Ing.

Michal Bastl

FSI, ÚMTMB OM – odborný asistent

Michal.Bastl@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Michal Bastl

Výuka

Vyučované předměty

REVAplikace embedded systémů v mechatronice
Přednáška, Cvičení s počítačovou podporou, Česky, letní, FSI, ÚMTMB

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2020/2021