Detail
 
2005
DOSTAL T., SIGMUND M. State-variable models of multifunctional filters in current mode. In Proceedings of the 24th IASTED international conference MODELLING, IDENTIFICATION AND CONTROL – MIC 05. Calgary: Acta Press, 2005. s. 500 ( s.)ISBN: 0-88986-474- 8.
Detail
DOSTÁL, T.; SIGMUND, M. State- Variable Models of Multifunctional Filters in Current Mode. Abstracts of IASTED International Conference on Modelling, Identification and Control MIC 2005. Calgary: Acta Press, 2005. s. 1 ( s.)
Detail | WWW
Sigmund,M. Tvorba multimediálních studijních materiálů pro zpracování řečových signálů. Brno: 2005. s. 1 ( s.)
Detail
Sigmund,M. Entwicklung und Anwendung von neuen Verfahren in Sprachsignalverarbeitung. 2005. s. 1 ( s.)
Detail
SIGMUND, M.; DOSTÁL, T. Automatic Gender Distinctions by Voice. In Artificial Intelligence and Applications. Innsbruck: M.H. Hamza, 2005. s. 633 ( s.)ISBN: 0-88986-457- 8.
Detail
Sigmund M., Dostál T. Automatic Gender Distinction by Voice. Abstracts of IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Applications – AIA 2005. Calgary: M.H. Hamza, 2005. s. 1 ( s.)
Detail | WWW
Sigmund M. Applied Signal Processing Using Mathcad. In Innovation in Education for Electrical and Information Engineering. Lappeenranta: 2005. s. 1 ( s.)ISBN: 952-214-052- X.
Detail
SIGMUND, M.; JELÍNEK, P. Searching for Phoneme Boundaries in Speech Signal. In Radioelektronika 2005. Brno: UREL FEKT VUT Brno, 2005. s. 471 ( s.)ISBN: 80-214-2904- 6.
Detail
Kuiper, Sigmund, Richter, Poetsch. Acoustic Authenticity of Old Optical Sound Tracks. In Electronic Speech Signal Processing. Praha: R. Vich, 2005. s. 167 ( s.)ISBN: 3-938863-17- X.
Detail
KUIPER, A.; SIGMUND, M. Simulating of Authentic Movie Faults. In Proceedings of EUROCON 2005. Belgrade: University of Belgrade, 2005. s. 1015-1018. ISBN: 1-4244-0050- 3.
Detail
 
2004
SIGMUND, M., RICHTER, D., SOBOTA, J. Internationale Kooperationsmöglichkeiten in der Ingenieurausbildung. In Proceedings of 33. International Symposium IGIP/IEEE/ ASEE. Fribourg: 2004. s. 346 ( s.)ISBN: 2-940156-28- X.
Detail
MATĚJKA, P., ČERNOCKÝ, J., SIGMUND, M. Introduction to Automatic Language Identification. In Conference Proceedings of Radioelektronika 2004. Brno: Slovak University of Technology in Bratislava, 2004. s. 112 ( s.)ISBN: 80-227-2017- 8.
Detail | WWW
MATĚJKA, P.; ČERNOCKÝ, J.; SIGMUND, M. Introduction to Automatic Languages Identification. In Proceedings of the 14th international Czech- Slovak scientific conference RADIOELEKTRONIKA 2004. Bratislava: 2004. s. 112 ( s.)ISBN: 80-227-2017- 8.
Detail
SIGMUND, M. Efektivní určování spektra řečových signálů. In Nové smery v spracovaní siglálov VII. Tatranské Zruby: VA Liptovský Mikuláš, 2004. s. 153 ( s.)ISBN: 80-8040-232- 9.
Detail
SIGMUND, M. Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen Sprachsignal und Sprecher unter Stress. In Proceedings of KONVENS 2004. Wien: OGAI, 2004. s. 189 ( s.)ISBN: 3-85027-005- X.
Detail
BOŠTÍK, M., SIGMUND, M. Long Time Analysis of Glottal Pulse Waveform in Stressed Speech Recognition. In Proceedings of IWSSIP 2004. Poznan: PTETiS, 2004. s. 311 ( s.)ISBN: 83-906074-8- 4.
Detail
DŽBÁNEK, L., SIGMUND, M., KUIPER, A. Erkennung von Sprache aus einem parametrisierten Signal mit Hilfe der digitalen Bildverarbeitung. In 15. Konferenz Elektronische Sprachsignalverarbeitung ESSV 2004. ESSV 2004. Dresden: Universitaetverlag, 2004. s. 111 ( s.)ISBN: 3-937672-65- 5.
Detail
SIGMUND, M.; DOSTÁL, T. Analysis of Emotional Stress in Speech. In Proceedings of IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Applications. Calgary, Zurich: ACTA Press, 2004. s. 317-322. ISBN: 0-88986-404- 7.
Detail
MATĚJKA, P., ČERNOCKÝ, J., SIGMUND, M. Introduction to Automatic Language Identification. Conference Proceedings of Radioelektronika 2004. Bratislava, Slovk Republic: Institute of Radio Electronics, Slovak Technical University in Bratislava, 2004. s. 112 ( s.)ISBN: 80-227-2017- 8.
Detail
 
2003
SIGMUND, M., DOSTÁL, T. Speaker-Specific Long- Time Spectrum. In 21st IASTED International Conference Applied Informatics. Innsbruck: IASTED, 2003. s. 216 ( s.)ISBN: 0-88986-341- 5.
Detail
SIGMUND, M. Voice Recognition by Computer. 1. 1. Marburg: Tectum Verlag, 2003. 109 s. ISBN: 3-8288-8492- X.
Detail
BOŠTÍK, M.; SIGMUND, M. Speaker Stress Detection by Analysis of Glottal Excitation. In Proceedings of the MAVEBA 2003. Firenze, Italy: Firenze University Press, 2003. s. 87 ( s.)ISBN: 88-8453-155- 1.
Detail
DŽBÁNEK, L., SIGMUND, M. Entwicklung und Optimierung automatischer Bestimmung der Wortgrenzen. In Elektronische Sprachsignalverarbeitung. Tagungsband der 14. Konferenz Karlsruhe. Dresden: Universitatsverlag, 2003. s. 54 ( s.)ISBN: 3-935712-83- 9.
Detail
DOSTÁL, T., SIGMUND, M. Universal third-order state-variable based filter in current mode. In Proceedings of the 13th international Czech- Slovak scientific conference Radioelektronika 2003. Brno: FEEC BUT, 2003. s. 328 ( s.)ISBN: 80-214-2383- 8.
Detail
BOŠTÍK, M.; SIGMUND, M. Methods for Estimation of Glottal Pulses Waveforms Exciting Voiced Speech. In Eurospeech 2003. European Conference EUROSPEECH. Geneva, Switzerland: 2003. s. 2389 ( s.)ISSN: 1018- 4074.
Detail
Boštík M., Sigmund M. Methods for Estimation of Glottal Pulses Waveforms Exciting Voiced Speech. In Proceedings of Eurospeech 2003. European Conference EUROSPEECH. Geneve: 2003. s. 2389 ( s.)ISSN: 1018- 4074.
Detail
 
2002
SIGMUND, M. Use of Mathcad 2001 for Teaching and Presentation of Digital Signal Processing. In EAEEIE Inter. Conference on Innovations in Education for Electrical and Information Engineering. York: University of York, 2002. s. 10 ( s.)ISBN: 1-85911-008- 8.
Detail
MATĚJKA, P., SIGMUND, M., ČERNOCKÝ, J. Data adaptation for Hidden Markov Model in speech recognition. In Proceedings of 8th Conference STUDENT EEICT 2002. Brno: 2002. s. 317 ( s.)ISBN: 80-214-2116- 9.
Detail
SIGMUND, M., MATĚJKA, P. An Environment for Automatic Speech Signal Labeling. In Applied Informatics. Innsbruck: ACTA Press, 2002. s. 298 ( s.)ISBN: 0-88986-324- 5.
Detail
 
2001
SIGMUND, M.; SEVERŇÁK, O. Eine neue Sprachdatenbank mit der Sprache unter Stress. In Elektronische Sprachsignalverarbeitung. Bonn: Wolfgang Hess, 2001. s. 323 ( s.)ISBN: 3-935712-62- 6.
Detail
SIGMUND, M., ŘEZNÍČEK, F. Visualization of Speech for Teaching of Signal Processing. In 12th annual conference EAEEIE. Nancy: EAEEIE, 2001. s. 557 ( s.)ISBN: 2-9516740-0- 7.
Detail
SIGMUND, M. Effectiveness of Various Phonemes for Speaker Recognition. In Radioelektronika 2001. Brno: UREL, 2001. s. 158 ( s.)ISBN: 80-214-1861- 3.
Detail
SIGMUND, M. Analýza řečových signálů. 24- 2000. Brno(Czech Republic): MJ Servis, 2001. ISBN: 80-214-1783- 8.
Detail
 
2000
SIGMUND, M. Speaker. Brno(Czech Republic): VUTIUM Brno, 2000. 65 s.
Detail
KÉPESI, M., SIGMUND, M. Removing Noise from Recordings Coming from Tapping. In Proceedings of the 10th International Scientific Conference „ Radioelektronika 2000. Bratislava: Department of Radio and Electronics SUT Bratislava, 2000. s. 36 ( s.)ISBN: 80-227-1389- 9.
Detail
SIGMUND, M.; NOVOTNÝ, P. Transformations between Pictures from 2D to 3D. Journal of Intelligent and Robotics Systems, 2000, roč. 28, č. 1- 2, s. 69-84. ISSN: 0921- 0296.
Detail
SIGMUND, M. Analýza řečových signálů. Brno: FEI VUT Brno, 2000. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-1783- 8.
Detail
SIGMUND, M. Estimation of Speaker Characteristics by Average Long- Time Spectrum. In 4th IEEE Nordic Signal Processing Symposium (NORSIG). Kolmarden: IEEE, 2000. s. 37 ( s.)ISBN: 91-7219-789- 7.
Detail
SIGMUND, M. Speaker Recognition - Identifying People by their Voices. 1. 1. Brno: VUTIUM, 2000. 35 s. ISBN: 80-214-1590- 8.
Detail
 
1998
SIGMUND, M.; MENŠÍK, R. Estimation of Vocal Tract Long- Time Spectrum. In Proc. of the 9th Int. Conference ESSV 98. 1. Dresden, Germany: Int. Conference ESSV 98, 1998. s. 69-71.
Detail
SIGMUND, M.; NOVOTNÝ, P. Transformations Between Pictures from 2D to 3D. In Proc. of the 3rd Int. Conference EURISCON 98. 1. Athens, Greece: Int. Conference EURISCON 98, 1998. s. 128 ( s.)
Detail
KÉPESI, M., SIGMUND, M. Rozpoznávání mluvčích z telefonního signálu. 1. 1. Brno, Česká republika: TU Brno, 1998.
Detail
 
1996
SIGMUND, M. Speaker Normalization by Long- Time Spectrum. In Speaker Normalization by Long- Time Spectrum. Brno, Česká republika: Int.Conference RADIOELEKTRONIKA 96, VUT v Brně, 1996. s. 144-147. ISBN: 80-214- 061.
Detail
 


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.