prof. Ing.

Milan Pavelek

CSc.

FSI, EÚ OTTP – profesor

+420 54114 3272
pavelek@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Milan Pavelek, CSc.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1975, Ing., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Přístrojová, regulační a automatizační technika
 • 1979, CSc., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Termomechanika a mechanika tekutin
 • 1983, doc., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Termomechanika a mechanika tekutin
 • 2001, Habilitace, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Aplikovaná mechanika
 • 2009, prof., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Aplikovaná mechanika

Přehled zaměstnání

 • 1979-1982, věd. prac., Katedra termomechaniky a jaderné energetiky FS VUT v Brně
 • 1982-1983, odb. asistent, Katedra termomechaniky a jaderné energetiky FS VUT v Brně
 • 1984-1992, docent, Katedra termomechaniky a jaderné energetiky FS VUT v Brně
 • 1992-1993, hostující profesor, Fachhochschule Schmalkalden v Německu
 • 1993-2009, docent, Energetický ústav FSI VUT v Brně
 • 2009-dosud, profesor, Energetický ústav FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Termomechanika
 • Die Thermodynamik (Fachhochschule Schmalkalden v Německu)
 • Přenos tepla
 • Experimentální metody v technice prostředí
 • Optické měřicí metody
 • Školitel Ph.D. studentů
 • Kurzy celoživotního vzdělávání

Vědeckovýzkumná činnost

 • Vývoj vizualizačních a měřicích metod
 • Vývoj software pro vyhodnocování obrazů interferogramů a vizualizačních záznamů
 • Vývoj software pro termodynamické výpočty par a vlhkého vzduchu
 • Výzkum přestupu tepla z deskových otopných těles
 • Výzkum přestupu tepla a látky z rotujících povrchů
 • Výzkum otopných těles a teplotních polí v místnostech
 • Výzkum proudění ze vzduchotechnických vyústek
 • Výzkum zesílených odsávacích systémů
 • Měření tepelného stavu prostředí v objektech a technologických zařízeních

Projekty

 • 1994-1996 Interferometrický výzkum teplotních polí v transparentním prostředí a počítačové zpracování interferogramů, GA 101/94/1348
 • 1999-2003 Výzkum teplotních polí v průmyslových budovách za různých podmínek větrání a vytápění, COST G3.20
 • 1999-2003 Výpočtové a fyzikální modelování problémů inženýrské termofluidní mechaniky, mechaniky těles a fázových přeměn, MSM 262100001
 • 2000-2002 Aplikace interferometrie ve výzkumu větrání, NNE5/38/1999, Network for industrial ventilation
 • 2001-2003 Výzkum zesíleného odsávacího systému, COST G3.50
 • 2001 Hypertextová skripta Optické měřicí metody, FRVŠ F1-192/2001
 • 2004-2006 Výzkum nové řady komor teplotní techniky, FT-TA/054
 • 2005-2008 Výzkum efektivních systémů pro zlepšení kvality vnitřního prostředí, GA 101/05/H018
 • 2008-2011 Speciální kompozitní materiály s vysokou schopností akumulace infračerveného záření, 2A–3TP1/090
 • 2009-2012 Výzkum energeticky úsporných zařízení pro dosažení pohody vnitřního prostředí, GA 101/09/H050
 • 2011-2013 Netme, CZ.1.05/2.1.00/01.0002 - spoluřešitel
 • 2011-2012 Energetické fórum, CZ.1.07/2.4.00/12.0028 - spoluřešitel
 • 2011-2013 Absolvent-energetik připraven pro trh práce, CZ.1.07/2.2.00/15.0165 - spoluřešitel