Ing. et Ing.

Michaela Dvořáková

FAST, THD

+420 54114 8068
dvorakova.m@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. et Ing. Michaela Dvořáková

Kontakty

Fakulta stavební

Ústav technologie stavebních hmot a dílců

E-maildvorakova.m@fce.vutbr.cz
Pracovní telefon+420 54114 8068

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.