Ing. et Ing.

Michaela Dvořáková

FAST, THD

+420 54114 8068
dvorakova.m@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. et Ing. Michaela Dvořáková

Publikace

 • 2017

  DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; DVOŘÁKOVÁ, M. Performance Evaluation and Research of Versatile Cement Mortar with Rapid Strength Increase. In CRRB – 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS. Procedia Engineering. Brno: Procedia Engineering (2017), 2017. s. 228-235. ISBN: 978-80-02-02701-0. ISSN: 1877-7058.
  Detail

  DVOŘÁKOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODPADNÍCH POLYESTEROVÝCH VLÁKEN VE STAVEBNICTVÍ. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 224-230.
  Detail

  DVOŘÁKOVÁ, M.; DROCHYTKA, R. MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODPADNÍCH POLYESTEROVÝCH VLÁKEN VE STAVEBNICTVÍ. Juniorstav 2017. Litera Brno. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 224-230. ISBN: 978-80-214-5462- 0.
  Detail

 • 2016

  FIEDLEROVÁ, M. Potenciál nedestruktivního testování stavebních materiálů s využitím terahertzového záření. In JUNIORSTAV 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2016. s. 319-325. ISBN: 978-80-214-5312- 8.
  Detail

  FIEDLEROVÁ, M.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P. Utilization of Fly Ash in High Performance Floor Screed Based on Cement and its Influence on Physical Mechanical Properties. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II. Materials Science Forum. 2016. Switzerland: Trans tech publications Ltd, 2016. s. 201-205. ISSN: 0255-5476.
  Detail

 • 2015

  FIEDLEROVÁ, M.; BODNÁROVÁ, L.; BRUCKNER, H.; KIRNBAUER, J. Permeability of High Performance Concrete With the Addition of Modified Polypropylene Fibers at Elevated Temperature. In EVENT MATERIALS. 1. Technische Universität Wien: Institut für Hochbau und Technologie, 2015. s. 84-91. ISBN: 978-3-900576-07- 3.
  Detail

  FIEDLEROVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DOHNÁLEK, P. Stanovení interakce mezi polymerním adhezním můstkem a zaolejovaným/ vlhkým podkladním betonem. In XIV. odborná konference o vědě, výzkumu a aplikacích v oboru malovin. Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00, Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 98-102. ISBN: 978-80-214-5294- 7.
  Detail

  MELICHAR, J.; FIEDLEROVÁ, M.; DROCHYTKA, R. MÍRA PENETRACE HYDROIZOLAČNÍCH INFUZNÍCH GELŮ V ZÁVISLOSTI NA VLHKOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 193-199.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T.; DUFKA, A.; FIEDLEROVÁ, M. Effect of high temperatures on microstructure of repair mortars containing artificial aggregate based on sintered ash. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 147-151. ISBN: 978-3-03835-452- 9. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  FIEDLEROVÁ, M.; TARANZA, L.; DROCHYTKA, R.; TUPÝ, M. Determining the Presence of the Corrosion Inhibitors Based on Amines in Hardened Mortars. In Proceedings of the Confecence on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2014). Advanced Materials Research. 2014. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 93-97. ISBN: 978-3-03835-506- 9. ISSN: 1022- 6680.
  Detail | WWW

  FIEDLEROVÁ, M.; MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R. Hydrofobizace cementobetonových rytů vozovek a její vliv na pojízdné vlastnosti. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 133-142.
  Detail

  FIEDLEROVÁ, M.; KIRNBAUER, J.; BRUCKNER, H. Permeability Measurement of High Performance Concrete at Elevated Temperature Employing a New Test Set- Up. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 288-293. ISBN: 978-80-87397-19- 0. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  FIEDLEROVÁ, M.; BODNÁROVÁ, L.; DROCHYTKA, R.; MELICHAR, T. Studium chování betonu s přídavkem modifikovaných polypropylenových vláken za zvýšených teplot. In 978-80-214-5205- 3. Brno: 2015. s. 123-127. ISBN: 978-80-214-5205- 3.
  Detail

  FIEDLEROVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DOHNÁLEK, P. Vliv vybraných alternativních příměsí na chemickou odolnost vysokohodnotných průmyslových podlah na bázi cementu. Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00, Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015.
  Detail

  FIEDLEROVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DOHNÁLEK, P. Vliv vybraných alternativních příměsí na fyzikálně- mechanické vlastnosti vysokohodnotných průmyslových podlah na bázi cementu. In XIV. odborná konference o vědě, výzkumu a aplikacích v oboru malovin. 1. Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 112-116. ISBN: 978-80-214-5294- 7.
  Detail

 • 2014

  FIEDLEROVÁ, M.; TARANZA, L.; DROCHYTKA, R.; TUPÝ, M. STANOVENÍ PŘÍTOMNOSTI INHIBITORŮ KOROZE V ZATVRDLÝCH MALTÁCH. In Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví. 2014. VUT v Brně: VUT v Brně, 2014. s. 63-70. ISBN: 978-80-214-5032- 5.
  Detail | WWW

  FIEDLEROVÁ, M.; DROCHYTKA, R.; TARANZA, L. DEGRADACE SPRÁVKOVÝCH HMOT VLIVEM PŮSOBENÍ AGRESIVNÍHO SÍRANOVÉHO PROSTŘEDÍ. In SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2014. 2014. s. 204-207. ISBN: 978-80-905471-1- 7.
  Detail

  FIEDLEROVÁ, M.; MELICHAR, T.; DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J. Selection of alternative additives and their influence on high- temperature resistance of repair mortars. In Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of, Buildings (CRRB 2014). Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 181-184. ISBN: 978-3-03835-506- 9. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.