prof. RNDr.

Michal Kotoul

DrSc.

FSI, ÚMTMB OLMMM – vedoucí odboru

+420 54114 2889
kotoul@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc.

Projekty

 • 2017

  Problémy pevnosti a dynamiky v inženýrských analýzách a lomové mechanice, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  Combination of atomistic and higher-order elasticity approaches in fracture nanomechanics, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2014

  Problémy pevnosti a dynamiky moderních materiálů a konstrukcí II., zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

  GA14-11234S, Experimentální hodnocení a výpočtové modelování odezvy keramických pěn na mechanické zatěžování, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2012

  EE2.3.30.0039, Excelentní mladí vědci na VUT v Brně, zahájení: 01.07.2012, ukončení: 30.06.2015
  Detail

  EE2.3.30.0005, Podpora tvorby excelentních týmů mezioborového výzkumu na VUT, zahájení: 01.07.2012, ukončení: 30.06.2015
  Detail

  Studium lomového chování vícefázových a složených materiálů, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Aplikace nových postupů zobecněné lomové mechaniky na stanovení lomového chování inženýrských konstrukcí, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Problémy pevnosti a dynamiky moderních materiálů a konstrukcí, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  Meso/makro-mechanika deformačních a lomových procesů v progresivních materiálech a strukturách , zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  GA101/09/1821, Mechanické a lomové vlastnosti multilamelárních struktur typu keramika/keramika a keramika/kov s gradientními vrstvami, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2006

  GA106/06/0724, Mikrostrukturně indukované stínící efekty při porušování kompozitů s keramickou matricí, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2005

  GA101/05/0320, Řešení obecných koncentrátorů napětí v anisotropních heterogenních prostředích pomocí kombinace MKP a techniky spojitě rozložených dislokací, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2002

  GA101/02/0683, Chování trhlin/mikrotrhlin ve vybraných kompozitech s křehkou matricí, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2004
  Detail

 • 1999

  GA101/99/0829, Mikromechanika a nefenomenologické konstitutivní modely kompozitů s křehkou matricí v podmínkách víceosého nízkocyklického tlakového zatěžování, zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.2001
  Detail