Ing.

Michal Hracho

FEKT, UBMI – vědecký pracovník

hracho@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Michal Hracho

Výuka

Konzultační hodiny

pondělí, T12/SE 4.159 (Technická 12, Brno 61600)Po domluvě e-mailem

Vyučované předměty

BPC-LDTLékařská diagnostická technika
Laboratorní cvičení, Česky, zimní, FEKT, UBMI
ALDTLékařská diagnostická technika
Laboratorní cvičení, Česky, zimní, FEKT, UBMI

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2019/2020