Ing.

Michal Špiláček

Ph.D.

FSI, NCK energ. - en.ing. – vědecký pracovník

+420 54114 2573
101269@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Michal Špiláček, Ph.D.

Projekty

 • 2020

  Energetické transformace pro udržitelnou energetiku, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2019

  FV40059, Vývoj prototypu hořáku na spalování vodíku, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 30.12.2022
  Detail

 • 2014

  Kontaminace produktů spalování a zplyňování biomasy a odpadů organickými polutanty, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Komplexní výzkum spalovacích zařízení a využití tepla, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail