doc. PhDr.

Martina Rašticová

Ph.D.

FP, ÚM – externí spolupracovník

rasticova@fbm.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2012 habilitace v oboru Ekonomika a management, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně.
 • 2004 Ph.D. v oboru sociální psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno.
 • 2004 PhDr. v oboru psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno.
 • 1998 Mgr. v oboru psychologie, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno.
 • 1999 absolutorium, Pražská psychoterapeutická fakulta, Praha.

Přehled zaměstnání

 • 2014 září - dosud docenta ÚM FP VUT v Brně
 • 2013 říjen - 2014 srpen mateřská dovolená
 • 2013 leden - 2013 září docentka Ústavu managementu, Podnikatelská fakulta, Vysoké učení technické v Brně, zástupkyně ředitele Ústavu managementu, Podnikatelská fakulta, Vysoké učení technické v Brně.
 • 2009-2012 ředitelka Ústavu managementu, Podnikatelská fakulta, Vysoké učení technické v Brně, odborná asistentka, Ústav managementu, FP, VUT v Brně.
 • 2007-2009 výzkumník, Institut pro výzkum dětí, mládeže a rodiny, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno.  
 • 2004-2007 pobyt v zahraničí, Washington DC, USA.
 • 2000-2004  výzkumník, Centrum výzkumu vývoje osobnosti a etnicity, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno.  
 • 1999 psycholožka, Pedagogicko-psychologická poradna, Brno - město.

Akademické stáže v zahraničí

 • 2006 - 2007 Associate Research Scholarship, George Washington University, Washington, DC, USA 
 • August 2010 University of Iceland, Reykjavík, Island

Mimouniverzitní aktivity

Členka mezinárodních asociací

 • APA, division 35 Society fot the Psychology of Women
 • SPSSI - The Society for the Psychological Study of Social Issues
 • IACCP - International Association for Cross-Cultural Psychology
 • SiT - Systems in Transition