• Noc vědců 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra
  • Zvut.cz

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
Ing. Michal Procházka

Ing. Michal Procházka

Hlavní e-mail xcprochazkam@fch.vut.cz
Osobní číslo VUT 79573
 
Odeslat VUT zprávu

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.

2016
SVOBODA, V.; DVORNOVA, A.; DEJARNAC, R.; PROCHÁZKA, M.; ZAPRYANOV, S.; AKHMETZHANOV, R.; BOGDANOVA, M.; DIMITROVA, M.; DIMITROV, Z.; HLAVATÁ, L.; IVANOV, K.; KRUGLOV, K.; MARINOVA, P.; MASHEROV, P.; MOGULKIN, A.; MLYNÁŘ, J.; STOCKEL, J.; VOLYNETS, A. Remote operation of the GOLEM tokamak with hydrogen and helium plasmas. Journal of Physics: Conference Series, 2016, roč. 768, č. 1, s. 012002- 1 (012002-8 s.)ISSN: 1742-6596.
Detail
SÁZAVSKÁ, V.; BALAŠTÍKOV8, R.; KRČMA, F.; ŘÁDKOVÁ, L.; FOJTÍKOVÁ, P.; PŘIKRYL, R.; PROCHÁZKA, M. Plasmachemical Conservation of Corroded Metallic Objects. Journal of Physics: Conference Series, 2016, roč. 715, č. 1, s. 012012- 1 (012012-6 s.)ISSN: 1742-6588.
Detail
PROCHÁZKA, M.; BLAHOVÁ, L.; KRČMA, F. Barrier SiO2- like coatings for archaeological artefacts preservation. Journal of Physics: Conference Series, 2016, roč. 768, č. 1, s. 012013- 1 (012013-6 s.)ISSN: 1742-6588.
Detail
 
2015
BLAHOVÁ, L.; PŘIKRYL, R.; PROCHÁZKA, M.; PEKÁREK, J.; KRČMA, F. Removable Parylene Based Barrier Multilayers for Corrosion Protection of Metallic Archaeological Artefacts. Proceedings of EUROCORR 2015. Graz: Graz University, 2015. s. 18-523- 01 (18-523-10 s.)ISBN: neuvedeno.
Detail
KOZÁKOVÁ, Z.; KRČMA, F.; PROCHÁZKA, M.; VEVERKOVÁ, R.; KREJSKOVÁ, E. Study of Ozone Thermal Decomposition on Metal Surfaces. In 20th Symposium on Application of Plasma Processes & COST TD1208 Workshop on Application of Gaseous Plasma with Liquids – Book of Contributed Papers. Bratislava: Society for Plasma Research and Applications, 2015. s. 190-194. ISBN: 978-80-8147-027- 1.
Detail
HORÁK, J.; PROCHÁZKA, M.; BLAHOVÁ, L.; KRČMA, F. Parylene C and SiOx bilayers for archaeological artefacts preservation. Studentská odborná konference Chemie je život 2015, Sborník abstraktů. Brno: VUT v Brně, 2015. s. 80-80. ISBN: 978-80-214-5290- 9.
Detail
HORÁK, J.; PROCHÁZKA, M.; BLAHOVÁ, L.; KRČMA, F. Parylene C and SiOx bilayers for archaeological artefacts preservation. In Potential Application of Plasma and Nanomaterials 2015, Book of Contributed Papers. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 33-36. ISBN: 978-80-210-8053- 9.
Detail
PROCHÁZKA, M.; BLAHOVÁ, L.; HORÁK, J.; PEKÁREK, J.; PŘIKRYL, R.; KRČMA, F. Vrstvy na bázi parylenu C a Laksilu pro konzervování archeologických nálezů. Fórum pro konzervátory a restaurátory, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 66-68. ISSN: 1805- 0050.
Detail
HORÁK, J.; PROCHÁZKA, M.; PEKÁREK, J.; PŘIKRYL, R.; KRČMA, F. Hardcoating of parylene protective layers. 6th Central European Symposium on Plasma Chemistry: Full Texts. Padova: Padova University, 2015. s. P-28- 1 (P-28-7 s.)ISBN: neuvedeno.
Detail
HORÁK, J.; PROCHÁZKA, M.; PEKÁREK, J.; PŘIKRYL, R.; KRČMA, F. Hardcoating of parylene protective layers. 6th Central European Symposium on Plasma Chemistry: Scientific Program & Book of Abstracts. Padova: Padova University, 2015. s. 93-93. ISBN: 978-88-6938-045- 7.
Detail
PROCHÁZKA, M.; BLAHOVÁ, L.; HORÁK, J.; PEKÁREK, J.; PŘIKRYL, R.; KRČMA, F. Artefact Conservation Using Thin Films Based on Parylene C and Silicone- acrylate Resin. Chemistry & Live 2015 – Book of abstracts. Brno: FCH VUT, 2015. s. 177-177. ISBN: 978-80-214-5228- 2.
Detail
 
2014
KLÍMA, M.; SOMER, J.; BLAHOVÁ, L.; PROCHÁZKA, M.; SZENDIUCH, I. Usage of Low-Temperature Co- Fired Ceramic In Hermetic Packaging. Advances in Electronic System Integration - Book of Abtracts 37th International Spring Seminar on Electronics Technology. 2014. s. 99-103. ISBN: 978-3-934142-49- 7.
Detail
KRČMA, F.; MAZÁNKOVÁ, V.; ŘÁDKOVÁ, L.; FOJTÍKOVÁ, P.; SÁZAVSKÁ, V.; HLOCHOVÁ, L.; VAŠÍČEK, M.; KOZÁKOVÁ, Z.; PŘIKRYL, R.; PROCHÁZKA, M.; BLAHOVÁ, L.; HORÁK, J.; JANOVÁ, D. Application of Low Temperature Plasmas for Restoration/ Conservation of Archaeological Objects. Book of Contributed Papers of 27th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases. Belgrade: 2014. s. 252-252. ISBN: 978-86-7762-600- 6.
Detail
KRČMA, F.; BLAHOVÁ, L.; FOJTÍKOVÁ, P.; GRAHAM, W.; GROSSMANNOVÁ, H.; HLOCHOVÁ, L.; HORÁK, J.; JANOVÁ, D.; KELSEY, C.; KOZÁKOVÁ, Z.; MAZÁNKOVÁ, V.; PROCHÁZKA, M.; PŘIKRYL, R.; ŘÁDKOVÁ, L.; SÁZAVSKÁ, V.; VAŠÍČEK, M.; VEVERKOVÁ, R.; ZMRZLÝ, M. Application of low temperature plasmas for restoration/ conservation of archaeological objects. Journal of Physics: Conference Series, 2014, roč. 565, č. 1, s. 012012- 1 (012012-10 s.)ISSN: 1742- 6596.
Detail
PROCHÁZKA, M.; BLAHOVÁ, L.; KRČMA, F. Thin Film Deposition of HMDSO for Barrier Applications in Archaeology. In Book of Contributed Papers of 27th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases. Belgrade: 2014. s. 218-221. ISBN: 978-86-7762-600- 6.
Detail
PROCHÁZKA, M.; BLAHOVÁ, L.; PŘIKRYL, R.; KRČMA, F. Barrier coatings for archaeological artefacts preservation. 6th International Workshop and SummerSchool on Plasma Physics – Book of AbstractS. Sofia: 2014. s. 60-60.
Detail
BLAHOVÁ, L.; HORÁK, J.; PŘIKRYL, R.; PROCHÁZKA, M.; KRČMA, F. Thin Barrier Films for Protection of Metallic Archaeological Artefacts. Studentská odborná konference Chemie je život, Sborník abstraktů. Brno: FCH VUT, 2014. s. 55-55. ISBN: 978-80-214-5077- 6.
Detail
BLAHOVÁ, L.; HORÁK, J.; PŘIKRYL, R.; PROCHÁZKA, M.; KRČMA, F. Thin Barrier Films for Protection of Metallic Archaeological Artefacts. In Studentská odborná konference Chemie je život, Sborník příspěvků. Brno: FCH VUT, 2014. s. 187-192. ISBN: 978-80-214-5078- 3.
Detail
 
2013
TÖRÖKOVÁ, L.; KRČMA, F.; PROCHÁZKA, M. Atmospheric Pressure DC Glow Discharge in Nitrogen-Methane Mixtures: Analysis of the Discharge Products by PTR- MS. 10th Frontiers in Low Temperature Plasma Diagnostics – Book of Abstracts. Eindhoven: Eindhoven University, 2013. s. P1- 23 (P1-23 s.)
Detail
KLÍMA, M.; SZENDIUCH, I.; SOMER, J.; PROCHÁZKA, M. Hermetic Properties Of Low-Temperature Co- Fired Ceramic Applications. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. s. 1-8. ISBN: 978-80-87952-00- 9.
Detail
PROCHÁZKA, M.; BLAHOVÁ, L.; KRČMA, F. Thin Film Deposition of HMDSO for Barrier Applications in Archaeological Artefacts Preservation. 5th Central European Symposium on Plasma Chemistry – Book of Abstracts. Budapest: 2013. s. 198-199. ISBN: 978-615-5270-04- 8.
Detail
SÁZAVSKÁ, V.; MAZÁNKOVÁ, V.; KRČMA, F.; PROCHÁZKA, M. Plasmachemical Treatment on Corrosion Layer of Iron. EUROCORR 2013 - Book of Abstracts. Estoril: 2013. s. 1128-1128.
Detail
SÁZAVSKÁ, V.; MAZÁNKOVÁ, V.; KRČMA, F.; PROCHÁZKA, M. Plasmachemical Treatment on Corrosion Layer of Iron Plasmachemical Treatment on Corrosion Layer of Iron Plasmachemical Treatment on Corrosion Layer of Iron Plasmachemical Treatment on Corrosion Layer of Iron. Proceedings of EUROCORR 2013. Estoril: 2013. s. 1-5.
Detail
 
2012
PROCHÁZKA, M.; SÁZAVSKÁ, V.; PŘIKRYL, R.; BALAŠTÍKOVÁ, R.; FOJTÍKOVÁ, P.; KRČMA, F. Plasma Treatment of Metallic Artefacts. ICOPS 39 - Book of Abstracts. Edinburg: 2012. s. 1 (1 s.).
Detail
HORÁK, J.; MENČÍK, P.; PROCHÁZKA, M. Ochrana kovových artefaktů pomocí tenkých vrstev. In Studentská odborná konference Chemie je život 2012, Sborník příspěvků. Brno: FCH VUT, 2012. s. 94-99. ISBN: 978-80-214-4644- 1.
Detail
HORÁK, J.; MENČÍK, P.; PROCHÁZKA, M. Ochrana kovových artefaktů pomocí tenkých vrstev. Studentská konference Chemie je život – Sborník abstraktů. Brno: FCH VUT, 2012. s. 63-63. ISBN: 978-80-214-4545- 8.
Detail
BALAŠTÍKOVÁ, R.; PROCHÁZKA, M.; MENČÍK, P.; HORÁK, J.; PŘIKRYL, R.; KRČMA, F. Protection by Deposition of Parylene and SiOx Thin Layers. In Studentská odborná konference Chemie je život 2012, Sborník příspěvků. Brno: FCH VUT, 2012. s. 267-270. ISBN: 978-80-214-4644- 1.
Detail
PROCHÁZKA, M.; BLAHOVÁ, L.; KRČMA, F.; PŘIKRYL, R. Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition of SiO2-Like Films: Monitoring and Optimization of the Process. Studentská konference Chemie je život – Sborník abstraktů. Brno: FCH VUT, 2012. s. 120-120. ISBN: 978-80-214-4545- 8.
Detail
PROCHÁZKA, M.; BLAHOVÁ, L.; KRČMA, F.; PŘIKRYL, R. Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition of SiO2-Like Films: Monitoring and Optimization of the Process. In Studentská odborná konference Chemie je život 2012, Sborník příspěvků. Brno: FCH VUT, 2012. s. 405-408. ISBN: 978-80-214-4644- 1.
Detail
BALAŠTÍKOVÁ, R.; PROCHÁZKA, M.; MENČÍK, P.; HORÁK, J.; PŘIKRYL, R.; KRČMA, F. Protection by Deposition of Parylene and SiOx Thin Films. In Potential and Applications of Surface Nanotreatment of Polymers and Glass - Book of Abstracts. Brno: 2012. s. 32-34. ISBN: 978-80-210-5979- 5.
Detail
PŘIKRYL, R.; OBŠEL, V.; REK, A.; SEDLÁČEK, O.; PROCHÁZKA, M. Resistance of nanostructured films to permeation by industrial pollutants. Chemical Papers, 2012, roč. 86, č. 10, s. 964-971. ISSN: 0366- 6352.
Detail | WWW
SÁZAVSKÁ, V.; KRČMA, F.; PROCHÁZKA, M.; ŘÁDKOVÁ, L.; FOJTÍKOVÁ, P.; BALAŠTÍKOVÁ, R.; PŘIKRYL, R. Plasmachemical Conservation of Corroded Metallic Objects. 5 IWSSPP - Book of Abstracts. Sofia: 2012. s. 1 (1 s.).
Detail
PROCHÁZKA, M.; BLAHOVÁ, L.; KRČMA, F.; PŘIKRYL, R. In- situ Monitoring of Thin Film Depositon Process Using Optical Emission Spectroscopy. In Europhysics Conference Abstracts. Lisbon: EPS, 2012. s. P3.5. 71 (P3.5.72 s.)ISBN: 2-914771-74- 6.
Detail
BALAŠTÍKOVÁ, R.; PROCHÁZKA, M.; MENČÍK, P.; HORÁK, J.; PŘIKRYL, R.; KRČMA, F. Protection by Deposition of Parylene and SiOx Thin Layers. Studentská konference Chemie je život – Sborník abstraktů. Brno: FCH VUT, 2012. s. 96-96. ISBN: 978-80-214-4545- 8.
Detail
BALAŠTÍKOVÁ, R.; PROCHÁZKA, M.; MENČÍK, P.; HORÁK, J.; PŘIKRYL, R.; KRČMA, F. Protection of Archaeological Artefacts by Deposition of Parylene and SiOx Thin Films. Symposium on Plasma Physics and Technology. Praha: 2012. s. 139-139. ISSN: 1805- 7594.
Detail
KRČMA, F.; SÁZAVSKÁ, V.; FOJTÍKOVÁ, P.; ŘÁDKOVÁ, L.; KUJAWA, A.; PŘIKRYL, R.; PROCHÁZKA, M.; BALAŠTÍKOVÁ, R.; MENČÍK, P.; BLAHOVÁ, L.; HORÁK, J.; ZMRZLÝ, M.; JANOVÁ, D. Application of Low Temperature Plasmas for the Treatment of Ancient Archaeological Objects. In SPIG26 - Contributed Papers & Abstracts of Invited Lectures and Progress Reports. Beograd: 2012. s. 1-4. ISBN: 978-86-7031-242- 5.
Detail
KRČMA, F.; SÁZAVSKÁ, V.; FOJTÍKOVÁ, P.; ŘÁDKOVÁ, L.; KUJAWA, A.; PŘIKRYL, R.; PROCHÁZKA, M.; BALAŠTÍKOVÁ, R.; MENČÍK, P.; BLAHOVÁ, L.; HORÁK, J.; ZMRZLÝ, M.; JANOVÁ, D. Application of Low Temperature Plasmas for the Treatment of Ancient Archaeological Objects. In VII Conference Plasma Physics and Plasma Technology - Contributed papers. Minsk: 2012. s. 561-564. ISBN: 978-985-7055-01- 2.
Detail
BALAŠTÍKOVÁ, R.; PROCHÁZKA, M.; MENČÍK, P.; HORÁK, J.; PŘIKRYL, R.; KRČMA, F. Protection of Archaeological Artefacts by Deposition of Parylene and SiOx Thin Films. EUROCORR 2012 - Proceedings. Istanbul: 2012. s. 1331-1340.
Detail
BALAŠTÍKOVÁ, R.; PROCHÁZKA, M.; MENČÍK, P.; HORÁK, J.; PŘIKRYL, R.; KRČMA, F. Protection of Archaeological Artefacts by Deposition of Parylene and SiOx Thin Films. EUROCORR 2012 - Book of Abstracts. Istanbul: 2012. s. 629-629.
Detail
 
2011
PŘIKRYL, R.; OBŠEL, V.; SEDLÁČEK, O.; PROCHÁZKA, M. INDUSTRIAL POLLUTANTS PERMEATION RESISTANCE OF NANOSTRUCTURED FILMS. Chemické listy. 2011. s. s945 (s945 s.)ISSN: 0009- 2770.
Detail
PROCHÁZKA, M.; KRČMA, F.; PŘIKRYL, R. Spectroscopy of Plasma Deposition Processes Using Dimethylphenylsilane Precursor. In Book of Contributed Papers: 18th Symposium on Application of Plasma Processes and Workshop on Plasmas as a Planetary Atmospheres Mimics. Bratislava: 2011. s. 247-251. ISBN: 978-80-89186-77- 8.
Detail
BLAHOVÁ, L.; PROCHÁZKA, M.; KRČMA, F. Pulse mode in plasma polymerization of hexamethyldisiloxane. Chemické Listy 105. Chemické listy. Brno: 2011. s. s901 (s902 s.)ISSN: 0009- 2770.
Detail
BLAHOVÁ, L.; PROCHÁZKA, M.; KRČMA, F. PECVD of hexamethyldisiloxane: Pulsed mode. In CESPC IV Book of Abstracts. Beograd: Fizicki fakultet Beograd, 2011. s. 111-112. ISBN: 978-86-84539-08- 5.
Detail
 


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.