Ing.

Michal Hracho

FEKT, UBMI – vědecký pracovník

hracho@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Michal Hracho

Publikace

 • 2019

  HRACHO, M.; VALTEROVÁ, E. A simple method of localization and visualization of spontaneous venous pulsations. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019. s. 452-456. ISBN: 978-80-214-5735-5.
  Detail

 • 2018

  VIČAR, T.; GUMULEC, J.; BALVAN, J.; HRACHO, M.; KOLÁŘ, R. Label-free nuclear staining reconstruction in quantitative phase images using deep learning. In World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, June 3-8, 2018, Prague, Czech Republic. Springer, Singapore, 2018. s. 1-4. ISBN: 978-981-10-9034-9.
  Detail

 • 2017

  HRACHO, M.; KOLÁŘ, R.; LABOUNKOVÁ, I.; ODSTRČILÍK, J.; TORNOW, R. Automatic detection of spontaneous venous pulsations using retinal image sequences. In Proceedings of the IV ECCOMAS Thematic Conference on Computational Vision and Medical Image Processing: VipIMAGE 2017. Taylor and Francis, Publication, 2017. s. 1-9. ISBN: 9780415457774.
  Detail

  HRACHO, M. Automated detection of retinal venous pulsations from video sequences. In Proceedings of The 23rd Conference STUDENT EEICT 2017. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017. s. 670-674. ISBN: 978-80-214-5496- 5.
  Detail

  KOLÁŘ, R.; LABOUNKOVÁ, I.; ODSTRČILÍK, J.; HRACHO, M.; TORNOW, R. Detection of distorted frames in retinal video-sequences via machine learning. In SPIE Proceedings (Optical Society of America). Novel Biophotonics Techniques and Applications IV. SPIE-OSA, 2017. s. 1-4. ISBN: 9781510612846.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.