Ing.

Michal Křižák

ÚSI, OAN – asistent

+420 54114 8922
michal.krizak@usi.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Michal Křižák

Publikace

 • 2018

  BILÍK, M.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; BELÁK, M.; KŘIŽÁK, M.; MAXERA, P.; MIKULEC, R.; BUCSUHÁZY, K.; DVOŘÁKOVÁ, P.; OBRÁTILOVÁ, A.; STÁŇA, I. CRASHDAY 2017. Expert Forensic Science 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. s. 42-71. ISBN: 978-80-214-5600-6.
  Detail

  KŘIŽÁK, M. Dopravní nehody a kamery – případová studie. In Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2018. s. 147-156. ISBN: 978-80-214-5600-6.
  Detail

  KŘIŽÁK, M.; BRADÁČ, A.; SEMELA, M.; MIKULEC, R. Restrictions of Using Speedometer Readings for Determining Vehicle Collision Speed. In Road and Rail Infrastructure V, Proceedings of the Conference CETRA 2018. ZAGREB: UNIV ZAGREB, FAC CIVIL ENGINEERING, 2018. s. 1659-1664. ISBN: 978-953-8168-25-3.
  Detail

  MIKULEC, R.; SEMELA, M.; KŘIŽÁK, M. Vehicle Dynamics Analysis – Wet Road Surface. In Proceedings of the Fourth International Conference on Traffic and Transport Engineering. Belgrade: City Net Scientific Research Center Ltd. Belgrade, 2018. s. 387-392. ISBN: 978-86-916153-4-5.
  Detail | WWW

 • 2017

  BILÍK, M.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; BELÁK, M.; KŘIŽÁK, M.; MIKULEC, R.; BUCSUHÁZY, K.; STÁŇA, I.; TOKAŘ, S.; VÉMOLA, A. CRASHDAY 2016 - NÁRAZOVÉ ZKOUŠKY VOZIDEL. Soudní inženýrství, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 23-43. ISSN: 1211-443X.
  Detail

  BILÍK, M.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; BELÁK, M.; KŘIŽÁK, M.; MAXERA, P.; MIKULEC, R.; BUCSUHÁZY, K.; DVOŘÁKOVÁ, P.; OBRÁTILOVÁ, A.; STÁŇA, I. CRASHDAY 2016 - prezentace výsledků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2017.
  Detail

  BILÍK, M.; TOKAŘ, S. et al. Parametry zderzenia - wyniki z testów zderzeniowych najnowszych modeli samochodu Škoda. Paragraf na drodze, 2017, roč. 19, č. numer specjalny, s. 7-21. ISSN: 1505-3520.
  Detail | WWW

 • 2014

  KŘIŽÁK, M. METODA PRO DÁVKOVÉ VYHODNOCENÍ VIDEOVÝCH ZÁZNAMŮ POHYBU CHODCŮ. In Junior Forensic Science Brno 2014 - sborník příspěvků. 1. Brno: ÚSI VUT v Brně, 2014. s. 52-52. ISBN: 978-80-214-4935-0.
  Detail

 • 2013

  KŘIŽÁK, M. POROVNÁNÍ VÍCETĚLESOVÝCH SYSTÉMŮ V PROGRAMECH VIRTUAL CRASH A PC- CRASH. In Sborník anotací konference Junior Forensic Science Brno 2013. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 58-58. ISBN: 978-80-214-4704- 2.
  Detail

  KLEDUS, R.; SEMELA, M.; MAXERA, P.; KUNOVSKÝ, M.; KŘIŽÁK, M. Analýza chování řidiče při jízdě přes přechod pro chodce. In ExFoS 2013 - XXII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství - sborník příspěvků. 1. Brno: ÚSI VUT v Brně, 2013. s. 68-105. ISBN: 978-80-214-4675- 5.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.