• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
Ing. Michal Pavlík, Ph.D.

Ing. Michal Pavlík, Ph.D.

Hlavní e-mail pavlik@feec.vutbr.cz
Osobní číslo VUT 15703
 
Odeslat VUT zprávu

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.

2017
KLEDROWETZ, V.; PRISTACH, M.; HÁZE, J.; PAVLÍK, M.; FUJCIK, L.; DVOŘÁK, V. A novel low order delta– sigma modulator without harmonic distortion. ANALOG INTEGRATED CIRCUITS AND SIGNAL PROCESSING, 2017, roč. Volume 90, č. Issue 2, s. 487-497. ISSN: 0925-1030.
Detail | WWW
 
2016
DVOŘÁK, V.; BOHRN, M.; FUJCIK, L.; HÁZE, J.; KLEDROWETZ, V.; PAVLÍK, M. Architecture of Compact Electrochemical Measurement Instrument. In Proceedings on 14h IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems PDES 2016 (Preprint). IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). Brno: 2016. s. 399-403. ISSN: 2405-8963.
Detail
PAVLÍK, M.; KLEDROWETZ, V.; BOHRN, M.; DVOŘÁK, V.; FUJCIK, L. Handheld potentiostat with embedded ASIC. In 39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 1. 2016. s. 274-278. ISBN: 978-1-5090-1287- 9. ISSN: 1805-5435.
Detail
NEUŽIL, P.; PEKÁREK, J.; SVATOŠ, V.; PROKOP, R.; GABLECH, I.; PAVLÍK, M.; FUJCIK, L.; HUBÁLEK, J. A Self- Compensating System for Fixed Pattern Noise Reduction of Focal Plane Arrays of Infrared Bolometer Detectors. In Proceedings of XXX Eurosensors 2016. Procedia Engineering. Budapest, Hungary: Elsevier, 2016. s. 1007-1011. ISSN: 1877-7058.
Detail
 
2014
PAVLÍK, M.; KLEDROWETZ, V.; PRISTACH, M.; BOHRN, M.; FUJCIK, L.; HÁZE, J. Design of the 16bit (delta-sigma) Converter for Sensor Signal Processing. In 37th Internation Conference on Telecommunications and Signal Processing. Berlín: 2014. s. 100-104. ISBN: 978-80-214-4983- 1.
Detail
 
2013
PRISTACH, M.; PAVLÍK, M.; HÁZE, J.; FUJCIK, L. Optimized Architecture of High Order CIC Filters. In Proceedings of the 20th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems. Lodz, Poland: Lodz University of Technology, 2013. s. 263-266. ISBN: 978-83-63578-01- 5.
Detail
PAVLÍK, M.; KLEDROWETZ, V.; HÁZE, J.; PRISTACH, M.; PROKOP, R.; FUJCIK, L.; KHATEB, F. SC Sigma- Delta Converter for Vibration Sensor Processing System. In 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 1. Řím: 2013. s. 392-397. ISBN: 978-1-4799-0403- 7.
Detail
 
2012
PAVLÍK, M.; HÁZE, J.; KLEDROWETZ, V. Design of the 12bits Delta- Sigma Modulator using SC Technique. Radioengineering, 2012, roč. 21, č. 1, s. 246-252. ISSN: 1210-2512.
Detail
KLEDROWETZ, V.; PAVLÍK, M.; HÁZE, J.; FUJCIK, L.; PROKOP, R. A 12-bit second order sigma-delta modulator design in 0. 7 um CMOS technology. In IMAPS CS International Conference 2012. 1. Brno: VUT Brno, 2012. s. 208-213. ISBN: 978-80-214-4539- 0.
Detail
KHATEB, F.; HORSKÝ, P.; FUJCIK, L.; VRBA, R.; PAVLÍK, M. Comment on "High performance low-voltage QFG-based DVCC and a novel fully differential SC integrator based on it". IEICE Electronics Express, 2012, roč. 2012 (9), č. 18, IF: 0. 461, s. 1492-1493. ISSN: 1349- 2543.
Detail | WWW
 
2011
PAVLÍK, M.; KLEDROWETZ, V.; HÁZE, J.; FUJCIK, L. SoftBUS – alternative bus for home automation. In Recent Researches in Circuits, Systems, Communication and computers. Tenerife, Španělsko: WSEAS Press, 2011. s. 17-21. ISBN: 978-1-61804-056- 5.
Detail
HÁZE, J.; PEKÁREK, J.; MAGÁT, M.; PAVLÍK, M.; VRBA, R. Design, modeling and fabrication of novel MEMS structure utilizing carbon nanotubes. In Proceedings of 18th European microelectronics packaging conference EMPC 2011. Brighton: 2011. s. 79-83. ISBN: 978-0-9568086-0- 8.
Detail
PEKÁREK, J.; VRBA, R.; MAGÁT, M.; PAVLÍK, M.; HÁZE, J. Testing of Novel Device for Anodic Bonding process in MEMS Application. Electronics, 2011, roč. 5, č. 2, s. 180-182. ISSN: 1313- 1842.
Detail
PAVLÍK, M.; JAROŠ, D. W- development model extension for embedded system design. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu. cz, 2011, roč. 2011, č. 4, s. 1-4. ISSN: 1802- 4564.
Detail
PAVLÍK, M.; KLEDROWETZ, V.; FUJCIK, L. Design of the 14bit delta- sigma modulator for signal processing. In EDS ' 11 IMAPS CS INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS. 1. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2011. s. 270-275. ISBN: 978-80-214-4303- 7.
Detail
 
2010
HÁZE, J.; VRBA, R.; PAVLÍK, M.; PEKÁREK, J. A Novel Laboratory Anodic Bonding Device for MEMS Applications. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu. cz, 2010, roč. 2010, č. 3, s. 24-26. ISSN: 1802- 4564.
Detail
PAVLÍK, M.; MAGÁT, M.; HÁZE, J.; FUJCIK, L. Evaluation of the Delta- Sigma modulator coefficients by MATLAB parallel processing. In Matlab - Modelling, Programming and Simulations. SCIYO. COM edition. India: SCIYO, 2010. s. 193-210. ISBN: 978-953-307-125- 1.
Detail
PAVLÍK, M.; MAGÁT, M.; ZAPLETAL, P. Evaluation of the delta- sigma modulator coefficients by genetic algorithm. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu. cz, 2010, roč. 2010, č. 3, s. 1-5. ISSN: 1802- 4564.
Detail
 
2009
HÁZE, J.; VRBA, R.; PAVLÍK, M. The integrated unit for MEMS based pressure measurement. In Proceedings of ICONS 2009 Fourth International Conference on Systems. France: IEEE, 2009. s. 100-103. ISBN: 978-1-4244-3469- 5.
Detail
HÁZE, J.; PAVLÍK, M.; PANÁČEK, J. A NEW LABORATORY KIT FOR ADC AND DAC TESTING AND EDUCATION. In Proceedings of EDS 2009. Brno: IMAPS CZ/ SK, 2009. s. 405-407. ISBN: 978-80-214-3933- 7.
Detail
 
2008
HÁZE, J.; FUJCIK, L.; VRBA, R.; PAVLÍK, M.; MICHAELI, L. The Utilization of Novel Bandpass Sigma- delta Modulator for Capacitance Pressure Sensor Signal Processing. Radioengineering, 2008, roč. 2008, č. 4, s. 79-85. ISSN: 1210- 2512.
Detail
 
2007
PAVLÍK, M.; VRBA, R. Závěrečná zpráva pojektu FRVŠ 1900/ 2007. 1. 2007. s. 1 ( s.)
Detail
HÁZE, J.; VRBA, R.; FICEK, R.; PAVLÍK, M.; MAGÁT, M. Výzkum nových mechatronických struktur MEMS využitelných pro měření tlaku - výzkumná zpráva k řešení projektu výzkumu a vývoje. 1. 2007. s. 1-44.
Detail
HÁZE, J.; VRBA, R.; FUJCIK, L.; MICHAELI, L.; PAVLÍK, M.; ZAVORAL, P.; FOREJTEK, J. A Novel Band-Pass Sigma- Delta Modulator for Capacitive Pressure Sensing. In IEEE Proceedings of the Second International Conference on Systems, ICONS 2007. New York: IEEE Computer Society, 2007. s. 74-78. ISBN: 0-7695-2807- 4.
Detail
PAVLÍK, M.; VRBA, R.; MAGÁT, M. Capacity to Digital Converter processing interface and logger. In IMAPS CS International Conference 2007 PROCEEDINGS. Brno: Vysoké Učení Technické v Brně, 2007. s. 83-86. ISBN: 978-80-214-3470- 7.
Detail
MAGÁT, M.; PAVLÍK, M.; VRBA, R. Control software for AD/ DA demonstration board for education. In Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference 2007 PROCEEDINGS. Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/ 1: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2007. s. 339-343. ISBN: 978-80-214-3470- 7.
Detail
PAVLÍK, M.; MAGÁT, M.; VRBA, R. TIPS WORKPLACE FOR CHIP CHARACTERISTICS MEASUREMENT. In 6th International conference of PhD students. Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2007. s. 343-347. ISBN: 978-963-661-779- 0.
Detail
PAVLÍK, M.; MAGÁT, M.; VRBA, R. Demonstration Board for Laboratory Task. In 6th International conference of PhD students. Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2007. s. 337-342. ISBN: 978-963-661-779- 0.
Detail
MAGÁT, M.; PAVLÍK, M.; VRBA, R. MAIN UNIT AND CONTROL SOFTWARE FOR CHIP CHARACTERISTICS MESUREMENT. In 6th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHD STUDENTS, University of Miskolc, Hungary, 12-18 August 2007, ENGINEERING SCIENCES. University of Miskolc, Hungary: University of Miskolc, innovation and Technology Transfer Centre, 2007. s. 323-326. ISBN: 978-963-661-779- 0.
Detail
HÁZE, J.; VRBA, R.; FUJCIK, L.; FOREJTEK, J.; ZAVORAL, P.; PAVLÍK, M. BandPass Sigma- Delta Modulator for Capacitive Pressure Sensor. In IEEE Intrumentation and Measurement Technology Conference Proceedings. Varsava, Polsko: IEEE Intrumentation and Measurement Society, 2007. s. 18-24. ISBN: 1-4244-0589- 0.
Detail
PAVLÍK, M.; HÁZE, J.; VRBA, R.; ŠVÉDA, M. Smart Differential Pressure Sensor. In ICINCO 2007, Proceedings of the Fourth International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics. Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication and University of Angers, 2007. s. 244 ( s.)ISBN: 978-972-8865-84- 9.
Detail
PAVLÍK, M.; VRBA, R. DA and DA Converters Evaluation Board for Education. In Proceedings of the 13th Conference STUDENT EEICT 2007. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikacnich technologií a Fakulta informacnich technologií, 2007. s. 351 ( s.)ISBN: 978-80-214-3410- 3.
Detail
ŠTEFFAN, P.; VRBA, R.; PAVLÍK, M. New interface for differentioal pressure sensor eith HART protocol. In Electronic Devices and Systems EDS´ 07. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., 2007. s. 197-201. ISBN: 978-80-214-3470- 7.
Detail
PAVLÍK, M.; HÁZE, J.; VRBA, R.; ŠVÉDA, M. Smart Differential Pressure Sensor. In Proceedings ICINCO 2007: Signal Processing, Systems Modelling and Control. Angers: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2007. s. 244-248. ISBN: 978-972-886584- 9.
Detail
 
2006
Vrba, R., Šteffan, P., Pavlík, M. Nové technologie a metody měření diference tlaků. 1. Buchlovice: MPO ČR, 2006. s. 0 ( s.)
Detail
ŠTEFFAN, P., VRBA, R., PAVLÍK, M. New Embedded ASIC Integrated Measurement System for Control Responses from TFT Sensors. In IEEE Sensors 2006. Daegu, Korea: IEEE Sensors, 2006. s. 10 ( s.)ISBN: 0-7803-8693- 0.
Detail
Michal Pavlik, Radimir Vrba, Jiří Háze. DA and DA Converters Demonstration Board for Education. In Socrates International Conference. Electronic System. Chania, Crete Institute of Technology, Greece, 2006. s. 72 ( s.)ISBN: 960-8025-99- 8.
Detail
Michal Pavlík, Jiří Háze, Radimír Vrba, Jiří Forejtek, Pavel Zavoral, Lukáš Fujcik, Linus Michaeli. Novel usage of the bandpass sigma- delta modulator for pressure measurement. In Moderní metody řešení, návrhu a aplikace elektronických obvodů. Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2006. s. 11 ( s.)ISBN: 80-214-3328- 0.
Detail
HÁZE, J.; VRBA, R.; FUJCIK, L.; PAVLÍK, M.; FOREJTEK, J.; ZAVORAL, P.; MICHAELI, L. Bandpass Sigma- Delta Modulator for Capacitive Pressure Sensor. In Proceedings of IMAPS Electronic Devices and System Conference, 2006, partII. Brno: IMAPS, 2006. s. 514 ( s.)ISBN: 80-214-3246- 2.
Detail
Magát M., Pavlík M., Vrba R. Measuring electronics for apex chip measuring unit. In EDS' 06 IMAPS CS INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/ 1, 2006. s. 30 ( s.)ISBN: 80-214-3246- 2.
Detail
Lukáš Fujcik, Marek Bohrn, Michal Pavlík, Jaroslav Hubálek. Generátor sinusových průběhů s využitím sigma- delta modulace. In Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích. 2006. s. 56 ( s.)ISBN: 978-80-214-3342- 7.
Detail
O. Sajdl, R. Vrba, M. Pavlík. Multimediální učebnice předmětu Návrh elektronických přístrojů - Závěrečná zpráva. 1. 2006. s. 1 ( s.)
Detail
Michal Pavlík, Radimír Vrba, Pavel Šteffan. Electronic interface for differential pressure sensor. In ICONS 06. La Morne, Mauritius: IEEE Computer Society, 2006. s. 185 ( s.)ISBN: 0-7695-2552- 0.
Detail
Pavlík M., Magát M., Vrba R. Tips chip measuring unit. In EDS ' 06 IMAPS CS INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/ 1, 2006. s. 254 ( s.)ISBN: 80-214-3246- 2.
Detail
 
2005
Michal Pavlik, Radimir Vrba, Pavel Steffan. Electronic interface for differential pressure sensor. In Intensive Training Programme in Electronic System Design, Socrates Workshop 2005. Brno: Nakl. Novotný, 2005. s. 124 ( s.)ISBN: 80-214-3042- 7.
Detail
Vrba, R., Pavlík, M., Šteffan, P., Bradáč, Z. Senzor pro snímání diference tlaku. Oponovan výzkumná zpráva projektu MPO ČR ev. číslo FT-TA/050. Buchlovice. Buchlovice: MPO ČR, 2005. s. 1 ( s.)
Detail
Michal Pavlík, Radimír Vrba. Měřicí elektronika pro diferenční senzor tlaku. In Seminář o výsledcích výzkumného záměru v roce 2005. Brno: Nakl. Novotný, 2005. s. 164 ( s.)ISBN: 80-214-3116- 4.
Detail
Michal Pavlík, Radek Kuchta. Laboratory Power Supply. In Proceedings of the 11th Conference and Competition STUDENT EEICT 2005. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií a Fakulta informačních technologií, 2005. s. 231 ( s.)ISBN: 80-214-2888- 0.
Detail
Michal Pavlík, Radek Kuchta. Laboratory Switched Power Supply. In HONEYWELL EMI 2005 Proceedings of the international Interdisciplinary Student Competition and Conference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Fakulta informačních technologií a Fakulta strojního inženýrství, 2005. s. 68 ( s.)ISBN: 80-214-2942- 9.
Detail
Michal Pavlík. SECONDARY VARIABLE VOLTAGE REGULATION IN SWITCHED POWER SUPPLIES. In EDS ' 05 IMAPS CS INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS. Brno: Nakl. Novotný, 2005. s. 74 ( s.)ISBN: 80-214-2990- 9.
Detail
 


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.