prof. Ing.

Milan Pavelek

CSc.

FSI, EÚ OTTP – profesor

+420 54114 3272
pavelek@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Milan Pavelek, CSc.

Publikace

 • 2020

  PAVELEK, M. Kam se žene entropie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2020. 122 s. ISBN: 978-80-7623-044-6.
  Detail | WWW

  LIŠKA, M.; PAVELEK, M. Maticový popis šíření světla. Jemná mechanika a optika, 2020, roč. 65, č. 11-12, s. 287-302. ISSN: 0447-6441.
  Detail | WWW

 • 2014

  PECH, O.; PAVELEK, M. Influence of the workbench on the capture efficiency of pollutants of the Aaberg exhaust hood. Scientific supplement of, ANNALS of FACULTY ENGINEERING HUNEDOARA, – INTERNATIONAL JOURNAL of ENGINEERING, 2014, roč. 12, č. 2, s. 189-192. ISSN: 1584- 2665.
  Detail | WWW

 • 2013

  PECH, O.; PAVELEK, M. Capture efficiency measurement of pollutants over a workbench with the reinforced slot exhaust system. In Proceedings of the International conference Experimental Fluid Mechanics 2012. EPJ Web of Conferences. Francie: EDP Sciences, 2013. s. 1-4. ISBN: 978-80-7372-912-7. ISSN: 2100-014X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  PECH, O.; PAVELEK, M. Influence of the workbench on the capture efficiency of pollutants of the Aaberg exhaust hood. Proceedings of abstracts - 7th International Conference for Young Researchers and Ph.D. Students - Erin 2013. Bratislava: Nakladatel'stvo STU - Publishing House of Slovak University of Technology in Bratislava, 2013. s. 103-103. ISBN: 978-80-227-3934- 4.
  Detail

  PECH, O.; PAVELEK, M. Investigation of the air flow field in front of the reinforced slot exhaust hood. In Energy conservation technologies for mitigation and adaptation in the built environment: the role of ventilation strategies and smart materials. Atény, Řecko: 2013. s. 102-104. ISBN: 2-930471-41- 7.
  Detail

  PEŠEK, M.; PAVELEK, M. Measurement of temperature fields in 3D airflows using an infrared camera. Engineering Mechanics, 2013, roč. 20, č. 3/ 4, s. 327-335. ISSN: 1802- 1484.
  Detail

  PAVELEK, M. Experimentální metody I. Brno: 2013. s. 1-269.
  Detail | WWW

  PAVELEK, M. Experimentální metody II. Brno: 2013. s. 1-395.
  Detail | WWW

  KAZKAZ, M.; PAVELEK, M. OPERATIVE TEMPERATURE AND GLOBE TEMPERATURE. Engineering Mechanics, 2013, roč. 2013, č. 3/ 4, s. 319-326. ISSN: 1802- 1484.
  Detail

 • 2012

  PEŠEK, M.; PAVELEK, M. Determination of needed parameters for measuring temperature fields in air by thermography. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. Francie: EDP Sciences, 2012. s. 1-5. ISBN: 978-80-7372-784-0. ISSN: 2100-014X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  JANEČKA, J.; KOŠÍKOVÁ, J.; MLČÁK, R.; VDOLEČEK, F.; PAVELEK, M. Ověřování a kalibrace snímačů tepelné pohody. Automa, 2012, roč. 18, č. 4, s. 10-12. ISSN: 1210- 9592.
  Detail | WWW

  PECH, O.; PAVELEK, M. Úprava zařízení pro testování a výzkum sacích nástavců. In Sborník příspěvků 31. mezinárodní konference Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 177-180. ISBN: 978-80-214-4529- 1.
  Detail

  PAVELEK, M.; JANOTKOVÁ, E. Počítačová podpora při řešení úprav vlhkého vzduchu v technice prostředí. In 31. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky. Mikulov: 2012. s. 169-172. ISBN: 978-80-214-4529- 1.
  Detail

  KAZKAZ, M.; PAVELEK, M. Operative temperature and globe temperature. In Sborník příspěvků 31. mezinárodní konference Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 89-92. ISBN: 978-80-214-4529- 1.
  Detail

  PAVELEK, M. Termomechanika. Brno: 2012. s. 1-347.
  Detail | WWW

  PEŠEK, M.; PAVELEK, M. Measurement of temperature fields in 3D airflows using an infrared camera. In 31. setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 181-184. ISBN: 978-80-214-4529- 1.
  Detail

  PEŠEK, M.; PAVELEK, M. The temperature fields measurenment method in the air in small closed spaces using an infrared camera. ICCCS 2012 International symposium on contamination control. Zurich, Switzerland: Swiss Federal Insitute of Technology ETH Zurich, 2012. s. 43-43.
  Detail

  PECH, O.; PAVELEK, M. Capture efficiency of pollutants in a free space and over a workbench with reinforced slot exhaust systems. ICCS 2012 International symposium on contamination control. Zurich, Switzerland: Swiss Federal Institute of Technology ETH Zurich, 2012. s. 31-31.
  Detail

  PECH, O.; PAVELEK, M. Comparison of capture efficiency of pollutants over a workbench with traditional and reinforced slot exhaust systems. Ventilation 2012 - The 10th International Conference on Industrial Ventilation. Paris, France: 2012. s. 84-84.
  Detail

  PEŠEK, M.; PAVELEK, M. The measuring of temperature fields in two and three dimensional airflows using an infrared camera. Journal of QIRT. Naples, Italy: University of Naples, 2012. s. 1085-1091. ISBN: 9788890648441.
  Detail

 • 2010

  JANOTKOVÁ, E.; PAVELEK, M. a kol. Použití vizualizačních metod pro sledování proudění vzduchu ve větraných a vytápěných prostorech. Vytápění, větrání, instalace, 2010, roč. 19, č. 5, s. 229-233. ISSN: 1210- 1389.
  Detail

  PEŠEK, M.; PAVELEK, M. URČOVÁNÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ METODY PRO MĚŘENÍ TEPLOT VZDUCHU POMOCÍ TERMOVIZE. In SETKÁNÍ KATEDER MECHANIKY TEKUTIN A TERMOMECHANIKY. 2010. s. 227-230. ISBN: 978-80-248-2244- 0.
  Detail

 • 2009

  PAVELEK, M.; JANOTKOVÁ, E. Rozbor parametrů ovlivňujících změny povrchových teplot stavebních konstrukcí budov. Strojárstvo/ Strojírenství, 2009, roč. 13, č. 6, s. 197-200. ISSN: 1335- 2938.
  Detail

  PAVELEK, M.; JANOTKOVÁ, E.; PAVELEK, T. Applying interferometry in researching convection heat transfer from panel radiators. Journal of flow visualization and image processing, 2009, roč. 16, č. 2, s. 159-181. ISSN: 1065- 3090.
  Detail

 • 2008

  FIŠER, J.; MLČÁK, R.; PAVELEK, M.; JÍCHA, J. Measurements of Temperature Patterns in Ventilated Spaces by Novel Measurement Method. In Conference Proceedings, International Conference Experimental Fluid Mechanics 2008. sborrník. Liberec: Technická Univerzita Liberec, 2008. s. 36-41. ISBN: 978-80-7372-417- 7.
  Detail

 • 2007

  MLČÁK, R.; PAVELEK, M.; DÝROVÁ, J.; TOMÁNKOVÁ, K. Measuring of a Body Surface Temperature for a Model of Human Body. In Proceedings of Roomvent 2007. Sitratori 5. 00420 Helsinki, Finland: FINVACry and authors, 2007. s. 80-80. ISBN: 978-952-99898-0- 5.
  Detail

  MLČÁK, R.; PAVELEK, M. Mapování teplotních polí na povrchu lidského těla pomocí termovizní kamery. In XXVI Mezinárodní vědecká konference kateder a pracovišť mechaniky tekutin a termomechaniky, Sborník z konference. Praha: Jiří Nožička - GRADIENT, 2007. s. 63-64. ISBN: 80-86786-09- 9.
  Detail

  MLČÁK, R.; PAVELEK, M. Temperature mapping of human body surface by using thermovision camera. In CD 15th Thermo. Budapest, Hungary: Designe: Ágnes Haász, Budapest, Hungary, 2007, 2007. s. 50-52. ISBN: 978-963-06-3722- 0.
  Detail

 • 2006

  JANOTKOVÁ, E.; PAVELEK, M. Determination of air outlet C values by means of interferometry. The international journal of ventilation, 2006, roč. 4, č. 4, s. 311-322. ISSN: 1473- 3315.
  Detail

  TOMÁNKOVÁ, K.; MLČÁK, R.; DÝROVÁ, J.; PAVELEK, M. Využití termovizní kamery ke sledování teplotních změn u zatěžovaných svalových skupin v kondičním posilování. Česka antropologie, 2006, roč. 56, č. 1, s. 47-50. ISSN: 0862- 5085.
  Detail

  KREJČÍ, V.; JÍCHA, M.; PAVELEK, M. Capture Efficiency of the Aaberg Exhaust Hood and its Variation with Spatial Arrangement. In Proceedings of 8th International Conference VENT2006. Chicago, USA: American Industrial Hygiene Association, 2006. s. 1 ( s.)
  Detail | WWW

  PAVELEK, M.; JANOTKOVÁ, E. Research into nonisothermal jets from ventilating outlets using a Mach- Zehnder interferometer. Journal of flow visualization and image processing, 2006, roč. 13, č. 2, s. 133-152. ISSN: 1065- 3090.
  Detail

  PAVELEK, M.; JANOTKOVÁ, E. Evaluation of Non- Isothermal Air Jet Parameters from Records of Flow Visualization Using Interferometry. In VENT 2006. Chicago: AIHCE, 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  JANOTKOVÁ, E.; PAVELEK, M. Progress in Car Air- Conditioning. In 17ht Air- Conditioning and Ventilation Conference 2006. Praha: Society of Environmental Engineering, 2006. s. 129-132. ISBN: 80-02-01811- 7.
  Detail

  JANOTKOVÁ, E.; PAVELEK, M. New Trends in the Field of Automobile Air- Conditioning. In VENT 2006. Chicago, Illinois: AIHCE, 2006. s. 1-7.
  Detail

  JANOTKOVÁ, E.; PAVELEK, M.; JÍCHA, M.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J.; KATOLICKÝ, J.; HEJČÍK, J.; JEDELSKÝ, J. Nové trendy v chlazení, klimatizaci a diagnostice automobilů. Brno: FIS VUT v Brně, 2006.
  Detail

  JANOTKOVÁ, E.; PAVELEK, M.; HEJČÍK, J. Vytápěcí systémy a klimatizace. Brno: FSI VUT v Brně, 2006. s. 1-93.
  Detail

  NOVÁK, D.; SCHOLLER, M.; PAVELEK, M. Teplotní pole ve vytápěných místnostech s instalovanými interiérovými prvky. In Paper abstracts of XXVth International Conference of Departments of Fluid Mechanics and Thermomechanics. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2006. s. 38 ( s.)ISBN: 80-227-2434- 3.
  Detail

  MLČÁK, R.; TOMÁNKOVÁ, K.; PAVELEK, M.; DÝROVÁ, J. Možnosti využití termovizní kamery v posilovně. In Fluid mechanics and thermomechanics. Modra Harmonia: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2006. s. 37-37. ISBN: 80-227-2434- 3.
  Detail

  TOMÁNKOVÁ, K.; MLČÁK, R.; DÝROVÁ, J.; PAVELEK, M. Využití termovizní kamery ke sledování teplotních změn v průběhu definovaného fyzického zatěžování. Medica Sportiva Bohemica & Slovaca, 2006, roč. 15, č. 2, s. 83-84. ISSN: 1210- 5481.
  Detail

  TOMÁNKOVÁ, K.; MLČÁK, R.; DÝROVÁ, J.; PAVELEK, M. Využití termovizní kamery ke sledování teplotních změn u zatěžovaných svalových skupin v kondičním posilování. In Česká antropologie. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. s. 98-99.
  Detail

  KOŠNER, J.; PAVELEK, M. Analýza objemových toků v proudu vzduchu metodou PIV. In Experimental Fluid mechanics 2006, Conference Proceedings. Liberec: Technical University of Liberec, 2006. s. 227-230. ISBN: 80-7372-141- 4.
  Detail

  KREJČÍ, V.; JÍCHA, M.; PAVELEK, M. Non- isothermal Pollution Release and its Effect on Capture Efficiency of a Reinforced Exhaust System. In Proceedings of 17th Airconditioning and Ventilation Conference 2006. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2006. s. 179 ( s.)ISBN: 80-02-01811- 7.
  Detail | WWW

 • 2005

  KREJČÍ, V.; JÍCHA, M.; PAVELEK, M. Aaberg Exhaust Hood - Effect of obstacles. In Proceedings of the 16th International Symposium on Transport Phenomena. Praha: Czech Technical University Prague, 2005. s. 91 ( s.)ISBN: 80-86786-04- 8.
  Detail

  PAVELEK, M.; JANOTKOVÁ, E. Application of interferometry at research on heating. In Proceedings of 10th International Conference on Indoor Air Quality and Climate. Beijing: 10th International Conference on Indoor Air Quality and Climate, 2005. s. 548-553. ISBN: 7-89494-830- 6.
  Detail

  JANOTKOVÁ, E.; PAVELEK, M. Study of environment thermal state on working places in hot workshops. In Proceedings of the 10th International Conference on Indoor Air Quality and Climate. Beijing: Indoor Air 2005, 2005. s. 1043-1047. ISBN: 7-89494-830- 6.
  Detail

  PAVELEK, M.; SOBOTKA, A.; JANOTKOVÁ, E. Vlhký vzduch verze 2. 0. Brno: 2005.

  NOVÁK, D., PAVELEK, M. Experimental research of temperature distribution in spaces. In 5th International Conference of PhD Students. Miskolc: University of Miskolc, Hungary, 2005. s. 367 ( s.)ISBN: 963-661-673- 7.
  Detail

  NOVÁK, D., PAVELEK, M. Výzkum prostorového rozložení teplot v tepelných boxech. In Setkání kateder hydromechaniky a termomechaniky - seznam abstraktů. Brno: Odbor fluidního inženýství Victora Kaplana, FSI VUT v Brně, 2005. s. 45 ( s.)
  Detail

  NOVÁK, D.; PAVELEK, M. Ways to reach the suitable spatial temperature distribution. In Proceedings of the 10th International Conference on Indoor Air Quality and Climate. Peking, Čína: International Academy of Indoor Air Sciences, 2005. s. 230 ( s.)ISBN: 7-89494- 830.
  Detail

 • 2004

  JANOTKOVÁ, E., PAVELEK, M., MALÁSEK, L. LOKÁLNÍ ODSÁVÁNÍ ZESÍLENÝM ŠTĚRBINOVÝM SACÍM NÁSTAVCEM. In Sborník konference klimatizace a větrání. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2004. s. 150 ( s.)ISBN: 80-02-01598- 3.
  Detail

  KREJČÍ, V.; JÍCHA, M.; PAVELEK, M. Účinky radiálního proudu na funkci zesíleného odsávacího nástavce. In XXIII. medzinárodná vedecká konferencia katedier a pracovísk mechaniky tekutín a termomechaniky. Zvolen: Technická Univerzita vo Zvolene, 2004. s. 163 ( s.)ISBN: 80-228-1333- 8.
  Detail

  JANOTKOVÁ, E., PAVELEK, M. Reinforced Exhaust System with Slot Exhaust Hood. In 9th International Conference on Air Distribution in Rooms. Coimbra: 2004. s. 182 ( s.)ISBN: 972-97973-1- 5.
  Detail

  NOVÁK, D.; NEČAS, J.; PAVELEK, M. Vliv konstrukce otopných těles na rozložení teplot v místnosti. In XXIII. mezinárodná vedevká konferencia katedier a pracovísk mechaniky tekutín a termomechaniky. Zborník z mezinárodnej vedeckej konferencie. Banská Štiavnica: Technická univerzita vo Zvolene, 2004. s. 63 ( s.)ISBN: 80-228-1333- 8.
  Detail

  PAVELEK, M.; JANOTKOVÁ, E. Modelling of temperature fields in heated rooms. In 9ht International Conference on Air Distribution in Rooms. Coimbra: RoomVent 2004, 2004. s. 254 ( s.)ISBN: 972-97973-1- 5.
  Detail

  KOŠNER, J.; PAVELEK, M. Výzkum větrání pomocí systému PIV s generátorem heliových bublinek. In Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín. Rajecké Teplice, SK: Žilinská univerzita, Žilina, 2004. s. 109 ( s.)ISBN: 80-8070-234- 9.
  Detail

 • 2003

  PAVELEK, M. Účinnost vysokoškolského vzdělávání v technických oborech. In Strojní inženýři pro XXI. století. Brno: Asociace strojních inženýrů, 2003. s. 73 ( s.)ISBN: 80-214-2272- 6.
  Detail

  PAVELEK, M., JANOTKOVÁ, E. Výzkum teplotních polí v místnostech s otopnými tělesy. In Sborník XXII. mezinárodní vědecké konference kateder a pracovišť mechaniky tekutin a termomechaniky. Doubice: Technická univerzita v Liberci, 2003. s. 29 ( s.)ISBN: 80-7083-710- 1.
  Detail

  PAVELEK, M., JANOTKOVÁ, E. Evaluation of records of flow visualization obtained during research on ventilation. In Proceedings of 7th International Symposium on Ventilation for Contaminant Control. Sapporo: 2003. s. 61 ( s.)
  Detail

  JANOTKOVÁ, E., PAVELEK, M. Snížení tepelné zátěže pracovníků v horkých provozech místním přívodem vzduchu. Vytápění, větrání, instalace, 2003, roč. 12, č. 4, s. 150 ( s.)ISSN: 1210- 1389.
  Detail

  JANOTKOVÁ, E., PATOČKA, S., PAVELEK, M. Experimental research on reinforced exhaust system. In Proceedings of 7th international symposium on ventilation for contaminant control. Sapporo: 2003. s. 67 ( s.)
  Detail

  JANOTKOVÁ, E., PATOČKA, S., PAVELEK, M. Hlučnost zesíleného odsávacího systému. In Sborník XXII. mezinárodní vědecké konference kateder a pracovišť mechaniky tekutin a termomechaniky. Doubice: Technická univerzita v Liberci, 2003. s. 17 ( s.)ISBN: 80-7083-710- 1.
  Detail

  PAVELEK, M.; JANOTKOVÁ, E.; SEKANINA, B.; KAVIČKA, F.; JÍCHA, M. Termomechanika. Termomechanika. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003. ISBN: 80-214-2409- 5.
  Detail

 • 2002

  PAVELEK, M.; JANOTKOVÁ, E.; ŠTĚTINA, J. Hypertextová skripta Vizualizační a optické měřicí metody. In Sborník XXI. medzinárodnej vedeckej konferencie katedier a pracovísk mechaniky tekutín a termomechaniky. Račkova dolina, Tatry: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2002. s. 3 ( s.)ISBN: 80-8069-037- 5.
  Detail

  PAVELEK, M., JANOTKOVÁ, E. Interferometric modelling of temperature fields in ventilated and heated spaces. In Proceedings of 9th International Conference on Indoor Air Quality and Climate. Monterey, California, USA: Indoor Air 2002, Santa Cruz, 2002. s. 754 ( s.)ISBN: 0-9721832-0- 5.
  Detail

  PAVELEK, M., JANOTKOVÁ, E. Definition of air flow parameters from records of flow visualization using a fog. In Proceedings of 8th International Conference on Air Distribution in Rooms. Copenhagen: RoomVent 2002, 2002. s. 365 ( s.)ISBN: 87-989117-0- 8.
  Detail

  KOŠNER, J.; PAVELEK, M. Aplikace PC při výzkumu proudění v laboratoři větrání. In Sborník FSI Junior konference 2001. Brno: FSI VUT v Brně, 2002. s. 1 (1 s.). ISBN: 80-214-2071- 5.
  Detail

  JANOTKOVÁ, E.; PAVELEK, M. Design of local ventilation for heat stress reduction of glass- making line operators. In Proceedings of 8th International Conference on Air Distribution in Rooms. Copenhagen, Denmark: RoomVent 2002, 2002. s. 737 ( s.)ISBN: 87-989117-0- 8.
  Detail

  KOŠNER, J.; PAVELEK, M. Výzkum větrání v průmyslových objektech s využitím vizualizačních metod. In Konference klimatizace a větrání 2002. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2002. s. 103 ( s.)ISBN: 80-02-01477- 4.
  Detail

  KOŠNER, J.; PAVELEK, M. Výzkum vzduchotechnických vyústek s využitím vizualizace pomocí mlhy. In Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2002. s. 90 ( s.)ISBN: 80-7100-955- 5.
  Detail

  JANOTKOVÁ, E.; PAVELEK, M. Application of visualization methods in local exhaust research. In Proceedings of 9th International Conference on Indoor Air Quality and Climate. Menterey, California, USA: Indoor Air 2002, Santa Cruz, 2002. s. 542 ( s.)ISBN: 0-9721832-0- 5.
  Detail

 • 2001

  CHARVÁT, P., PAVELEK, M., JANOTKOVÁ, E. Experimentální stanovení trajektorie neizotermního proudu pomocí interferometrie. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2001, roč. 8, č. 4, s. 287 ( s.)ISSN: 1210- 2717.
  Detail

  KOŠNER, J.; PAVELEK, M. Zkušební místnost pro výzkum proudění při větrání v průmyslových objektech. In 20. Mezinárodní konference pracovníků kateder a ústavů vyučujících mechaniku tekutin a termomechaniku, Kouty nad Desnou. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava, 2001. s. 107-111. ISBN: 80-7078-910- 7.
  Detail

  PATOČKA, S., JANOTKOVÁ, E., PAVELEK, M. Development of Measurement Method for Investigation of Energy- saving Ventilation. In Proceedings of 12th International Conference on Thermal Engineering and Thermogrammetry (Thermo). Budapest, Hungary: neuvedeno, 2001. s. 103 ( s.)
  Detail

  PAVELEK, M., JANOTKOVÁ, E. Přestup tepla v soustavě vertikálních desek. In Inženýrská mechanika’ 01. Svratka 2001: neuvedeno, 2001. s. 200 ( s.)ISBN: 80-85918-64- 1.
  Detail

  PAVELEK, M.; JANOTKOVÁ, E.; ŠTĚTINA, J. Vizualizační a optické měřicí metody. URL http://dt.fme.vutbr.cz/~pavelek/optika/: FSI VUT. Brno, 2001.
  Detail | WWW

  PAVELEK, M., JANOTKOVÁ, E. Interferometrický výzkum teplotních polí mezi deskami otopných těles. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2001, roč. 8, č. 5, s. 353 ( s.)ISSN: 1210- 2717.
  Detail

  JANOTKOVÁ, E., PAVELEK, M. Výzkum tvarů volných neizotermních vzduchových proudů. In Konference Inženýrská mechanika 2001. Praha: Ústav termomechaniky AVČR, 2001. s. 122 ( s.)ISBN: 80-85918-64- 1.
  Detail

  JANOTKOVÁ, E., PAVELEK, M. Interferometric visualization of air- jet shapes. In 12th International THERMO Conference. Budapest, Hungary: MATE, 2001. s. 305 ( s.)
  Detail

  PAVELEK, M., JANOTKOVÁ, E. Interferometric research of free non- isothermal air jets. In Proceedings of 12th International Conference on Thermal Engineering and Thermogrammetry (MATE). Budapest 2001: neuvedeno, 2001. s. 130 ( s.)
  Detail

 • 2000

  PAVELEK, M., JANOTKOVÁ, E. Interferometric research of heat transfer at air jet from ventilating outlets. In 6th International Symposium Ventilation 2000 - Progress in Modern Ventilation. Helsinki, Finsko: Finnish Institute of Occupational Health, 2000. s. 179-181. ISBN: 951-802-364- 6.
  Detail

  PAVELEK, M., JANOTKOVÁ, E. Study of convection heat transfer in free non- isothermal air jet by means of interferometry. In International Congress CHISA 2000. Praha: ČSCHI, 2000. s. 195 ( s.)
  Detail

  JANOTKOVÁ, E.; PAVELEK, M. Výpočty stavů vlhkého vzduchu počítačem s grafickým výstupem v h - x diagramu. Vytápění, větrání, instalace, 2000, roč. 9, č. 3, s. 122-124. ISSN: 1210- 1389.
  Detail

  KREJČÍ, V.; PAVELEK, M. Numerické modelování rozložení koncentrací plynů ve vzduchotechnickém kanále lokálního odsávání. In Sborník 1. národní konference Simulace budov 2000. Praha: IBPSA- CZ, 2000. s. 89 ( s.)ISBN: 80-02-01375- 1.
  Detail

 • 1999

  JANOTKOVÁ, E.; PAVELEK, M. Interferometrická metoda měření konstant vzduchotechnických vyústek. In XVIIIth International Conference of Departments of Fluid Mec. Praha: GRADIENT Praha, 1999. s. 55-58. ISBN: 80-902714-1- 3.
  Detail

  PAVELEK, M.; JANOTKOVÁ, E. Interferometrický výzkum rozložení entalpie v neizotermních vzduchových proudech. In XVIIIth International Conference of Departments of Fluid Mec. Praha: GRADIENT Praha, 1999. s. 115-118. ISBN: 80-902714-1- 3.
  Detail

  PAVELEK, M.; JANOTKOVÁ, E. Dampf Version 1. 2. Brno: FSI VUT v Brně, 1999.

 • 1995

  PAVELEK, M., JANOTKOVÁ, E. Interaktivní grafický software pro termodynamické výpočty směsi plynů a par. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 1995, roč. 2, č. 5, s. 319-326. ISSN: 1210- 2717.
  Detail

 • 1994

  LIŠKA, M.; PAVELEK, M. Optické metody v průmyslových aplikacích. Technika a trh, 1994, roč. 2, č. 1, s. 44-45. ISSN: 1210- 5902.
  Detail

 • 1993

  PAVELEK, M.; JANOTKOVÁ, E. Už se obejdete bez parních tabulek. Technika a trh, 1993, roč. 1, č. 4, s. 58-59. ISSN: 1210- 5902.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.