Ing.

Milan Malý

FSI, EÚ OTTP – asistent

Milan.Maly@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Milan Malý

Tvůrčí aktivity

  • JEDELSKÝ, J.; ZAREMBA, M.; MALÝ, M.; ĎURDINA, L.; JÍCHA, M.: Stend-maly-TVT; Systém pro funkční zkoušky palivové trysky. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, 61669 Brno, místnost C3/0213d. URL: http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu. (funkční vzorek)
    http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu, počet stažení: 1
    Detail

  • SAPÍK, M.; MALÝ, M.; JEDELSKÝ, J.: Modulární průhledná tryska; Transparentní modulární tlaková vířivá tryska. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, 61669 Brno, místnost C3/0213d. (funkční vzorek)
    Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.