prof. Ing.

Milan Horáček

CSc.

FSI, ÚST OS – profesor

+420 54114 2663
horacek@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Milan Horáček, CSc.

Publikace

 • 2015

  HORÁČEK, M.; ZEMČÍK, L.; KOSOUR, V.; STACHOVEC, I.; SOUKUPOVÁ, L.; VAŠŤÁK, P.; HORENSKÝ, J.; JEDOVNICKÝ, J. Research and development of technology for large, thin wall, high quality aluminium castings for aircraft industry. Foundry Trade Journal, 2015, roč. 189, č. 3730, s. 360-364. ISSN: 0015- 9042.
  Detail

 • 2014

  SOUKUPOVÁ, L.; HORÁČEK, M.; VAŠŤÁK, P.; KRUMREI, T. Optimalizace technologie skořepinové formy pro odlitky ze slitin Al litých metodou vytavitelného modelu. Slévárenství, 2014, roč. LXII, č. 5- 6, s. 152-155. ISSN: 0037- 6825.
  Detail

  STACHOVEC, I.; HORÁČEK, M.; ZEMČÍK, L. a kol. Zjišťování zabíhavosti slitin Al ve skořepinových formách. Slévárenství, 2014, roč. 62, č. 5- 6, s. 156-161. ISSN: 0037- 6825.
  Detail

  HORÁČEK, M.; ZEMČÍK, L.; KOSOUR, V.; STACHOVEC, I.; SOUKUPOVÁ, L.; VAŠŤÁK, P.; HORENSKÝ, J.; JEDOVNICKÝ, J. Výzkum a vývoj technologie výroby rozměrných, tenkostěnných a vysoce jakostních odlitků ze slitin Al. Slévárenství, 2014, roč. LXII, č. 9- 10, s. 352-357. ISSN: 0037- 6825.
  Detail

  HORÁČEK, M.; ZEMČÍK, L.; KOSOUR, V.; STACHOVEC, I.; SOUKUPOVÁ, L.; VAŠŤÁK, P.; HORENSKÝ, J.; JEDOVNICKÝ, J. Research and Development of Technology for Large – Thin Wall – High Quality Aluminum Castings for Aircraft Industry. In 71st World Foundry Congress Bilbao 2014. 1. Bilbao: World Foundry Congress, 2014. s. 1-9. ISBN: 978-84-617-0087- 5.
  Detail

  SOUKUPOVÁ, L.; HORÁČEK, M.; KRUMREI, T. Optimized ceramic shell for manufacturing of aluminium castings using lost wax technology. In ERIN 214, 8th International Conference for Young Researchers and Ph.D. Students; Proceedings of Abstracts. 1. Litera Brno: Brno University of Technology, 2014. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-4931- 2.
  Detail

 • 2012

  HORÁČEK, M.; KOSOUR, V.; ZEMČÍK, L. Research and development of technology for large - thin wall - high quality aluminium castings for aircraft industry. In Conference proceedings of 52 nd International foundry conference Portorož 2012. 1. Ljubljana: Društvo livarjev Slovenije, 2012. s. 22-25. ISBN: 978-961-90130-7- 6.
  Detail

  TALANDA, I.; HORÁČEK, M.; JEDOVNICKÝ, J. Moderní voskové směsi a výběr jejich nejvhodnějších kombinací pro slévárnu FIMES a. s. Slévárenství, 2012, roč. LX, č. 9-10/ 2012, s. 332-336. ISSN: 0037- 6825.
  Detail

  STACHOVEC, I. K problematice vtokových soustav pro odlitky ze slitin Al odlévaných do keramických skořepinových forem. Slévárenství, 2012, roč. 60, č. 9- 10, s. 353-357. ISSN: 0037- 6825.
  Detail

  MACKŮ, M.; HORÁČEK, M. Applying RP- FDM technology to produce prototype castings using investment casting method. Archives of foundry engineering, 2012, roč. 12, č. 3, s. 75-82. ISSN: 1897- 3310.
  Detail

  KOSOUR, V.; VAŠČÁK, T.; HORÁČEK, M. Simulacija vbrizgovanja voska. Livarski vestnik, 2012, roč. 59/ 2012, č. 3, s. 137-149. ISSN: 0024- 5135.
  Detail

  STACHOVEC, I.; HORENSKÝ, J.; HORÁČEK, M.; ZEMČÍK, L.; KOLDA, V. Gating Systems for Sizeable Castings from Al Alloys Cast into Ceramic Moulds. Archives of foundry engineering, 2012, roč. 12, č. 2, s. 65-68. ISSN: 1897- 3310.
  Detail

  MACKŮ, M.; HORÁČEK, M. Možnosti metod RP v kombinaci s technologií vytavitelného modelu. Slévárenství, 2012, roč. 60, č. 9- 10, s. 323-328. ISSN: 0037- 6825.
  Detail

  MIKULKA, V.; HORÁČEK, M. OPTIMIZING INVESTMENT CASTING TECHNOLOGY BY NUMERICAL SIMULATION. In 12th International Foundrymen conference. 1. Sisak: University of Zagreb, 2012. s. 33-33. ISBN: 978-953-7082-14- 7.
  Detail

 • 2011

  HORÁČEK, M.; CHARVÁT, O.; PAVELKA, T.; SEDLÁK, J.; MADAJ, M.; NEJEDLÝ, J.; DVOŘÁČEK, J. Medical Implants by Using RP and Investment Casting Technologies. China Foundry, 2011, roč. 8, č. 1, s. 107-111. ISSN: 1672- 6421.
  Detail

 • 2010

  HORÁČEK, M.; ROUČKA, J. Zadnje raziskave na Tehnološski univerzi Brno s področja precizijskega litja. Livarski vestnik, 2010, roč. 57, č. 4, s. 162-171. ISSN: 0024- 5135.
  Detail

  KOSOUR, V.; HORÁČEK, M. Numerická simulace vstřikování voskové směsi pro výrobu modelů. Slévárenství, 2010, roč. LVIII, č. 11- 12, s. 374-378. ISSN: 0037- 6825.
  Detail

  HORÁČEK, M.; SLOVÁK, V. Metody rychlého prototypování (RP) použitelné ve slévárenství. Technológ, 2010, roč. II, č. mimořádné, s. 65-70. ISSN: 1337- 8996.
  Detail

  HORÁČEK, M.; CHARVÁT, O.; PAVELKA, T.; SEDLÁK, J.; MADAJ, M. Medical Implants by Using RP and Investment Casting Technologies. In Proceedings of 69th World Foundry Congress. Li Rongde. Hangzhou China: 2010. s. 577-581. ISBN: 978-1-62276-286- 6.
  Detail

 • 2009

  KOSOUR, V.; HORÁČEK, M. Simulation of wax flow into silicone mould. Proceedings book, 9th International Foundrymen Conference. Chorvatsko, Opatija: Faculty of Metarullgy,Univertiy of Zagreb, Aleja narodnih heroja 3, 44103 Sisak,p.p.1, Croatia, 2009. ISBN: 978-953-7082-08- 6.
  Detail

 • 2008

  HORÁČEK, M.; CHARVÁT, O.; SMRČKA, V. Rapid wax patterns obtained by RP and silicone mould technologies. Slévárenství, 2008, roč. LVI, č. 9- 10, s. 398-404. ISSN: 0037- 6825.
  Detail

 • 2007

  HORÁČEK, M.; CILEČEK, J. Accurate and complex NET- SHAPE castings for challenging markets. Foundry Trade Journal, 2007, roč. 180, č. 3641, s. 32-35. ISSN: 0015- 9042.
  Detail

  HORÁČEK, M. Quo vadis investment casting? Latest trends in investment casting technology. Acta Metallurgica Slovaca, 2007, roč. 13, č. 4, s. 141-145. ISSN: 1335- 1532.
  Detail

  CHARVÁT, O.; HORÁČEK, M. Možnosti aplikace metod rapid prototyping s použitím technologie vytavitelného modelu. Technologické inžinierstvo, 2007, roč. IV., č. 1, s. 60-61. ISSN: 1336- 5967.
  Detail

  HORÁČEK, M.; CHARVÁT, O.; MICHALEC, P. Combination of Rapid Prototyping and Investment Casting Technologies - a Route to Rapid Casting. In Conference Proceedings. 1. Ljubljana: Društvo livarjev Slovenije, 2007. s. 47-55.
  Detail

 • 2006

  HORÁČEK, M., CILEČEK, J. Accurate and complex NET- SHAPE castings for challenging markets. Casting the future. 1. Harrogate, UK: ICME Birmingham, 2006. s. 73-85.
  Detail

  HORÁČEK, M. Education process in foundry engineering responding to changing conditions. Livarsko Strokovno Posvetovanje, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 16-17. ISSN: 1318- 9123.
  Detail

  ČECH, J.; PALÁN, K.; ZALABA, R.; BERGEROVÁ, K.; HORÁČEK, M. Effect of technological and metallurgical factors on porozity in Al alloys. In Conference proceedings. 1. Ljubljana: Slovenian Foundrymen Society, 2006. s. 80-92.
  Detail

 • 2005

  HORÁČEK, M. Latest trends in investment casting technology. In Innovative Foundry Materials and Technologies. Varaždin: University of Zagreb, 2005. s. 7 ( s.)ISBN: 953-7082- 008.
  Detail

  HORÁČEK, M. Accuracy of Investment castings. In Comment 2005. Gliwice: Silesian University of Technology Gliwice, 2005. s. 188 ( s.)ISBN: 83-89728-12- 5.
  Detail

  HORÁČEK, M., CILEČEK, J. Capabilities of investment casting technology. In International 45th foundry conference. 1. Ljubljana: Slovenian foundrymen society, 2005. s. 66 ( s.)
  Detail

 • 2004

  HORÁČEK, M. Accuracy of investment castings. In Innovative Foundry Materials and Technologies. Sisak: Faculty of Metallurgy Sisak, 2004. s. 59-75. ISBN: 953-97821-9- 8.
  Detail

  HORÁČEK, M., MICHALČÍK, P., WIEDERMAN, J. Dimensional Changes During Investment Casting Technology. In 11th world conference on investment casting. 1. Edinburgh: BICTA / CMF, 2004. s. 180 ( s.)
  Detail

  HORÁČEK, M. Točnost postupka preciznog lijeva. Ljevarstvo, 2004, roč. 46, č. 2, s. 45-54. ISSN: 1330- 2132.
  Detail

 • 2003

  HORÁČEK, M. R + D Activities Investment Casting Technology at the Brno Institute of Material Engineering. In Wspólpraca 03. 1. Krakow: Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie, 2003. s. 123 ( s.)ISBN: 83-914313-9- 8.
  Detail

  HORÁČEK, M. Central and Eastern Europe A "Territory" of Opportunity for Investment Casting. INCAST, 2003, roč. XXVI, č. 1, s. 12 ( s.)ISSN: 1045- 5779.
  Detail

  ELBEL, T., HORÁČEK, M. Prospects of Foundrymen Cooperation in EU - Candidate Countries on Solving Main Problems in Foundry Industry. In Conference Proceedings 43rd Foundry Conference. 1. Ljubljana: Društvo livarjev Slovenije, 2003. s. 18 ( s.)
  Detail

 • 2002

  HORÁČEK, M. Investment casting technology in the Czech republic. In 50th Technical conference. 1. Chicago: Investment casting institute, 2002. s. 221 ( s.)
  Detail

  HORÁČEK, M. Tehnologija preciznega litja- technogija za novo tisočletje. Livarski vestnik, 2002, roč. 2002, č. 49, s. 3 ( s.)ISSN: 0024- 5135.
  Detail

  HORÁČEK, M. Practical experience with introducing new materials and technologies. In The 65th world foundry congress. 1. Korea, Gyeongju: The korean foundrymens society, 2002. s. 1069 ( s.)ISBN: 89-85670-94-8- 9350.
  Detail

 • 2001

  HORÁČEK, M. Investment casting market review eastern and central europe. In JACT. 1. Tokyo: Japanese association of casting technology, 2001. s. 1 ( s.)
  Detail

  HORÁČEK, M. Přehled výroby odlitků metodou vytavitelného modelu. Slévárenství, 2001, roč. 2001, č. 10, s. 564 ( s.)ISSN: 0037- 6825.
  Detail

  HORÁČEK, M. Technologie vytavitelného modelu. Slévárenství, 2001, roč. 2001, č. 10, s. 570 ( s.)ISSN: 0037- 6825.
  Detail

  HORÁČEK, M. Investment casting technology. In Zbornik referatov. 1. Ljubljana: Društvo livarjev Slovenije, 2001. s. 208-224.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.