doc. Ing.

Michal Jaroš

Dr.

FSI – externí pedagog

+420 54114 3282
jaros@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Michal Jaroš, Dr.

Publikace

 • 2014

  JAROŠ, M.; KOLBÁBEK, A.; MUSIL, Z. Vliv zemních výměníků tepla na kvalitu přiváděného vzduchu a zkušenosti uživatelů s jejich provozem. In 21. konference klimatizace a větrání 2014. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2014. s. 77-82. ISBN: 978-80-02-02520- 7.
  Detail

  KOLBÁBEK, A.; JAROŠ, M. Experimental air ground heat exchanger and its construction. Engineering Mechanics, 2014, roč. 20, č. 3/ 4, s. 255-261. ISSN: 1802- 1484.
  Detail

 • 2013

  KOLBÁBEK, A.; JAROŠ, M.; MUSIL, Z. Mikrobiologické riziko zemních vzduchových výměníků tepla - pilotní studie. In Zdravé domy 2013. Brno: FAST VUT v Brně, 2013. s. 87-96. ISBN: 978-80-214-4737- 0.
  Detail

  JAROŠ, M.; KOLBÁBEK, A. Nový experimentální výměník tepla FSI VUT. TZB- info, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 1-4. ISSN: 1801- 4399.
  Detail | WWW

  JAROŠ, M.; KOLBÁBEK, A.; MUSIL, Z. Experimental air ground heat exchanger – operating experience and its use in a teaching of an Environmental Engineering. In CESB13 - Central Europe towards Sustainable Building 2013. Praha: ČVUT v Praze, 2013. s. 361-364. ISBN: 978-80-247-5015- 6.
  Detail

  JAROŠ, M.; KOLBÁBEK, A.; MUSIL, Z. Experimental air ground heat exchanger and its construction. In CESB. Praha: ČVUT, 2013. s. 361-364. ISBN: 978-80-247-5015- 6.
  Detail

 • 2012

  KOLBÁBEK, A.; JAROŠ, M. Nový experimentální zemní výměník tepla FSI VUT. In 20. konference Klimatizace a větrání 2012. Praha: STP, 2012. s. 93-98. ISBN: 978-80-02-02375- 3.
  Detail

  KOLBÁBEK, A.; JAROŠ, M. Vliv vstupních klimatických dat na výsledky energetické simulace zemního výměníku tepla. In Alternativní zdroje energie 2012. Kroměříž: STP, 2012. s. 149-157. ISBN: 978-80-02-02393- 7.
  Detail

  KOLBÁBEK, A.; JAROŠ, M. Experimentální vzduchový zemní výměník tepla a jeho technické provedení. In 31. setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky 2012. Mikulov: VUT v Brně, 2012. s. 107-110. ISBN: 978-80-214-4529- 1.
  Detail

 • 2011

  KOLBÁBEK, A.; JAROŠ, M. Zemní výměník tepla jako nový prvek v technice prostředí: projekt FRVŠ. In 30. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky 2012. Špindlerův Mlýn: TUL, 2011. s. 105-108. ISBN: 978-80-7372-747- 5.
  Detail

 • 2010

  ROUČKA, J.; KOVÁČ, M.; JAROŠ, M.; ŠIKULA, O.; HRBÁČEK, K.; PODHORNÁ, B. Thermal Processes While Pouring into Ceramic Shells and Their Numerical Simulation. International Journal of Metalcasting, 2010, roč. 4, č. 2, s. 71-80. ISSN: 1939- 5981.
  Detail

  JAROŠ, M.; KOLBÁBEK, A. Energetický a ekonomický přínos zemního výměníku tepla v teplovzdušném vytápěcím systému s rekuperací. Vytápění, větrání, instalace, 2010, roč. 19, č. 5/ 2010, s. 222-228. ISSN: 1210- 1389.
  Detail

  JAROŠ, M.; PECH, O.; HRBATA, J. Optimalizace návrhu solárního kolektorového systému pomocí energetické simulace. In Sborník 6. konference IBPSA- CZ Simulace budov a techniky prostředí 2010. Praha: IBPSA- CZ, 2010. s. 55-60. ISBN: 978-80-254-8661- 0.
  Detail

  KOLBÁBEK, A.; JAROŠ, M. Energetická simulace vlivu zemního výměníku tepla na provoz rekuperační jednotky teplovzdušného vytápění. In SETKÁNÍ KATEDER MECHANIKY TEKUTIN A TERMOMECHANIKY. Rožnov pod Radhoštěm: VŠB, 2010. s. 133-136. ISBN: 978-80-248-2244- 0.
  Detail

  KOLBÁBEK, A.; JAROŠ, M. Vliv provozních režimů zemních výměníků tepla na možné riziko vzniku plísní. In Budovy a prostředí 2010. Brno: 2010. s. 187-193. ISBN: 978-80-214-4155- 2.
  Detail

  KOLBÁBEK, A.; JAROŠ, M.; SOKOLA, R. Energetická simulace zemních výměníků tepla. In Simulace budov a techniky prostředí, 6. národní konference s mezinárodní účastí. Praha: IBPSA- CZ, 2010. s. 61-66. ISBN: 978-80-254-8661- 0.
  Detail

  KOLBÁBEK, A.; JAROŠ, M. Exploitation of an air-ground heat exchanger in a low- energy family house. In Central Europe towards Sustainable Building. Extended proceedings CESB10 Prague conference. Praha: 2010. s. 279-282. ISBN: 978-80-247-3634- 1.
  Detail

  JAROŠ, M.; KOLBÁBEK, A. Vliv zemního výměníku tepla na provoz rekuperační jednotky teplovzdušného vytápění. In 19. konference Klimatizace a větrání 2010. Praha: STP, 2010. s. 55-62. ISBN: 978-80-02-02202- 2.
  Detail

 • 2009

  JAROŠ, M.; KOS, J. Kritéria tepelné pohody a jejich splnění v moderním rodinném domě. Strojárstvo/ Strojírenství, 2009, roč. 2009, č. mim. júnové, s. 91-92. ISSN: 1335- 2938.
  Detail

  ROUČKA, J.; KOVÁČ, M.; JAROŠ, M.; ŠIKULA, O.; HRBÁČEK, K.; PODHORNÁ, B. Thermal process while pouring into ceramic shells and their numerical simulation. International Foundry Research, 2009, roč. 61, č. 1, s. 2-11. ISSN: 0046- 5933.
  Detail

  CHARVÁT, P.; ŠTĚTINA, J.; JAROŠ, M. LATENT HEAT STORAGE IN PASSIVE COOLING OF A WOOD FRAME HOUSE. In ISTP- 20 PROCEEDINGS. Victoria, Canada: University of Victoria, 2009. s. 1-6. ISBN: 978-1-55058-404- 2.
  Detail

  JAROŠ, M.; PEŠEK, M. Energetická a ekonomická efektivita vytápění rodinného domu tepelným čerpadlem. Strojárstvo/ Strojírenství, 2009, roč. 2009, č. mim. júnové, s. 201-203. ISSN: 1335- 2938.
  Detail

 • 2008

  JAROŠ, M.; PLŠEK, D.; MOHELNÍKOVÁ, J. Vnitřní prostředí v kancelářských prostorech s vysokým podílem prosklení. 2. část - měření. Vytápění, větrání, instalace, 2008, roč. 2008, č. 5, s. 222-225. ISSN: 1210- 1389.
  Detail

  JAROŠ, M.; KOS, J. Simulace tepelné pohody v nízkoenergetickém rodinném domě s teplovzdušným vytápěním. In Simulace budov a techniky prostředí: Sborník 5. konference IBPSA- CZ. Praha: IBPSA- CZ, 2008. s. 163-166. ISBN: 978-80-254-3373- 7.
  Detail

  JAROŠ, M.; KUBÁT, P.; MOHELNÍKOVÁ, J.; PLŠEK, D. Vnitřní prostředí v kancelářských prostorech s vysokým podílem prosklení. In sborník z konference Klimatizace a větrání 2008. 1. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2008. s. 71-76. ISBN: 978-80-02-01978- 7.
  Detail

  ROUČKA, J.; KOVÁČ, M.; JAROŠ, M.; ŠIKULA, O.; HRBÁČEK, K.; JOCH, A.; ŠUSTEK, P.; PODHORNÁ, B. Tepelné procesy při odlévání do samonosných skořepinových forem a jejich numerická simulace. Slévárenství, 2008, roč. LVI, č. 9- 10, s. 405-411. ISSN: 0037- 6825.
  Detail

  JAROŠ, M.; KUBÁT, P.; MOHELNÍKOVÁ, J. Vnitřní prostředí v kancelářských prostorech s vysokým podílem prosklení. 1. část - Simulace spotřeby energie. Vytápění, větrání, instalace, 2008, roč. 2008, č. 3, s. 118-123. ISSN: 1210- 1389.
  Detail

 • 2007

  WARD, I.; ALTAN, H.; MOHELNÍKOVÁ, J.; PLŠEK, D.; JAROŠ, M. Glazed Facades and Overheating Problems in Buildings. In Proceedings of the international conference on Building Envelope Systems and Technology ICBEST 2007. 1. The University of Bath, UK: CWCT, 2007. s. 351-355. ISBN: 978-1-874003-44- 1.
  Detail

  KOVÁČ, M.; ROUČKA, J. Přenos tepla při odlévání do skořepinových forem. In Technological engineering. Žilina: Vedeckotechnická spoločnost pri Žilinskej univerzite v Žilině, 2007. s. 92-95. ISBN: 1336- 5967.
  Detail

  MOHELNÍKOVÁ, J.; JAROŠ, M.; PLŠEK, D. Influence of Glazed Facades on Indoor Climate. In Central Europe toward Sustainable Buildings CSEB 2007. 1. Praha: ČVUT, 2007. s. 571-576. ISBN: 978-80-903807-8- 3.
  Detail

  MOHELNÍKOVÁ, J.; WARD, I.; ALTAN, H.; JAROŠ, M. Glazed facades and overheting problems in buildings. In International Conference Building Envelope Systems Technology, ICBEST 07. 1. Bath, GB: CWCT, 2007. s. 351-355. ISBN: 978-1-874003-44- 1.
  Detail

  JAROŠ, M.; MOHELNÍKOVÁ, J.; PLŠEK, D. Glazed facades and their influence on indoor climate in buildings. In Proceedings of Int. Conf. CESB 2007. Praha: CSBS iiSBE Czech, 2007. s. 571-576. ISBN: 978-80-903807-8- 3.
  Detail

 • 2006

  JAROŠ, M.; CHARVÁT, P.; FUCIMAN, O.; MOHELNÍKOVÁ, J. Posouzení příčin orosování oken v nízkoenergetických rodinných domech. In Tepelná ochrana budov 2006. Praha: 2006. s. 18-20.
  Detail

  JAROŠ, M.; CHARVÁT, P.; FUCIMAN, O.; MOHELNÍKOVÁ, J. Posouzení příčin orosování oken v nízkoenergetických rodinných domech. In Tepelná ochrana budov 2006. Praha: Contour s.r.o., 2006. s. 180-183.
  Detail

  Michal Jaroš, Petr Kubát, Jitka Mohelníková, Dalibor Plšek. Energetická simulace administrativní budovy s prosklednou fasádou. In Simulace budov a techniky prostředí. Praha: IBPSA- CZ, 2006. s. 23 ( s.)ISBN: 80-01-03577- 8.
  Detail

  Jaroš, M., Štětina, J., Charvát, P. Dlouhodobá měření parametrů vnitřního prostředí v budovách - I.část. Vytápění, větrání, instalace, 2006, roč. 15, č. 2, s. 76 ( s.)ISSN: 1210- 1389.
  Detail

  JAROŠ, M., ŠTĚTINA, J., CHARVÁT, P. Dlouhodobá měření parametrů vnitřního prostředí v budovách - II.část. Vytápění, větrání, instalace, 2006, roč. 15, č. 3, s. 119 ( s.)ISSN: 1210- 1389.
  Detail

 • 2005

  JAROŠ, M.; CHARVÁT, P.; SKÁLA, V. Energetická simulace provozu otopného systému s tepelnými čerpadly a solární energetickou fasádou. In Budova a energia 6. Košice, Slovenská republika: Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta, 2005. s. 152 ( s.)ISBN: 80-8073-353- 8.
  Detail

  SEDLÁK, J., JAROŠ, M., MOHELNÍKOVÁ, J. Energy Assessment of a Double- skin Glazed Facade. In Glass in Buildings 2. 1. Bath, UK: CWCT, 2005. s. 217 ( s.)ISBN: 1874003-35- 1.
  Detail

 • 2004

  RAMÍK, P., ŠTĚTINA, J., JAROŠ, M. Virtuální laboratoř - Experimentální metody. In XXXV. mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů českých a slovenských vysokých škol. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004. s. 39 ( s.)ISBN: 80-7157-776- 6.
  Detail

  JAROŠ, M.; CHARVÁT, P.; KRAJČA, K.; TRUNDA, M. Solární skleník jako zdroj tepla pro teplovzdušné větrání. In Klimatizace a větrání. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2004. s. 219 ( s.)ISBN: 80-02-01598- 3.
  Detail

  JAROŠ, M.; KRAJČA, K.; CHARVÁT, P.; SEDLÁK, J.; MOHELNÍKOVÁ, J.; PLŠEK, D. Using Double-Skin Solar Energy Facade for Pre-Heating of Ventilating Air. In 9th Int. Conf. on Air Distribution in Rooms. Coimbra - Portugal: Fac. of Science and Technology, University of Coimbra, 2004. s. 7 ( s.)ISBN: 972-97973-1- 5.
  Detail

  JAROŠ, M.; CHARVÁT, P.; KRAJČA, K.; TRUNDA, M. Exploitation of Solar Greenhouse in Ventilation System of Building. In 25th AIVC Conference Ventilation and Retrofitting. Brussels, Belgium: INIVE EEIG, 2004. s. 57 ( s.)ISBN: 2-9600355-6- 9.
  Detail

  FIŠER, J.; JAROŠ, M. Simulace solárních zisků v dvojité energetické fasádě. In Simulace budov a techniky prostředí 2004. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2004. s. 13-18. ISBN: 80-02-01678- 5.
  Detail

  JAROŠ, M.; CHARVÁT, P.; KRAJČA, K.; TRUNDA, M. Solární skleník jako zdroj tepla pro teplovzdušné větrání. Vytápění, větrání, instalace, 2004, roč. 13, č. 4, s. 146-148. ISSN: 1210- 1389.
  Detail

  JAROŠ, M., CHARVÁT, P., KLEPÁRNÍK, J., KOUŘIL, T., OREL, V. Větrací systém se vzduchovými solárními kolektory. In Klimatizace a větrání. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2004. s. 226 ( s.)ISBN: 80-02-01598- 3.
  Detail

 • 2003

  JAROŠ, M., CHARVÁT, P., KOUŘIL, T., OREL, V. Experimentální výzkum tepelných podmínek a energetické účinnosti vzduchových solárních kolektorů. In Sborník konf. „Inženýrská mechanika 2003“. Praha: ÚTAM AV ČR, Praha, 2003. s. 134 ( s.)ISBN: 80-86246-18- 3.
  Detail

  JAROŠ, M., CHARVÁT, P., KRAJČA, K. Nízkoenergetické větrání – příspěvek ke snížení energetických nároků budov. In Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou „Budova a energia 5.“. Košice: TULIP reklama, Košice, 2003. s. 119 ( s.)ISBN: 80-8073-021- 0.
  Detail

  JAROŠ, M.; CHARVÁT, P.; KOUŘIL, T.; OREL, V. The exploitation of solar air collectors for preheating of ventilating air. In Ventilation 2003 - the 7th International Symposium on Ventilation for Contaminant Control. Sapporo;: Hokkaido University, Sapporo, 2003. s. 115 ( s.)
  Detail

  JAROŠ, M., CHARVÁT, P. K některým aspektům měření parametrů solární radiace. In Sborník XXII. mezinárodní. vědecké konference kateder a pracovišť mechaniky tekutin a termomechaniky. Liberec: TU Liberec, 2003. s. 175 ( s.)ISBN: 80-7083-710- 1.
  Detail

 • 2002

  CHARVÁT, P., JAROŠ, M. THE EXPLOITATION OF SOLAR ENERGY FOR ENERGY- SAVING IN VENTILATION. In Indoor Air 2002. Monterey: Indoor Air 2002, 2002. s. 1080 ( s.)ISBN: 0-9721832-0- 5.
  Detail

  JAROŠ, M.; KATOLICKÝ, J. Komplexní CFD simulace solárně ohřívaného prostoru. In Sborník 2. národní konference IBPSA- CZ Simulace budov a techniky prostředí 2002. Praha: IBPSA- CZ, 2002. s. 65-69. ISBN: 80-02-01515- 0.
  Detail

  JAROŠ, M.; KATOLICKÝ, J.; ŠVORČÍK, P. Numerický výpočet nasávání větracího vzduchu ze solárního skleníku. In Konference klimatizace a větrání 2002. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2002. s. 57-62. ISBN: 80-02-01477- 4.
  Detail

  CHARVÁT, P., JAROŠ, M. THE EXPLOITATION OF SOLAR ENERGY FOR ENERGY- SAVING IN VENTILATION. In Indoor Air 2002. Monterey: Indoor Air 2002, 2002. s. 327 ( s.)ISBN: 0-9721832-0- 5.
  Detail

  JAROŠ, M.; GORNÝ, R.; CHARVÁT, P.; KATOLICKÝ, J.; SEDLÁK, J. Numerical and Experimental Investigation of the Conditions in the Double Solar Energy Facade. In Indoor Air 2002 - Proceedings of 9th International Conference on Indoor Air Quality and Climate. Santa Cruz, California, USA: Indoor Air 2002, Santa Cruz, California, USA, 2002. s. 1062-1067. ISBN: 0-9721832-0- 5.
  Detail

  GORNÝ, R.; JAROŠ, M.; KATOLICKÝ, J. CFD-model solární energetické fasády a jeho využití pro výpočet provozních stavů fasády. In Konference klimatizace a větrání 2002. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2002. s. 43-49. ISBN: 80-02-01477- 4.
  Detail

 • 2001

  JAROŠ, M., KATOLICKÝ, J. Numerické řešení solárně indukované přirozené konvekce ve velkém prostoru. In Topical Problems of Fluid Mechanics 2001. Praha: Institute of Thermomechanics AS CR, 2001. s. 69 ( s.)ISBN: 80-85918-62- 5.
  Detail

  JAROŠ, M.; CHARVÁT, P.; ŠVORČÍK, P.; GORNÝ, R. Possibilities of CFD- Simulation of Solar Heated Spaces. In Sustainable Building & Solar Energy 2001. Brno: VUT Brno, 2001. s. 138-141.
  Detail

  JAROŠ, M.; CHARVÁT, P. Možnosti energetických úspor využitím solární energie při větrání budov. In Malé vodné diela a alternatívne zdroje energie. Košice: LITERA Košice, 2001. s. 168 ( s.)ISBN: 80-232-0205- 7.
  Detail

  CHARVÁT, P., JAROŠ, M., KATOLICKÝ, J., ŠVORČÍK, P. Numerical Modeling of Airflow and Temperature Fields in a Glazed Attic. In Building Simulation. Rio de Janeiro: Organizing Committee of Building Simulation, 2001. s. 441 ( s.)ISBN: 85-901939-2- 6.
  Detail

  JAROŠ, M.; CHARVÁT, P.; OREL, V. Investigation of thermal conditions in solar air collectors under natural convection. In Inženýrská mechanika 2001 - Engineering Mechanics 2001. Praha: Institute of Thermomechanics AS CR, 2001. s. 124-125. ISBN: 80-85918-64- 1.
  Detail

  JAROŠ, M.; CHARVÁT, P. Experimentální výzkum teplotních poměrů ve vzduchových solárních kolektorech. In 20. mezinárodní konference pracovníků kateder a ústavů mechaniky tekutin a termomechaniky. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2001. s. 67 ( s.)ISBN: 80-7078-910- 7.
  Detail

  ŠTĚTINA, J., JAROŠ, M. Distribuované měřicí moduly pro dlouhodobá měření v budovách. In 20. mezinárodní konference pracovníků kateder a ústavů mechaniky tekutin a termomechaniky. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2001. s. 209 ( s.)
  Detail

 • 2000

  JAROŠ, M., CHARVÁT, P., KATOLICKÝ, J. Měření a modelování proudění v solárně vytápěném prostoru. In Mezinárodní vědecká konference při příležitosti 50 let založení Fakulty strojní VŠB. Sekce 9 - Mechanika tekutin a tekutinové mechanismy. Ostrava, ČR: VŠB- TU Ostrava, 2000. s. 21 ( s.)ISBN: 80-7078-803- 8.
  Detail

  JAROŠ, M. Numerické modelování přirozené konvekce ve velkém prostoru (Neexistuje stacionární stav reálně či jen modelově?). In Seminar Topical problems of fluid mechanics 2000. Praha: Institute of Thermomechanics AS CR, 2000. s. 31 ( s.)ISBN: 80-85918-55- 2.
  Detail

  JAROŠ, M., KATOLICKÝ, J. Možnosti využití komerčních CFD-programů pro modelování solárního ohřevu. In XIX. stretnutie katedier mechaniky tekutín a termomechaniky. RajeckéTeplice, SR: Žilinská univerzita, 2000. s. 55 ( s.)ISBN: 80-7100-729- 3.
  Detail

  JAROŠ, M., KATOLICKÝ, J. Numerická simulace solárně ohřívaného prostoru. In Engineering Mechanics 2000. Svratka, ČR: ITAM AS CR Praha, 2000. s. 255 ( s.)ISBN: 80-86246-07- 8.
  Detail

  JAROŠ, M. Numerická simulace ohřevu vzduchu v solárním skleníku. In Sborník 1. národní konference Simulace budov 2000. Praha: IBPSA- CZ, 2000. s. 59 ( s.)ISBN: 80-02-01375- 1.
  Detail

 • 1999

  Jaroš, M. - Jícha, M.:. Numerické modelování dvoufázového proudění s využitím multigridních metod. In Inženýrská mechanika ´ 99. 3. Brno: Ústav mechaniky těles, Fakulta strojní, VUT Brno, 1999. s. 677 ( s.)ISBN: 80-214-1326- 3.
  Detail

 • 1996

  JAROŠ, M., JÍCHA, M. NUMERICAL MODELLING OF TWO- PHASE FLOW USING MULTIGRID FINITE VOLUME METHOD. In Numerical Methods in Continuum Mechanics. ŽILINA: UNIVERSITY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS, 1996. s. 89 ( s.)ISBN: 80-7100-257- 7.
  Detail

 • 1994

  JAROŠ, M.; JÍCHA, M. DVĚ MULTIGRIDNÍ TECHNIKY NUMERICKÉHO ŘEŠENÍ USTÁLENÉHO LAMINÁRNÍHO PROUDĚNÍ. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 1994, roč. 1994, č. 2, s. 115-132. ISSN: 1210- 2717.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.